Back
Real Estate
26/02/2024
Job Description
Review
About Company
Real Estate
26/02/2024
Basic Requirements
Full Time
1 - 8 Year
Bangkok and its Vicinity
Bachelor's Degree or Higher
Depend on qualifications and experience

Responsibilities
 • ออกแบบ, ตรวจสอบและ Comment แบบ , Sketch แบบในงานสถาปัตยกรรมภายใน
  • Visit Site ตรวจดูงานก่อสร้างที่โครงการได้และตรวจคุณภาพงาน
  • ติดต่อประสานงานกับผู้ออกแบบ,และผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ ร่วมทั้งฝ่ายขายและการตลาด
  • ควบคุมงบประมาณและต้นทุนและสามารถถอดแบบและประเมินราคาได้
  • มีความเข้าใจในรายละเอียดของแบบ วางแผนกับทีมงาน บริหารจัดการโครงการได้
  • จัด Prob ห้องตัวอย่างสำนักงานขายตาม Concept ที่ได้วางแผนไว้
  • ร่วมประชุมกับหน่วยงานต่าง ๆ
  • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  Requirements
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสาขาสถาปัตยกรรมภายใน/สาขาออกแบบตกแต่งภายใน
  • มีใบประกอบวิชาชีพ
  • มีประสบการณ์การ Design ออกแบบตกแต่งภายในโครงการบ้าน, คอนโด, Health Care, Hotel, Real Estate
  • มีทักษะการใช้โปรแกรม AutoCAD, Sketch Up, Photoshop , Microsoft office, 3D Max ได้เป็นอย่างดี
  • มีประสบการณ์ความรู้เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง และวัสดุในงานตกแต่งภายใน
  • มีความเป็นผู้นำ และสามารถทำงานร่วมเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
  • มุ่งมั่น และมีใจรักในงานที่ทำมีความรับผิดชอบสูง
  • ทำงานเป็นระเบียบ มีความตรงต่อเวลา และขยันทำงาน ซื่อสัตย์ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ
  • มีประสบการณ์ในบริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในงานตกแต่งภายในมาไม่น้อยกว่า 3 ปีขึ้นไป (จะ พิจารณาเป็นพิเศษ)

  Welfare and Benefits
  - Incentive/Commission (บางตำแหน่ง)
  - Notebook (สำหรับการปฏิบัติงาน)
  - Sim Card (สำหรับโทรและใช้งาน Internet)
  - Tablet PC Smart Phone (เฉพาะบางตำแหน่ง)
  - กระเช้าเยี่ยมไข้พนักงาน
  - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (นายจ้างสมทบมากกว่า 1%)
  - ค่าทันตกรรม (ตามตำแหน่ง)
  - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี หรือ ท่องเที่ยวประจำปี
  - ชุด Uniform พนักงาน
  - 5-day work week
  - ประกันกลุ่ม
  - Social security
  - วันลาพักร้อน (ตามอายุงาน 7 - 18 วันต่อปี)
  - สวัสดิการซื้อบ้านโครงการของบริษัทฯ ในราคาพนักงาน
  - อบรมเสริมความรู้ (ภายใน,ภายนอก)
  - เงินกู้สำหรับซื้อคอมพิวเตอร์
  - เงินช่วยเหลือกรณีงานบวช
  - เงินช่วยเหลือกรณีงานศพ
  - เงินช่วยเหลือกรณีงานแต่งงาน
  - เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร
  - เบี้ยขยันประจำเดือน (800 บาท/เดือน)
  - โบนัส (ตามผลงานและผลประกอบการ)

  logoHR.png
  รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
  คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 5 รีวิว
  flower of heart

  4.0

  Dream Company
  ยอดเยี่ยม
  3.6
  3.6
  2.7
  3.5
  Why Join Us

  Review

  logourl
  4.6
  IT/Computer
  >1 years, former
  4.6
  4.6
  5.0
  4.5
  4.7
  งานท้าทาย หัวหน้าและนายให้โอกาสอยู่เสมอ เพื่อนร่วมงานดีมาก
  ทุกคนที่ทำงานที่นี่เป็นกันเอง และผู้บริหารเข้าถึงพนักงานทุกคนได้ง่าย ทำให้พนักงาน กล้าบอกปัญหา กล้ามาปรึกษาในเรื่องที่ต้องการความช่วยเหลือ อีกทั้งบริษัทยังห่วงใย พนักงานทุกคน
  Vacation Leave
  Easiest to take a leave at work
  Supports the development of employees' quality of life
  4/5
  Supports the development of vision and personal lifestyle
  5/5
  Working hours per day
  9
  Challenge
  5/5
  Opportunity to perform important tasks
  5/5
  Encourages professionalism
  5/5
  Standard management practice
  5/5
  Salary increase
  2%
  Bonus per year
  2
  Perks and benefits satisfaction
  5/5
  Pay level
  Group of companies with slightly higher-than-average salaries
  Workplace community
  5/5
  Politics
  Low
  Colleagues
  5/5
  Supervision by superiors
  5/5
  17/02/2022
  Vacation Leave
  Easiest to take a leave at work
  Supports the development of employees' quality of life
  4/5
  Supports the development of vision and personal lifestyle
  5/5
  Working hours per day
  9
  Challenge
  5/5
  Opportunity to perform important tasks
  5/5
  Encourages professionalism
  5/5
  Standard management practice
  5/5
  Salary increase
  2%
  Bonus per year
  2
  Perks and benefits satisfaction
  5/5
  Pay level
  Group of companies with slightly higher-than-average salaries
  17/02/2022
  Chaopraya Mahanakorn Public Co., Ltd.
  Chaopraya Mahanakorn Public Co., Ltd.
  About Company
  “เราจะมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศแห่งการเป็นผู้พัฒนาการอยู่อาศัย”
  “We will be the Excellent LIVING Development Provider”
  บริษัทเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2537 ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท โดยกลุ่มครอบครัวแพทยานันท์ ภายใต้การบริหารองค์กรโดยนายวิเชียร แพทยานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2552 และเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ Mai เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000,000 บาท และ CMC ยกระดับการลงทุน ย้ายหุ้นเข้าตลาด SET และเดินหน้าขยายพันธมิตร แตกไลน์ธุรกิจใหม่ หนุนรายได้โตอย่างยั่งยืน ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 สำหรับปัจจุบัน บริษัทฯ และบริษัทย่อยทั้งหมดจำนวน 7 บริษัท คือบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) (“CMC”) ดำเนินธุรกิจกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย ดังนี้
  1. บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) (“CMC”) ดำเนินธุรกิจกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย
  2. บริษัท พระยาพาณิชย์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (“PPP”) ดำเนินธุรกิจกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย
  3. บริษัท สยามนคร จำกัด (“SNC”) ดำเนินธุรกิจกลุ่มให้เช่าอาคารสำนักงาน นายหน้าอสังหาฯ บริหารนิติฯ
  4. บริษัท ไทยสยามนคร จำกัด (“TSN”) ดำเนินธุรกิจกลุ่มรับเหมาก่อสร้างและโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์และผนัง
  5. บริษัท ซีทูเอช จำกัด (“C2H”) ดำเนินธุรกิจกลุ่มบริหารจัดการที่พัก (Chain Hospitality)
  6. บริษัท เทเลด็อก จำกัด (“TELEDOC”) ดำเนินธุรกิจกลุ่มด้านการแพทย์_โรงพยาบาล
  7. บริษัท ซีเมดิเทค จำกัด (“CMEDITECH”) ดำเนินธุรกิจกลุ่มด้านการแพทย์_เวชภัณฑ์สมุนไพร
  Chaopraya Mahanakorn Public Co., Ltd.
  Location
  909/1 CMC Tower 6th Floor, Unit 601-602 Somdejprachaotaksin Road, Daokanong,Thonburi,Bangkok 10600
  Telephone
  1172 ต่อ 2999 Fax 0-2468-9000 # 8590