Back

พนักงานธุรการ(ฝ่ายผลิต)

J.B.P. International Paint Co.,Ltd.
Urgently Required!
Production/Manufacturing
29/11/2023
Job Description
Review
About Company
Production/Manufacturing
29/11/2023
Basic Requirements
Contract/Temp, Full Time
0 - 1 Year
Bangkok (Pasicharoen)
Diploma of Vocational Education
12,000 - 15,000 baht/month

Responsibilities
 1.  ดำเนินการรับวัตถุดิบเข้า ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบรับเข้า จัดเก็บ จัดการสต็อควัตถุดิบรับเข้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ตามระเบียบของบริษัท รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องในการรับวัตถุดิบเข้าทั้งหมด
 2. ดำเนินการในการเตรียมเอกสารการสั่งผลิต เตรียมวัตถุดิบและทำการผลิตผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ผลิตให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด
 3. ดำเนินการบรรจุผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ติดฉลาก และจัดกลุ่มเพื่อพร้อมรอจำหน่าย รวมทั้งจัดการเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในการผลิต
 4. ช่วยดำเนินการและอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมผลิตภัณฑ์ เพื่อจำหน่ายในทุกช่องทาง
 5. ดูแลและจัดการสต็อคสินค้าและการจัดส่งสินค้า
 6. ปฏิบัติตามคำสั่งที่นอกเหนือจากรายละเอียดงานด้านบนอย่างเคร่งครัด

Requirements
 1. เพศชาย อายุ 22 - 35 ปี 
 2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป  สาขาเครื่องกล สาขาอิเล็กทรอนิค หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  
 3. มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป  มีประสบการณ์ด้านการควบคุมเครื่งจักร (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 4. มีมนุษย์สัมพันธ์กับผู้อื่นที่ดี 
 5. มีความใฝ่รู้ และเปิดรับสิ่งใหม่ในการทำงานเป็นอย่างดี

Welfare and Benefits
- Staff training and development
- Overtime
- Fuel/transportation fees
- Ordination gift
- Social security
- Health insurance
- Accident Insurance
- Flexible working hours
- Ordination leave
- Employee's uniform
- Funeral payment support
- Annual trip or party
- Performance/results-based bonus

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 1 รีวิว
above standard
5.0
5.0
4.0
5.0
Review

logourl
5.0
Human Resources
>1 years, former
5.0
5.0
5.0
4.0
5.0
ความมั่นคงสูง สามารถทำงานได้ยันเกษียณ
Vacation Leave
Easiest to take a leave at work
Supports the development of employees' quality of life
5/5
Supports the development of vision and personal lifestyle
5/5
Working hours per day
8
Challenge
5/5
Opportunity to perform important tasks
5/5
Encourages professionalism
5/5
Standard management practice
5/5
Salary increase
5%
Bonus per year
3
Perks and benefits satisfaction
5/5
Pay level
Group of companies with average salaries
Workplace community
5/5
Politics
Lowest
Colleagues
5/5
Supervision by superiors
5/5
02/07/2020
Vacation Leave
Easiest to take a leave at work
Supports the development of employees' quality of life
5/5
Supports the development of vision and personal lifestyle
5/5
Working hours per day
8
Challenge
5/5
Opportunity to perform important tasks
5/5
Encourages professionalism
5/5
Standard management practice
5/5
Salary increase
5%
Bonus per year
3
Perks and benefits satisfaction
5/5
Pay level
Group of companies with average salaries
02/07/2020
J.B.P. International Paint Co.,Ltd.
J.B.P. International Paint Co.,Ltd.
About Company

บริษัท เจ.บี.พี อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์ จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมสี ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ สีระบบน้ำ สีระบบน้ำมัน และทินเนอร์ โดยมีกำลังการผลิตในปัจจุบันเฉลี่ย 20,000 ตัน/ปี มีจำนวนผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า ได้แก่ เจ.บี.พี. Logo : JBP,ซอร่า พี. Logo : Sora P. , 3A Logo : AAA , โคลัมเบีย Logo : Columbia และ โรแยล Logo : Royal

ตลอด 40 ปีที่ผ่านมา เจ.บี.พี. ได้ทุ่มเทความพยายามในทุกๆด้านอย่างต่อเนื่อง ใส่ใจในทุกรายละเอียดงาน นับตั้งแต่การตรวจสอบวัตถุดิบให้ถึงเกณฑ์มาตรฐานที่บริษัทกำหนด การควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนการผลิต การวิจัยและพัฒนาโดยนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ จนบรรลุเสร็จออกมาในรูปผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ กระทั่งเป็นอุตสาหกรรมสีของคนไทยแห่งแรกที่ได้รับเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มอก. จากกระทรวงอุตสาหกรรมครบทุกเฉดสี รวมทั้งรางวัลอื่นๆ ในการการันตีถึงคุณภาพด้านต่างๆที่ เจ.บี.พี. ได้รับในโอกาสต่อมา

วันนี้ บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทของคนไทยโดยสมบูรณ์แบบ มีจำนวนพนักงานในปัจจุบันทั้งสิ้นกว่า 300 คน ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ศักยภาพของบุคลากรและการวางนโยบายการขับเคลื่อนทางการตลาด จนได้รับความสำเร็จในวงการสีมาโดยตลอด ทั้งยังมีส่วนช่วยในการพัฒนาอุตสาหกรรมสีของประเทศเป็นอย่างมาก โดยจะยังคงพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง ภายใต้ความซื่อสัตย์และคุณธรรม เพื่อให้อุตสาหกรรมสีของไทยซึ่งผลิตโดยคนไทยมีคุณภาพไม่แพ้ชาติใดในโลก


J.B.P. International Paint Co.,Ltd.
Location
108 Bangvak, Bangvak, Phasicharoen, Bangkok 10160
Contact person
Human Resource Department
Telephone
0-2865-7800-5, 0-2410-4268-72 Fax 0-2865-7808-9