Back

ผู้จัดการงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตสามัญ

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
Insurance
26/01/2023
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
Insurance
26/01/2023
Basic Requirements
Full Time
3 - 10 Year
Bangkok (Bangrak)
Bachelor's Degree or Higher
Negotiable

Responsibilities

วัตถุประสงค์หลักของหน่วยงาน (Function Objective)

Explore market opportunities, business trends, identify and stimulate customer needs with data analytics to develop Ordinary life product strategy according to strategic directions. Design and develop Ordinary life insurance products and proposition and product marketing to serve all distribution channels and customer segments.

Ordinary Life Product Design and development

● Identify market opportunities, customer segment, trend and feasibility and turn into product ideas/innovation for each specific segment/channel.

● Lead new ordinary life product design and development for each specific market/channel within Risk Framework and PGC framework (Plan-Do-Check-Act) from design to implementation check lists with compliance and risk management team.

● Lead and initiate partner/reinsurer discussion for new ordinary life product innovation design with value added services/tools to create product proposition for product competitive advantage and attractiveness

● Work closely with sales channels, marketing, actuary, UW as well as data analytic and digital innovation to initiate products and services offering to serve customers and partners of each channel

● Facilitate and coordinate with relevant departments and outsources to conduct market survey for product development.

● Organize and facilitate monthly PGC meeting for new product approval

● Work closely with all relevant departments to ensure 360-degree product readiness before launch e.g., product materials, product training, operation and system readiness, product communication and promotion are in place

Ordinary life Product monitoring

● Monitor and analyze product performances and develop action plans if see any signal of downtrend to keep products fly as targeted.

● Develop product performance reports and present in Product Governance Committee.

● Organize quarterly product performance review and feedback with Distribution channel to understand voice of distribution (VOD) and voice of customer (VOC) for product modification and innovation.

● Keep balancing product portfolio mix to ensure alignment with RISK Framework as planned.

Functional Description

1. Product Ideation & Development

2. Product Portfolio Management

3. New Product for Market Development (ILP)

4. Product Performance Dashboard

5. Monhtly/Annualy Competitor Analysis


Requirements
 • เพศชาย - หญิง อายุระหว่าง 30-45 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี - โท สาขาบริหารธุรกิจ, การตลาด, การจัดการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการตลาดประกันชีวิต และสินเชื่อ ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
 • มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการตลาดใหม่ๆ เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายและตรงกลุ่มเป้าหมาย
 • สามารถเป็นที่ปรึกษาให้ความรู้และคำแนะนำกับลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตได้เป็นอย่างดี
 • มีความเข้าใจในกรมธรรม์ทุกประเภทและสามารถนำเสนอความคุ้มครองให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ สามารถทำงานภายใต้ภาวะงานที่มีความกดดันได้
 • มีไหวพริบในการตอบคำถามแก้ไขปัญหากับลูกค้า
 • มีความสามารถในการใช้ Excel และ Powerpoint
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

Welfare and Benefits
- Dental insurance
- Life insurance
- Provident Fund
- ค่าทันตกรรม
- Marriage gift
- 5-day work week
- ประกันชีวิต
- Social security
- Health insurance
- Accident Insurance
- Flexible working hours
- Ordination leave
- สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
- Funeral payment support
- Performance/results-based bonus


รีวิวที่น่าสนใจ

logourl
>1 years, Current
แนะนำ
>1 years, Current
แนะนำ
สวัสดิการดี
Vacation Leave
Easiest to take a leave at work
Supports the development of employees' quality of life
4/5
Supports the development of vision and personal lifestyle
4/5
Working hours per day
8
Challenge
4/5
Opportunity to perform important tasks
4/5
Encourages professionalism
4/5
Standard management practice
4/5
Salary increase
2%
Bonus per year
1
Perks and benefits satisfaction
5/5
Pay level
Group of companies with slightly higher-than-average salaries
Workplace community
5/5
Politics
Neutral
Colleagues
5/5
Supervision by superiors
4/5
29/03/2022
Vacation Leave
Easiest to take a leave at work
Supports the development of employees' quality of life
4/5
Supports the development of vision and personal lifestyle
4/5
Working hours per day
8
Challenge
4/5
Opportunity to perform important tasks
4/5
Encourages professionalism
4/5
Standard management practice
4/5
Salary increase
2%
Bonus per year
1
Perks and benefits satisfaction
5/5
Pay level
Group of companies with slightly higher-than-average salaries
29/03/2022
บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
About Company
อาคเนย์ประกันชีวิต
บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
Location
315 อาคารอาคเนย์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
Contact person
ฝ่ายสรรหาทรัพยากรบุคคล
Telephone
0-2631-1311 ต่อ 5104,5344,5346 Fax 0-2631-2588
Other Openings at this Company
See all
บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย (ทนายความ)
บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
Bangkok
20,000 - 25,000 baht/month
บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
พนักงานขายทางโทรศัพท์ เทเลเซลล์ (Telesales) - มีฐานเงินเดือนให้สูงสุด 15,000 บาท
บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
Bangkok (Pathumwan)
15,000 - 35,000 baht/month + Commission
บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการกฎหมายนิติกรรมสัญญา
บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
Bangkok (Bangrak)
Negotiable
บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
IT Auditor
บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
Bangkok and its Vicinity
Negotiable
บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการงานนิติกรรม-สัญญา (AVP Level)
บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
Bangkok
Negotiable