Back

รองผู้จัดการโรงงาน (ประจำโรงงาน อ.ปลวกแดง จ.ระยอง)

Thailand Anthracite Co.,Ltd
Petroleum/Energy/Mining
23/01/2023
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
Petroleum/Energy/Mining
23/01/2023
Basic Requirements
Full Time
5 - 10 Year
Rayong
Bachelor's Degree or Higher
Negotiable

Responsibilities
- บริหารจัดการ, วางแผนงาน, ควบคุมและตรวจสอบงานการผลิตถ่านหินแอนทราไซต์ (Anthracite)
- บริหารจัดการ, วางแผนงาน, ควบคุมและตรวจสอบงานการจัดส่งสินค้าได้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันตามเวลาที่กำหนด
- บริหารจัดการระบบงานต่างๆ ในส่วนของการควบคุมและการประกันคุณภาพสินค้า
- บริหารจัดการระบบงานต่างๆ ในส่วนของงานคลังสินค้า
- บริหารจัดการระบบงานต่างๆ ในส่วนของ Corporate Social Responsibility (CSR)
- บริหารจัดการระบบงานต่างๆ ในส่วนของ Maintenance ( งานซ่อมบำรุง)
- จัดทำโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในส่วนของการที่รับผิดชอบ
- บริหารจัดการระบบงานต่างๆ ในส่วนของการสนับสนุนโรงงาน เช่น ระบบงานสิ่งแวดล้อม, ระบบงานคุณภาพ, ระบบงานความปลอดภัย, ระบบงานจัดซื้อจัดจ้าง
- วิเคราะห์, แก้ไขปัญหา ในส่วนของการที่รับผิดชอบ
- จัดทำโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในส่วนของการที่รับผิดชอบ


Requirements
1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์การทำงานด้านงานอุตสาหกรรมหนัก (Heavy Industry) อย่างน้อย 5-10 ปี
3. มีความรู้ด้านกระบวนการผลิตเชิงวิศวกรรม, การบริหารจัดการ
4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีทักษะในการติดต่อสื่อสาร, ประสานงาน รวมไปถึงการเจรจาต่อรอง
5. มีความรับผิดชอบสูง, มีวุฒิภาวะการผู้นำ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันและแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี
6. มีความรู้ และสามารถประยุกต์ใช้ระบบบริหารคุณภาพ, มาตรฐานในระดับสากล ได้แก่ ISO9001, ISO14001

Welfare and Benefits
- Provident Fund
- Staff training and development
- Overtime
- Accommodation allowance (in other provinces)
- Fuel/transportation fees
- Marriage gift
- Ordination gift
- Per diem
- Telephone bill allowance
- Social security
- Health insurance
- Accident Insurance
- Flexible working hours
- Employee's uniform
- Funeral payment support
- Annual trip or party
- Attendance bonus or other special compensation
- Performance/results-based bonus
- Annual bonus

Thailand Anthracite Co.,Ltd
Thailand Anthracite Co.,Ltd
About Company

บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด ดำเนินธุรกิจในด้านการนำเข้าและคัดแยกขนาดแร่แอนทราไซท์ซึ่งเป็นถ่านหินสะอาดและมีคุณภาพสูงเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมกรองน้ำ อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมเชื้อเพลิง อุตสาหกรรมผลิตขวดสีชา และอุตสาหกรรมผลิตเปลือกแบตเตอรี่ เป็นต้น

นอกจากนี้กลุ่มบริษัทในเครือยังประกอบธุรกิจก่อสร้าง ด้านการวางระบบสาธารณูปโภค ขั้นพื้นฐานในส่วนของการรับเหมาวางท่อประปาขนาดเล็กและท่อประธานขนาดใหญ่ ปัจจุบันบริษัทฯกำลังขยายกิจการและเพิ่มกำลังการผลิต เพื่อให้ทันต่อความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น บริษัทฯ จึงต้องการเปิดรับผู้มีความสามารถและมีประสบการณ์ เข้าร่วมเป็นทีมงานคุณภาพกับเราในตำแหน่งดังต่อไปนี้

Thailand Anthracite Co.,Ltd
Location
240/40 อาคาร อโยธยาทาวเวอร์ ชั้นที่ 20 ถนน รัชดาภิเษก แขวง ห้วยขวาง เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Contact person
Human Resource Department
Telephone
0-2274-1455#502, 509 Fax 0-2274-1904
Other Openings at this Company
See all
Thailand Anthracite Co.,Ltd
โฟร์แมนคุมงานก่อสร้าง (ประจำ จ.อยุธยา)
Thailand Anthracite Co.,Ltd
Phranakhonsriayutthaya
Negotiable
Thailand Anthracite Co.,Ltd
ผู้จัดการแผนกบัญชี
Thailand Anthracite Co.,Ltd
Bangkok (Huaykwang)
Negotiable
Thailand Anthracite Co.,Ltd
Sales Officer/Senior Sales Officer
Thailand Anthracite Co.,Ltd
Bangkok and its Vicinity
18,000 - 25,000 baht/month + Commission
Thailand Anthracite Co.,Ltd
วิศวกรโครงการ
Thailand Anthracite Co.,Ltd
Bangkok (Huaykwang)
Negotiable
Thailand Anthracite Co.,Ltd
Personal Assistant
Thailand Anthracite Co.,Ltd
Bangkok (Huaykwang)
Negotiable