ตำแหน่ง ช่างไม้, ช่างเฟอร์นิเจอร์, ช่างคุมเครื่อง CNC-Saha Madee Co., Ltd. ได้หยุดประกาศรับสมัครงานเรียบร้อยแล้ว
คุณสามารถไปที่ www.JOBTOPGUN.com เพื่อค้นหางานและสมัครงานค่ะ