Back

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและจัดจ้าง

PALAZZO IA COMPANY LIMITED
Construction/Furnishings
27/02/2024
Job Description
About Company
Construction/Furnishings
27/02/2024
Basic Requirements
Full Time
5 - 10 Year
Bangkok and its Vicinity
Bachelor's Degree or Higher
Depend on qualifications and experience

Responsibilities
- มีประสบการณ์ในการจัดซื้อสินค้าเกี่ยวกับธุรกิจก่อสร้างและตกแต่งภายในบ้านพักอาศัย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- วางแผนการจัดซื้อ จัดหา สินค้าหรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้ตรงตามความต้องการทั้งในด้านคุณภาพ/ปริมาณ/ราคา/ และติดตามพร้อม ควบคุมการส่งมอบ-รับสินค้าให้สอดคล้องกับแผนงาน พร้อมประเมินคุณภาพ supplier
- บริหารงานจัดซื้อ ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของบริษัท
- กำหนดวิธีและกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้าง และควบคุมดูแลการจัดซื้อของพนักงานในแผนก
- สรรหา Supplier รายใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทำการเปรียบเทียบราคา
- บริหารงานจัดซื้อ การนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศและดำเนินการธุรกรรมร่วมกับบริษัท Logistic เพื่อนำสินค้าส่งถึงบริษัทตามเป้าหมาย (หากมีความรู้เกี่ยวกับงานเอกสารต่างๆ ในระบบการนำเข้า - ส่งออก พิธีการด้านศุลกากรจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- รู้หลักการคัดเลือกสินค้า การเจรจาต่อรองกับผู้ขาย ทั้งในด้านราคาและคุณลักษณะสินค้าที่เหมาะสม
- ควบคุมดูแลงานจัดซื้อทุกประเภท และระบบงานเอกสารการจัดซื้อทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ
(เช่น ใบขอให้เสนอราคา วิเคราะห์ใบเสนอราคาจากผู้ขาย การเลือกผู้ขายที่เสนอราคาและเงื่อนไขต่างๆ ที่ดีที่สุดและเป็นไปตามนโยบายบริษัท , การส่งใบสั่งซื้อ, ติดตามผลให้เป็นไปตามสัญญา)
- ร่วมการบริหารงานคลังสินค้า ให้มีประสิทธิภาพตามตามนโยบายขององค์กร
- จัดทำงบประมาณ และควบคุมค่าใช้จ่ายของโปรเจคให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนด
- ติดตามความเคลื่อนไหวของราคาในตลาดและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และคิดวิเคราะห์เพื่อพยากรณ์ราคาซื้อหรือแนวโน้มราคาซื้อล่วงหน้า
- ดำเนินโครงการลดต้นทุนการผลิตหรือให้ได้ราคาซื้อที่เหมาะสมตามราคากลางหรือดีกว่า โดยมีการจัดทำราคาซื้อมาตรฐานเปรียบเทียบกับราคากลางในตลาด

Requirements

1. อายุ 30 ปีขึ้นไป

2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญาโท  ทุกสาขา
3. มีประสบการณ์ด้านบริหารงานจัดซื้อสินค้าทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 2 ปีขึ้นไป
4. หากมีประสบการณ์ในการจัดซื้อสินค้าในหมวดธุรกิจงานก่อสร้างและตกแต่งภายใน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สามารถพูด อ่านและเขียน สื่อสารภาษาอังกฤษได้ (หากมีความสามารถพูด อ่าน เขียน ภาษากัมพูชาได้จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
6. คล่องแคล่ว รอบคอบ ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ พร้อมที่จะเรียนรู้
7. สามารถใช้โปรแกรมจัดการเอกสารสำหรับการทำงานได้ เช่น word,ppt,และ excel
8. มีมนุษย์สัมพันธ์ ในการติดต่อประสานงาน ทั้งหน่วยงานภายใน และภายนอกมีทักษะด้านการสื่อสารและเจรจาต่อรอง
9. สามารถวางแผนการจัดซื้อพร้อมติดตามงานให้เป็นไปตามกำหนด  
10. มีความสามารถในการเจรจาต่อรองในการซื้อขายได้ดี
11. มีไหวพริบดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้


Welfare and Benefits
- Accommodation allowance (in other provinces)
- Fuel/transportation fees
- Telephone bill allowance
- Social security
- Health insurance
- Employee's uniform
- Performance/results-based bonus

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
Why Join Us

PALAZZO IA COMPANY LIMITED
PALAZZO IA COMPANY LIMITED
About Company
บริษัท พาลาซโซ่ ไอเอ จำกัด เป็นบริษัทรับสร้างบ้านหรูในระดับพรีเมี่ยมพร้อมออกแบบและตกแต่งภายใน  เรามีผู้เชี่ยวชาญในการสร้างหรูออกแบบและตกแต่งภายในแบบครบวงจร(Turnkey Project) ในระดับมืออาชีพ ปัจจุบันบริษัทฯกำลังขยายกิจการต้องการผู้มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก
PALAZZO IA COMPANY LIMITED
Location
15/111 6th Floor. Vibhavadi Road, Talat Bang Khen, Lak Si, Bangkok 10210
Contact person
คุณวรญา ปิติวราเมธา
Telephone
0-2157-1894-5,089-129-0197, 099-456-9551 Fax 0-2930-1646