Back

ผู้แทนขายและวิชาการ (เขตภาคอีสาน)

REALMED CORP CO., LTD.
Urgently Required!
Trading/Import/Export
29/02/2024
Job Description
Review
About Company
Trading/Import/Export
29/02/2024
Basic Requirements
Full Time
0 - 2 Year
KhonKean and North-East
Bachelor's Degree or Higher
15,000 - 30,000 baht/month + Commission

Responsibilities
ลักษณะงาน

• วางแผนการขายและเพิ่มช่องทางการขายตามเขตที่ได้รับมอบหมาย

• วางแผนการเข้าพบลูกค้าและนำเสนอขายสินค้าขององค์กรกับลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่าตามเขตที่ได้รับมอบหมาย

• รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าและเปิดคำสั่งซื้อผ่านระบบ

• ดำเนินการวางบิลขายกับลูกค้าตามเขตที่ได้รับมอบหมาย

• จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและจัดหาข้อมูลสินค้า และราคา ของคู่แข่ง

• ประสานงานภายนอกและภายในองค์กร

• งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายRequirements

• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาใดก็ได้ หากเป็นสาขาวิทยาศาตร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

• อายุ 22-26 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

• มี หรือ ไม่มีประสบการณ์การขาย ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่

• คิดบวก ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ซื่อสัตย์

• บุคลิกภาพดี แก้ปัญหาได้ดี

• ขับรถยนต์ได้ (มีใบขับขี่)

• สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้Welfare and Benefits
- Provident Fund
- Staff training and development
- Accommodation allowance (in other provinces)
- Fuel/transportation fees
- ค่ารักษาพยาบาล OPD
- Per diem
- Telephone bill allowance
- Social security
- Health insurance
- Accident Insurance
- ประกันอุบัติเหตุ (กลุ่ม)
- มีรถบริษัทประจำตำแหน่ง
- Employee's uniform
- Annual trip or party

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 1 รีวิว
above standard
4.0
5.0
3.7
4.7
Why Join Us

Review

logourl
5.0
Sales
>1 years, former
5.0
5.0
5.0
5.0
4.7
งานดี เงินดี ความสามารถถึง ประสบความสำเร็จแน่นอน
เป็นครอบครัว
Vacation Leave
Easiest to take a leave at work
Supports the development of employees' quality of life
5/5
Supports the development of vision and personal lifestyle
5/5
Working hours per day
More than 12 Hours
Challenge
5/5
Opportunity to perform important tasks
5/5
Encourages professionalism
5/5
Standard management practice
5/5
Salary increase
10%
Bonus per year
No bonus
Perks and benefits satisfaction
5/5
Pay level
Easiest to take a leave at work
Workplace community
5/5
Politics
Low
Colleagues
5/5
Supervision by superiors
5/5
12/09/2023
Vacation Leave
Easiest to take a leave at work
Supports the development of employees' quality of life
5/5
Supports the development of vision and personal lifestyle
5/5
Working hours per day
More than 12 Hours
Challenge
5/5
Opportunity to perform important tasks
5/5
Encourages professionalism
5/5
Standard management practice
5/5
Salary increase
10%
Bonus per year
No bonus
Perks and benefits satisfaction
5/5
Pay level
Easiest to take a leave at work
12/09/2023
REALMED CORP CO., LTD.
REALMED CORP CO., LTD.
About Company
บริษัท เรียลเมด จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2552 โดยเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการทางการแพทย์ รวมถึงเครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์คุณภาพสูง ได้แก่ วัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์การแพทย์ อุปกรณ์ดูแลผู้ป่วย โดยให้บริการแก่โรงพยาบาลทั่วประเทศ ทั้งในส่วนโรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชน


ปี พ.ศ. 2557 ได้มีเพิ่มช่องทางการขาย 2 กลุ่มด้วยกัน

  • Animal health คือ สินค้าในกลุ่มฟาร์มและปศุสัตว์ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นยาสำหรับสัตว์และอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในฟาร์ม โดยเรามุ่งเน้นสินค้าที่มีคุณภาพสูง ซึ่งสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นสินค้านำเข้าจาก ยุโรป อเมริกา และเอเชีย มีการรับประกันคุณภาพของสินค้า
  • Online Businesses เพื่อเพิ่มช่องทางการขายผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ เช่น เว็บไซต์บริษัท , Shopee , Lazada
ปี พ.ศ. 2562 ก่อตั้งทีม Home Care Businesses เพื่อจำหน่าย สินค้าวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์การแพทย์ เพื่อใช้ดูแลผู้ป่วยโดยตรง

ปี พ.ศ. 2566 เปลี่ยนจาก บริษัท เรียลเมด จำกัด เป็น บริษัท เรียลเมดคอร์ป จำกัด และดำเนินการเตรียมความพร้อมในการเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2568


บริษัท เรียลเมดคอร์ป จำกัด ดำเนินธุรกิจภายใต้ วิสัยทัศน์ “We are devoted to saving lives” เราอุทิศตนเองเพื่อช่วยชีวิต และมีค่านิยมองค์กร คือ PIA Values

Positive Thinking (คิดบวก)
Integrity (ซื่อสัตย์)
Accept Change (ยอมรับการเปลี่ยนแปลง)

ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่เปิดกว้าง เปิดโอกาสให้เด็กรุ่นใหม่ที่มีความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก และได้ร่วมงานกับผู้บริหารอย่างใกล้ชิด เพื่อพัฒนาตัวเองและเติบโตไปพร้อมบริษัทฯ

ข้อมูลทั่วไป
สำนักงานใหญ่  ตั้งอยู่ที่  31 ซ.บรมราชชนนี 4 บางบำหรุ บางพลัด กทม. 10700

***สวัสดิการ***
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• Incentive และ COMMISSION (ตามตำแหน่งงาน)
• ค่าเบี้ยเลี้ยง
• ค่าน้ำมันรถ , ค่าที่พัก (ตามตำแหน่งงาน)
• รถประจำตำแหน่ง (ตามตำแหน่งงาน)
• ประกันสังคม
• ประกันอุบัติเหตุ (กลุ่ม)
• ค่ารักษาพยาบาล OPD
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• เลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
• ท่องเที่ยวประจำปี
• โบนัสประจำปี
• กิจกรรมประจำเดือน
• ค่าเบี้ยเลี้ยง
• เสื้อฟอร์มบริษัท
• ค่าอบรมและสัมมนา
• ทุนการศึกษา ปริญญาโท , ปริญญาเอก

REALMED CORP CO., LTD.
Location
31 ซอยบรมราชชนนี 4 แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
Contact person
เจ้าหน้าที่แผนกบุคคลและทะเบียน
Telephone
061-763-4141 Fax 0-2881-7838
Website
-