Back

นักเคมี/Chemisty

ENNOVIE CO., LTD.
Jewelry & Ornaments
04/12/2023
Job Description
About Company
Jewelry & Ornaments
04/12/2023
Basic Requirements
Full Time
1 - 2 Year
Bangkok and its Vicinity
Bachelor's Degree
Depend on qualifications and experience

Responsibilities
1. วิเคราะห์หาความเข้มข้นของน้ำยาชุบ โดยหลักการ หรือเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
2. ควบคุมและตรวจสอบปริมาณการใช้สารเคมี
3. วิเคราะห์และไขปัญหาการชุบโลหะ
4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ด้านกระบวนการชุบผลิตภัณฑ์ การกรองน้ำยา เป็นต้นไป

Requirements
  1. อายุ 25 ปีขึ้นไป
  2. ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์เคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. สามารถใช้งาน โปรแกรม word / excel ได้เป็นอย่างดี
  4. มีประสบการณ์ทำแลป 1-2 ปี
  5. มีความขยัน อดทน พร้อมเรียนรู้ และกระตือรือร้นในการทำงาน
  6. เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

Welfare and Benefits
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี/กีฬาสีประจำปี
- 5-day work week
- Social security
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- พักร้อน 6 วันต่อปี (ได้สิทธิพักร้อนเมื่อผ่านทดลองงานตามสัดส่วน)
- ลากิจได้รับค่าจ้าง 3 วันต่อปี
- วันหยุดตามประเพณีไม่น้อยกว่า 13 วัน/ปี
- Employee's uniform
- Attendance bonus or other special compensation
- Annual bonus

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
Why Join Us

ENNOVIE CO., LTD.
ENNOVIE CO., LTD.
About Company
เป็นโรงงานผลิต จิวเวลรี่ และเครื่องประดับ ส่งออกในและนอกประเทศ มีคู่ค่าในและนอกประเทศ มากกว่า 10 ประเทศ โดยมุ่งเน้นความพึงพอใจ การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมาย บริษัทยึดถือความถูกต้องและความยุติธรรมทั้งต่อลูกค้า และพนักงาน เป็นหลักสำคัญเพื่อใช้ในการบริหารเสมอมา
ENNOVIE CO., LTD.
Location
เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 7 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160
Telephone
0-2409-5713-17 ต่อ 100