ตำแหน่ง พนักงานขายพลาสติกสำเร็จรูป (ดูแลการขายโซนภาคใต้ ยกเว้น 3 จังหวัดชายแดน)-3A Center Co.,Ltd. ได้หยุดประกาศรับสมัครงานเรียบร้อยแล้ว
คุณสามารถไปที่ www.JOBTOPGUN.com เพื่อค้นหางานและสมัครงานค่ะ