Back

วิศวกรขาย (ประจำสาขานวนคร)

CKD Thai Corporation Ltd.
Urgently Required!
Electronic, Automobile & Parts, Production/Manufacturing
Today
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
Electronic, Automobile & Parts, Production/Manufacturing
Today
Basic Requirements
Full Time
0 - 2 Year
Pathumthani
Bachelor's Degree or Higher
Depend on qualifications and experience

Responsibilities
1. เสนอขายสินค้า ( อุปกรณ์นิวเมติกส์ ) และให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในการติดตั้งอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการใช้งานรวมทั้งแนะนำสินค้าที่จะช่วยปรับปรุงคุณภาพดำเนินงานให้กับลูกค้า เช่นการลดค่าใช้จ่าย หรือ ลดมลพิษ เป็นต้น
2. ให้คำปรีกษา และตอบคำถามเกี่ยวกับอุปกรณ์ และการใช้งานของสินค้า รวมทั้งแนะนำการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดปัญหาของการใช้งาน
3. แนะนำบริษัทฯและสินค้า ( อุปกรณ์นิวเมติกส์ ) ให้เป็นที่รู้จักของบริษัทฯหรือโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ในเขตที่รับผิดชอบ
4. วางแผนการขายในขอบเขตที่รับผิดชอบ
5. วิเคราะห์ช่องทางการขายในเขตที่รับผิดชอบ เสาะหา และเปิดลูกค้าใหม่ที่มีศักยภาพ
6. เข้าพบลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ ดูแลรักษาลูกค้าในปัจจุบัน
7. จัดทำรายงานการขายต่างๆ
8. รายงาน และให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขาย เช่น คู่แข่ง สภาวะการตลาดปัจจุบัน สินค้าใหม่ และสถานะลูกค้าและอื่นๆ

Requirements

1. เพศชาย/หญิง อายุ 23 - 32 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล, ไฟฟ้า, อุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีรถยนต์และใบอนุญาตขับขี่รถยนต์เป็นของตนเอง
4. มีความรู้เรื่องอุปกรณ์นิวเมติกส์
5. มีทักษะและวิธีการพูด วิธีการนำเสนอ การแสดงออก นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า
6. มีบุคลิกภาพ และทัศนคติที่ดีต่องานที่ได้รับผิดชอบ
7. มีความรู้ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้
8. มีประสบการณ์ด้านการขาย 1 ปีขึ้นไป
9. ตำแหน่งวิศวกรขาย ทุกสาขาต้องมีรถยนต์ส่วนตัวในการทำงาน


หมายเหต: ตำแหน่งวิศวกรขาย จะไม่มีค่า Commission แต่จะมีสวัสดิการส่วนอื่นทดแทนให้


Welfare and Benefits
- Provident Fund
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- Staff training and development
- Overtime
- Accommodation allowance (in other provinces)
- ค่าน้ำมัน (บางตำแหน่ง)
- Fuel/transportation fees
- Marriage gift
- ค่าอาหารกลางวัน
- ค่าเดินทาง
- Per diem
- Vehicle depreciation allowance
- Telephone bill allowance
- งานเลี้ยงปีใหม่
- 5-day work week
- Social security
- Health insurance
- ประกันสุขภาพกลุ่ม
- Accident Insurance
- Ordination leave
- สวัสดิการเงินกู้ฉุกเฉิน
- Employee's uniform
- Funeral payment support
- Annual trip or party
- Attendance bonus or other special compensation
- Performance/results-based bonus
- Annual bonus


รีวิวที่น่าสนใจ

logourl
Customer Services
>1 years, former
แนะนำ
Customer Services
>1 years, former
แนะนำ
Vacation Leave
Easiest to take a leave at work
Supports the development of employees' quality of life
4/5
Supports the development of vision and personal lifestyle
4/5
Working hours per day
8
Challenge
5/5
Opportunity to perform important tasks
5/5
Encourages professionalism
5/5
Standard management practice
4/5
Salary increase
More than 10%
Bonus per year
3
Perks and benefits satisfaction
4/5
Pay level
Group of companies with slightly higher-than-average salaries
Workplace community
4/5
Politics
Neutral
Colleagues
3/5
Supervision by superiors
4/5
11/05/2020
Vacation Leave
Easiest to take a leave at work
Supports the development of employees' quality of life
4/5
Supports the development of vision and personal lifestyle
4/5
Working hours per day
8
Challenge
5/5
Opportunity to perform important tasks
5/5
Encourages professionalism
5/5
Standard management practice
4/5
Salary increase
More than 10%
Bonus per year
3
Perks and benefits satisfaction
4/5
Pay level
Group of companies with slightly higher-than-average salaries
11/05/2020
CKD Thai Corporation Ltd.
CKD Thai Corporation Ltd.
About Company

บริษัท ซีเคดี ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการผลิต, จำหน่าย, ให้บริการและให้คำปรึกษาด้านอุปกรณ์นิวเมติกส์ ภายใต้ยี่ห้อ CKD ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO9001 : 2000 ISO 14001

ปัจจุบันทางบริษัทฯ ได้ขยายพื้นที่การตลาดและกำลังมองหาเพื่อนร่วมงานเพื่อทำงานในตำแหน่ง

CKD Thai Corporation Ltd.
Location
44 อาคารสมูทไลฟ์ ทาวเวอร์ ชั้น 19 ห้องหมายเลข 1902 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
Contact person
คุณวรณัน คุณฐิติยารัตน์
Telephone
0-2267-6300 ต่อ 502 Fax 0-2267-6304-5
Other Openings at this Company
See all
CKD Thai Corporation Ltd.
วิศวกรขาย (ประจำสาขากรุงเทพฯ)
CKD Thai Corporation Ltd.
Bangkok and its Vicinity
Depend on qualifications and experience
CKD Thai Corporation Ltd.
วิศวกรขาย (ประจำสาขาอมตะนคร)
CKD Thai Corporation Ltd.
Chonburi Rayong and East
Depend on qualifications and experience
CKD Thai Corporation Ltd.
วิศวกรขาย (ประจำสำนักงานสาขาอีสเทิร์น ซีบอร์ด)
CKD Thai Corporation Ltd.
Chonburi Rayong and East
Depend on qualifications and experience