Back

สถาปนิก และออกแบบตกแต่งภายใน อาวุโส

Since 24 Co.,Ltd.
Construction/Furnishings
Today
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
Construction/Furnishings
Today
Basic Requirements
Full Time
5 - 7 Year
Bangkok
Bachelor's Degree
25,000 - 30,000 baht/month

Responsibilities
Assistant Project Manager - สถาปนิกออกแบบตกแต่งภายในอาวุโส

SINCE 24 GROUP CO.,LTD.
4,4/5 Central Tower @Central World ชั้น 15 ห้อง 1507 ถ.ราชดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
ประสบการณ์ 5 - 7 ปี
ปริญญาตรี
เงินดือน 30,000 – 35,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ออกแบบ วางแผน และเลือกใช้วัสดุตามความต้องการของลูกค้า
2. สามารถใช้โปรแกรม Autocad, Shop store และ Sketch up ได้
3. มีประสบการณ์ด้านการออกแบบ ตกแต่งภายใน
4. สามารถออกไปทำงานนอกสถานที่ได้ (Site งานต่างๆ)
5. วางแผน สำรวจ ประสานงานกับลูกค้าได้เป็นอย่างดี
6. ติดตาม ตรวจสอบ และดูแลการทำงานของฝ่ายผลิต ให้เป็นไปตามแบบที่ลูกค้ากำหนด
7. ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
8. ทำแบบก่อสร้างหน้างาน Shop Drawing
9. พัฒนาและออกแบบรวมทั้งทำ Shop Drawing งานโครงการ (Detail Design) ตามที่ได้รับมอบหมาย
10. ออกแบบงานสถาปัตยกรรมให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ออกประชุมไซต์ ตรวจสอบ Site งาน
11. กำหนด Spec และรายงานประกอบแบบ เลือกวัสดุที่มีคุณภาพและเหมาะสม
12. แก้ไขปัญหาด้านสถาปัตยกรรมในระหว่างการดำเนินงานโครงการ
13. ควบคุมการเปลี่ยนแปลงงานลด งานเพิ่ม ด้านสถาปัตยกรรม
14. สามารถวิเคราะห์ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรมและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
15. ร่วมทีมบริหารงานก่อสร้างและควบคุม ปรับปรุงแบบที่สอดคล้องกับสภาพงาน
16. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


Requirements
คุณสมบัติ
    1. จบปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
    2. เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
    3. ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ขึ้นไป
    4. มีทักษะการเจรจา โน้มน้าว ทำงานรวดเร็ว และมีไหวพริบ

สวัสดิการ
1. โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
2. ตรวจสุขภาพประจำปี
3. เงินสวัสดิการเพื่อการรักษาพยาบาล (ผู้ป่วยนอก)
4. ประกันชีวิต และประกันสุขภาพกลุ่ม (ตามเงื่อนไขบริษัทประกัน)
5. อบรมสัมมนาเชิงท่องเที่ยวประจำปี
6. ประกันสังคม
7. พักร้อน 6 วัน/ปี


Welfare and Benefits
- Health Insurance
- Staff training and development
- Accommodation allowance (in other provinces)
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- Social security
- Health insurance
- Accident Insurance
- พักร้อนต่อเนื่องเทศกาลใหญ่
- Annual trip or party
- Performance/results-based bonus
- Annual bonus

Since 24 Co.,Ltd.
Since 24 Co.,Ltd.
About Company
เราเป็นบริษัทชั้นนำในงานด้านตกแต่งสถาปัตยกรรมภายในและภายนอก รวมทั้งงานภูมิทัศน์ เราดำเนินธุรกิจด้านรับออกแบบและรับเหมาตกแต่งภายในระดับโครงการ (Interior Design & Contractor ) ประสบการณ์มามากกว่า 20 ปี ซึ่งมีผลงานด้านตกแต่งภายในหลากหลายประเภท รวมทั้งงานด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน-ภายนอกที่ทันสมัย งานออกแบบโครงสร้างที่ได้มาตรฐาน งานระบบครบวงจร และงานตกแต่งสวนขนาดกลาง โดยปัจจุบันมีความต้องการบุคลากรเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของกิจการ รวมทั้งการเปิดรับสมัครบุคลากรของบริษัทในเครือในส่วนงานระบบ
วันทำงาน: จันทร์ - เสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
Since 24 Co.,Ltd.
Location
4, 4/5 CENTRAL TOWER@CENTRAL WORLD Unit 1507, 15th Floor, Rajdamri Road, Patumwan, Bangkok, Thailand 10330
Contact person
HR Team
Telephone
092-269 7455
Other Openings at this Company
See all
Since 24 Co.,Ltd.
พนักงานฝ่ายผลิต (โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์)
Since 24 Co.,Ltd.
Bangkok (Bangkhen)
12,000 - 15,000 baht/month
Since 24 Co.,Ltd.
ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
Since 24 Co.,Ltd.
Bangkok and its Vicinity
Depend on qualifications and experience + Commission
Since 24 Co.,Ltd.
Assistant Accounting And Finance Manager
Since 24 Co.,Ltd.
Bangkok (Bangkhen)
30,000 - 40,000 baht/month
Since 24 Co.,Ltd.
Human Resources Officer
Since 24 Co.,Ltd.
Bangkok (Pathumwan)
20,000 - 30,000 baht/month