Back

ผู้จัดการฝ่ายขายออนไลน์(ประจำรังสิต)

บริษัท ที ไอ พี อิมปอร์ทเอ็กซ์ปอร์ท จำกัด
Aviation/Airlines, Accounting/Auditing, Financial/Banking/Securities, Human Resources, Marketing, I.T. - Software/Telecommunication, Hotel/Resort, Agriculture/Forestry, Legal/Business Consulting, Consumer Product, Electronic, Beverages/Food/Restaurant, Paper & Pulp, Medical/Pharmaceutical, Petroleum/Energy/Mining, Construction/Furnishings, Chemicals/Petrochemicals, Packaging, Entertainment/Media, Publishing & Distribution, Clothing/Footwear/Garment, Automobile & Parts, Real Estate, Jewelry & Ornaments, Retail/Wholesale, Education, Non-Profit Organization, Transportation/Logistic, Trading/Import/Export, Graphic Design, Advertising/Public Relations, Government, Furniture, Toy, Insurance, Hospital, Travel, I.T. - Hardware, I.T. - Internet, Sport/Recreation, Machinery, Quality Assurance/Quality Control, Business Service, Production/Manufacturing, Beauty/Cosmetics
24/11/2022
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
Aviation/Airlines, Accounting/Auditing, Financial/Banking/Securities, Human Resources, Marketing, I.T. - Software/Telecommunication, Hotel/Resort, Agriculture/Forestry, Legal/Business Consulting, Consumer Product, Electronic, Beverages/Food/Restaurant, Paper & Pulp, Medical/Pharmaceutical, Petroleum/Energy/Mining, Construction/Furnishings, Chemicals/Petrochemicals, Packaging, Entertainment/Media, Publishing & Distribution, Clothing/Footwear/Garment, Automobile & Parts, Real Estate, Jewelry & Ornaments, Retail/Wholesale, Education, Non-Profit Organization, Transportation/Logistic, Trading/Import/Export, Graphic Design, Advertising/Public Relations, Government, Furniture, Toy, Insurance, Hospital, Travel, I.T. - Hardware, I.T. - Internet, Sport/Recreation, Machinery, Quality Assurance/Quality Control, Business Service, Production/Manufacturing, Beauty/Cosmetics
24/11/2022
Basic Requirements
Full Time
10 - 15 Year
Pathumthani
Bachelor's Degree or Higher
40,000 - 60,000 baht/month + Commission

Responsibilities
- กำหนดเป้าหมายยอดขายออนไลน์ของสินค้า และนำทีมดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
- พัฒนากลยุทธ์การขายและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้สามารถปิดยอดขายได้สำเร็จ
- สร้างทีมขายที่แข็งแกร่งและสร้างระบบกระบวนการขายที่ดี มีประสิทธิภาพ
- บริหารจัดการพนักงานในทีมขาย รวมถึงดูแลติดตามในทีม เพื่อบรรลุยอดขายตามเป้าหมาย
- วิเคราะห์ ประมวลผลการดำเนินงานต่างๆ ของทีมขายเพื่อสามารถวางแผนและติดตามผลได้
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Requirements

-การศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

-มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป และดูแลทีมขายอย่างน้อย 5 คน

-มีประสบการณ์ทางด้าาน เชฟ การทำอาหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-มีความสามารถในการวางแผนและการวิเคราะห์การตลาด

-มีทักษะการสื่อสารดี ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน

-มีทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

-มีภาวะผู้นำ


Welfare and Benefits
- Staff training and development
- Overtime
- Fuel/transportation fees
- Marriage gift
- Ordination gift
- Per diem
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- 5-day work week
- Social security
- Health insurance
- Accident Insurance
- พักร้อนสูงสุด 10 วัน/ปี (เปลี่ยนเป็นเงินได้)
- Ordination leave
- Employee's uniform
- Funeral payment support
- Annual trip or party
- Performance/results-based bonus
- Annual bonus

บริษัท ที ไอ พี อิมปอร์ทเอ็กซ์ปอร์ท จำกัด
บริษัท ที ไอ พี อิมปอร์ทเอ็กซ์ปอร์ท จำกัด
About Company
บริษัท ที ไอ พี อิมปอร์ทเอ็กซ์ปอร์ท จำกัด (นำเข้าเครื่องครัว, เครื่องมือแพทย์, เครื่องมือบรรจุภัณฑ์)


สำนักงานใหญ่ : 74/117 หมู่ที่ 17 คลองหลวง 27 ตําบล คลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120
สำนักงานเอกมัย : 419, 1 ถนน เอกมัย แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

บริษัท ที ไอ พี อิมปอร์ทเอ็กซ์ปอร์ท จำกัด
Location
74/117 หมู่ที่ 17 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Contact person
น.ส.วิลาวัลย์ ปานสวง
Telephone
098-084-0632,086-478-7785
Other Openings at this Company
See all
บริษัท ที ไอ พี อิมปอร์ทเอ็กซ์ปอร์ท จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง
บริษัท ที ไอ พี อิมปอร์ทเอ็กซ์ปอร์ท จำกัด
Pathumthani
30,000 - 50,000 baht/month
บริษัท ที ไอ พี อิมปอร์ทเอ็กซ์ปอร์ท จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดสื่อดิจิตอล (ประจำเอกมัย)
บริษัท ที ไอ พี อิมปอร์ทเอ็กซ์ปอร์ท จำกัด
Bangkok
Negotiable