Back

หัวหน้างานแผนกการตลาด

Sarin Property Co.,Ltd.-Land And Resort Co., Ltd.
29/01/2023
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
29/01/2023
Basic Requirements
Full Time
3 - 8 Year
Samutsakhon
Bachelor's Degree or Higher
Negotiable

Responsibilities
 • ดำเนินการด้านการตลาดให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่วางไว้
 • จัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงาน กำหนดรูปแบบกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนงานขาย รวมถึงกำหนดทิศทางทางการตลาดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
 • กำหนดรูปแบบการสื่อสารทั้งในรูปแบบ online และ offline
 • วางแผนงบประมาณการตลาด
 • ติดตามสถานการณ์งานขาย / งานตลาด ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวทางการตลาดในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์
 • วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าและผลจากการทำการตลาด สื่อประชาสัมพันธ์ และปรับเปลี่ยนแผนเพื่อให้ได้ผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
 • ประสานงานกับฝ่ายขาย ฝ่ายโครงการ หรือองค์กรภายนอกเพื่อดำเนินงานด้านการตลาดฃ
 • ติดต่อประสานงานกับบริษัทโฆษณา ผู้รับเหมา สำนักพิมพ์ เพื่อจัดทำสื่อการตลาด
 • ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


Requirements
 • เพศชาย หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี/ป.โท ด้านการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานในระดับหัวหน้าการตลาด 3 ปีขึ้นไป หากมีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ***
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำนักงานได้
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ / มีความเป็นผู้นำ
 • มีความละเอียดรอบครอบ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้
 • มีความกระตือรือร้น คล่องตัวและมีความยืดหยุ่นในการทำงาน
 • มีรถยนต์ส่วนตัว
สวัสดิการพนักงาน
ชุดฟอร์ม 
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพProvidence Fund (PVF)
ประกันสุขภาพ/ประกันชีวิต
ค่ารักษาพยาบาล/ค่าทันตกรรม 10,000 บาท/ปี  
ค่าน้ำมันรถ / ค่าโทรศัพท์
ตรวจสุขภาพประจำปี
โบนัส


Welfare and Benefits
- Staff training and development
- Overtime
- ค่ารักษาพยาบาล 10,000 บาท/ปี
- Telephone bill allowance
- ค่าโทรศัพท์ / น้ำมันรถ
- ชุดฟอร์ม
- ซื้อบ้านในโครงการราคาสวัสดิการพนักงาน
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม
- Health insurance
- รถตู้ รับ - ส่ง
- Annual trip or party
- โบนัส (ตามผลกำไรบริษัทฯ)


รีวิวที่น่าสนใจ

logourl
>1 years, former
แนะนำ
>1 years, former
แนะนำ
สวัสดิการดี
Vacation Leave
Easiest to take a leave at work
Supports the development of employees' quality of life
5/5
Supports the development of vision and personal lifestyle
5/5
Working hours per day
8
Challenge
5/5
Opportunity to perform important tasks
5/5
Encourages professionalism
5/5
Standard management practice
5/5
Salary increase
8%
Bonus per year
3
Perks and benefits satisfaction
5/5
Pay level
Easiest to take a leave at work
Workplace community
5/5
Politics
Lowest
Colleagues
5/5
Supervision by superiors
5/5
22/12/2022
Vacation Leave
Easiest to take a leave at work
Supports the development of employees' quality of life
5/5
Supports the development of vision and personal lifestyle
5/5
Working hours per day
8
Challenge
5/5
Opportunity to perform important tasks
5/5
Encourages professionalism
5/5
Standard management practice
5/5
Salary increase
8%
Bonus per year
3
Perks and benefits satisfaction
5/5
Pay level
Easiest to take a leave at work
22/12/2022
Sarin Property Co.,Ltd.-Land And Resort Co., Ltd.
Sarin Property Co.,Ltd.-Land And Resort Co., Ltd.
About Company

บริษัท สาริน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ก่อตั้งเมื่อ 3 พฤษภาคม 2532 ดำเนินธุรกิจ พัฒนาที่ดินเพื่อเป็นที่พักอาศัย ต้องการรับสมัครพนักงานเป็นจำนวนมาก เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ

Sarin Property Co.,Ltd.-Land And Resort Co., Ltd.
Location
132 หมู่ 6 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Contact person
Khun Suree Chailuksananon
Telephone
034-112-601-2 Fax 034-112-603
Other Openings at this Company
See all
Sarin Property Co.,Ltd.-Land And Resort Co., Ltd.
หัวหน้างานบริหารงานขาย
Sarin Property Co.,Ltd.-Land And Resort Co., Ltd.
Samutsakhon
Negotiable
Sarin Property Co.,Ltd.-Land And Resort Co., Ltd.
พนักงานขาย
Sarin Property Co.,Ltd.-Land And Resort Co., Ltd.
Bangkok and its Vicinity
15,000-25,000 (ไม่รวมคอมมิชชั่น)
Sarin Property Co.,Ltd.-Land And Resort Co., Ltd.
เจ้าหน้าที่การตลาด
Sarin Property Co.,Ltd.-Land And Resort Co., Ltd.
Bangkok and its Vicinity
20,000-30,000 (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
Sarin Property Co.,Ltd.-Land And Resort Co., Ltd.
Foreman (โฟร์แมน ผู้ควบคุมงาน)
Sarin Property Co.,Ltd.-Land And Resort Co., Ltd.
Bangkok and its Vicinity
18,000-40,000 (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)