Back

ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด

Meechoke Transport Co., Ltd.
Transportation/Logistic
23/01/2023
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
Transportation/Logistic
23/01/2023
Basic Requirements
Full Time
3 - 5 Year
Nakhonratchasima
Bachelor's Degree or Higher
Negotiable

Responsibilities
1.งานด้านการวางแผน
  - วางแผนการขาย บริหารงานขาย และ ทีมขาย และ
  - กำหนดวิธีการทำงานของฝ่ายให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
  - วางแผน การตลาด และ ส่งเสริมการขาย
2.งานด้านการวิเคราะห์
  - ข้อร้องเรียน ติชม เสนอแนะ จากลูกค้า
  - เปรียบเทียบข้อมูลทางการตลาด และข้อมูลคู่แข่งขัน
  - วิเคราะห์ปัญหา และ แก้ไขปรับปรุงงานและควบคุมงานในฝ่าย
3.อนุมัติ และ ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ของฝ่าย
4.มอบหมาย จัดสรร และ ประเมินผล หน้าที่ความรับผิดชอบงานให้กับพนักงานในฝ่าย
5.กำหนดเป้าการขาย และ ค่าตอบแทนการขายนำเสนอผู้บริหารอนุมัติ
6.ออกเยี่ยมลูกค้า และ สร้างความสัมพันธ์กับตัวแทนจำหน่าย
7.ติดตามการชำระเงินตามฝ่ายบัญชีร้องขอ

Requirements
1.เพศ ชาย - หญิง
2.อายุ 35 ปี ( ขึ้นไป )
3.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
4.ประสบการณ์ ด้านการตลาดและการขาย 3 ปี ( ขึ้นไป )
5.สามารถขับขี่รถยนต์ได้ และ มีใบอนุญาตขับขี่
6.สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้


Welfare and Benefits
- Staff training and development
- Accommodation allowance (in other provinces)
- Fuel/transportation fees
- Marriage gift
- Per diem
- Social security
- Accident Insurance
- Ordination leave
- Employee's uniform
- Funeral payment support
- Annual trip or party
- เยี่ยมไข้ / เยี่ยมคลอด
- Performance/results-based bonus

Meechoke Transport Co., Ltd.
Meechoke Transport Co., Ltd.
About Company
    บริษัท มีโชคขนส่ง จำกัด เป็นบริษัทในเครือมีโชคกรุ๊ป มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจการขนส่งนานกว่า 20 ปี เริ่มจากการบรรทุกผลิตภัณฑ์ จากมันสำปะหลังของบริษัทในเครือฯ คือ บริษัท โคราชมีโชคพืชผล จำกัด (หจก. มีโชคพืชผล ในขณะนั้น) พัฒนามาสู่การจดทะเบียนเป็น บริษัทขนส่งในปี 2536 และด้วยจุดเด่นด้าน ความทุ่มเทในการให้บริการและความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า รวมถึงการพัฒนามาตรฐานการบริการ สู่ความเป็นเลิศ ทำให้ในวันนี้บริษัทมีโชคขนส่ง ก้าวเป็นบริษัทขนส่งชั้นนำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับความเชื่อถือจากลูกค้า จนสามารถขยายการให้บริการไปสู่ภูมิภาคอื่นๆ และประเทศใกล้เคียง
     ปัจจุบัน กิจกรรมด้านการขนส่งและการกระจายสินค้าเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อธุรกิจในทุกอุตสาหกรรม ส่งผลอย่างยิ่งต่อความสามารถ ในการแข่งขัน ต้นทุนคุณภาพและความพึงพอใจของลูกค้าของทุกๆกิจการด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนานความเข้าใจในธุรกิจของลูกค้าเป็นอย่างดี นโยบายคุณภาพในการให้บริการ ที่ต่อเนื่องและชัดเจนอย่าง“ซื่อสัตย์ ประทับใจ ปลอดภัย ตรงเวลารวมไปถึงนโยบายการบริหารงาน ที่เน้นความยุติธรรมและความจริงใจต่อลูกค้าเสมือนพันธมิตรร่วมกิจการค้าและทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ผมเชื่อมั่นเป็น อย่างยิ่งว่ามีโชคขนส่งฯมีความพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ ของท่านอย่างยั่งยืนต่อไป”
Meechoke Transport Co., Ltd.
Location
356 Moo 10 Ratchasima-Chokchai Rd, Chokchai, Nakhonratchasima 30190
Contact person
คุณวสวัตติ์ ไพฑูรย์โยธิน
Telephone
044-938-928-9, 044-491-553-4, 088-3771321 Fax 044-202-449,044-202-450
Other Openings at this Company
See all
Meechoke Transport Co., Ltd.
Accounting Manager
Meechoke Transport Co., Ltd.
Nakhonratchasima
Negotiable
Meechoke Transport Co., Ltd.
ธุรการเอกสาร
Meechoke Transport Co., Ltd.
Nakhonratchasima
Negotiable
Meechoke Transport Co., Ltd.
ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง, Truck Maintenant Manager
Meechoke Transport Co., Ltd.
Nakhonratchasima
30,000 - 40,000 baht/month
Meechoke Transport Co., Ltd.
Sales Manager
Meechoke Transport Co., Ltd.
Nakhonratchasima
25,000 - 40,000 baht/month
Meechoke Transport Co., Ltd.
Chief Accountant
Meechoke Transport Co., Ltd.
Nakhonratchasima
15,000 - 30,000 baht/month