Back
PCS Security and Facility Services Limited

หัวหน้าช่างอาคาร

20/09/2023
Job Description
Review
About Company
20/09/2023
Basic Requirements
Full Time
1 - 5 Year
Bangkok (Dindaeng, Ladprao, Bangkapi, Sathorn, Wangthonglang)
Diploma of Vocational Education or higher
20,000 - 25,000 baht/month

Responsibilities

1.ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของทีมงานประจำอาคาร และประเมินผล
2.ควบคุมดูแลการทำงานของผู้รับเหมา
3.แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในอาคารทั้งในส่วนทีมงาน และผู้ใช้อาคาร
4.อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้พื้นที่ภายในอาคาร
5.ประสานงาน หรือเป็นตัวแทนผู้ว่าจ้างในกรณีที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง
6.ตรวจสอบความพร้อมของงานระบบต่าง ๆ ภายใน
7.วิเคราะห์การใช้พลังงานต่าง ๆ ภายในอาคาร
8.ทวนสอบการเบิกจ่ายวัสดุและอุปกรณ์ในการซ่อมบำรุง
9.แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นของอุปกรณ์และเครื่องจักรภายในอาคาร
10.ประสานงานกับแผนกต่าง ๆ ภายในอาคาร
Requirements
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
- หรือปวส. สาขาเครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 8 ปี
- ดูแลบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร
- งานบริการระบบไฟฟ้าและเครื่องกล
- มีพื้นฐานและมีความเข้าใจระบบไฟฟ้า (แรงดันสูงและแรงดันไฟฟ้าต่ำ)
- มีประสบการณ์ในระบบไฟฟ้า, ระบบประปาและระบบเครื่องปรับอากาศ
- สามารถใช้ Program Ms.office (Word, Excel, PowerPoint )
- มีทักษะความเป็นผู้นำ


Welfare and Benefits
- Provident Fund
- Staff training and development
- Overtime
- Fuel/transportation fees
- ชุดยูนิฟอร์มฟรีปีที่2
- Social security
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่มและชีวิต
- Ordination leave
- วันพักร้อน
- Funeral payment support
- เงินช่วยเหลือพนักงานกรณีประสบภัย
- Performance/results-based bonus
- โบนัสตามผลประกอบการของบริษัท
- Annual bonus

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 7 รีวิว
flower of heart

4.5

Dream Company
ยอดเยี่ยม
4.3
4.0
2.8
3.6
Why Join Us

Review

logourl
5.0
Technician
>1 years, Current
5.0
5.0
5.0
3.0
4.5
Vacation Leave
Easiest to take a leave at work
Supports the development of employees' quality of life
5/5
Supports the development of vision and personal lifestyle
5/5
Working hours per day
8
Challenge
5/5
Opportunity to perform important tasks
5/5
Encourages professionalism
5/5
Standard management practice
5/5
Salary increase
2%
Bonus per year
3
Perks and benefits satisfaction
3/5
Pay level
Group of companies with average salaries
Workplace community
4/5
Politics
Low
Colleagues
5/5
Supervision by superiors
5/5
23/07/2020
Vacation Leave
Easiest to take a leave at work
Supports the development of employees' quality of life
5/5
Supports the development of vision and personal lifestyle
5/5
Working hours per day
8
Challenge
5/5
Opportunity to perform important tasks
5/5
Encourages professionalism
5/5
Standard management practice
5/5
Salary increase
2%
Bonus per year
3
Perks and benefits satisfaction
3/5
Pay level
Group of companies with average salaries
23/07/2020
PCS Security and Facility Services Limited
PCS Security and Facility Services Limited
About Company
บริการบริหารจัดการอาคารแบบครบวงจรของเรามีส่วนสำคัญในการสรรค์สร้างความสำเร็จขององค์กรธุรกิจและสถาบันในทุกภาคส่วนของสังคม จุดมุ่งหมายของเราคือการให้บริการที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจหลักของท่าน อาทิ การบริการทำความสะอาด บริการด้านโภชนาการ บริการรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจร บริการกำจัดแมลง บริการดูแลสวน บริการตรวจนับสินค้า บริการซ่อมแซมอาคารและบริการสุขอนามัยภํณฑ์ บริการเหล่านี้จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ท่านสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเต็มที่ ซึ่งครอบคลุมทุกความต้องการของท่านไม่ว่าจะเป็นบริการเฉพาะด้านหรือบริการแบบครบวงจร เพื่อสนองต่อความต้องการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจของท่าน เราภูมิใจที่ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้นำในธุรกิจบริการบริหารจัดการอาคารแบบครบวงจร ซึ่งให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสาธารณสุข การพาณิชย์และการค้าปลีกด้วยบริการที่เปี่ยมคุณภาพ
PCS Security and Facility Services Limited
Location
234 Soi Sukhumvit 101 (Soi Poonnavithi), Sukhumvit Rd., Bangjak, Prakanong, Bangkok 10260
Contact person
อริษา
Telephone
095-891-6296 Fax 0-2741-8062