หัวหน้าช่างอาคาร

PCS Security and Facility Services Limited
03/12/2023
Job Description
About Company
03/12/2023
Basic Requirements
Full Time
1 - 5 Year
Bangkok (Dindaeng, Ladprao, Bangkapi, Sathorn, Wangthonglang)
Diploma of Vocational Education or higher
20,000 - 25,000 baht/month

Responsibilities

1.ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของทีมงานประจำอาคาร และประเมินผล
2.ควบคุมดูแลการทำงานของผู้รับเหมา
3.แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในอาคารทั้งในส่วนทีมงาน และผู้ใช้อาคาร
4.อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้พื้นที่ภายในอาคาร
5.ประสานงาน หรือเป็นตัวแทนผู้ว่าจ้างในกรณีที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง
6.ตรวจสอบความพร้อมของงานระบบต่าง ๆ ภายใน
7.วิเคราะห์การใช้พลังงานต่าง ๆ ภายในอาคาร
8.ทวนสอบการเบิกจ่ายวัสดุและอุปกรณ์ในการซ่อมบำรุง
9.แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นของอุปกรณ์และเครื่องจักรภายในอาคาร
10.ประสานงานกับแผนกต่าง ๆ ภายในอาคาร
Requirements
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
- หรือปวส. สาขาเครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 8 ปี
- ดูแลบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร
- งานบริการระบบไฟฟ้าและเครื่องกล
- มีพื้นฐานและมีความเข้าใจระบบไฟฟ้า (แรงดันสูงและแรงดันไฟฟ้าต่ำ)
- มีประสบการณ์ในระบบไฟฟ้า, ระบบประปาและระบบเครื่องปรับอากาศ
- สามารถใช้ Program Ms.office (Word, Excel, PowerPoint )
- มีทักษะความเป็นผู้นำ


Welfare and Benefits
- Provident Fund
- Staff training and development
- Overtime
- Fuel/transportation fees
- ชุดยูนิฟอร์มฟรีปีที่2
- Social security
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่มและชีวิต
- Ordination leave
- วันพักร้อน
- Funeral payment support
- เงินช่วยเหลือพนักงานกรณีประสบภัย
- Performance/results-based bonus
- โบนัสตามผลประกอบการของบริษัท
- Annual bonus

PCS Security and Facility Services Limited
PCS Security and Facility Services Limited
About Company
บริการบริหารจัดการอาคารแบบครบวงจรของเรามีส่วนสำคัญในการสรรค์สร้างความสำเร็จขององค์กรธุรกิจและสถาบันในทุกภาคส่วนของสังคม จุดมุ่งหมายของเราคือการให้บริการที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจหลักของท่าน อาทิ การบริการทำความสะอาด บริการด้านโภชนาการ บริการรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจร บริการกำจัดแมลง บริการดูแลสวน บริการตรวจนับสินค้า บริการซ่อมแซมอาคารและบริการสุขอนามัยภํณฑ์ บริการเหล่านี้จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ท่านสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเต็มที่ ซึ่งครอบคลุมทุกความต้องการของท่านไม่ว่าจะเป็นบริการเฉพาะด้านหรือบริการแบบครบวงจร เพื่อสนองต่อความต้องการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจของท่าน เราภูมิใจที่ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้นำในธุรกิจบริการบริหารจัดการอาคารแบบครบวงจร ซึ่งให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสาธารณสุข การพาณิชย์และการค้าปลีกด้วยบริการที่เปี่ยมคุณภาพ
PCS Security and Facility Services Limited
Location
234 Soi Sukhumvit 101 (Soi Poonnavithi), Sukhumvit Rd., Bangjak, Prakanong, Bangkok 10260
Contact person
อริษา
Telephone
095-891-6296 Fax 0-2741-8062