Back

หัวหน้าบัญชี (โรงงานไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม อ.กุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร)

กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง (Thai Roong Ruang Industry Co., Ltd.)
Today
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
Today
Basic Requirements
Full Time
5 - 10 Year
KhonKean and North-East
Bachelor's Degree or Higher
Negotiable

Responsibilities
1. ประมวลผลจ่ายเงินค่าอ้อย
    1.1 วางแผนและตรวจสอบความถูกต้องรายการรับซื้ออ้อย
    1.2 ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลอ้อย
    1.3 ตรวจสอบใบแจ้งหนี้/รายการตั้งหนี้
    1.4 บันทึกบัญชีผ่านระบบ ERP เพื่อทำจ่ายเงินและกระทบยอดGL
    1.5 สรุปรายงานการจ่ายเงินชาวไร่ พร้อมรายงาน รับอ้อย และหักหนี้
    1.6 นำส่งภาษีประจำเดือน (ภงด.93)
    1.7 ประมวลผลจ่ายเงินรางวัลส่งอ้อยเต็มสัญญา
    1.8 ประมวลผลจ่ายเงินรางวัลส่งอ้อยสด
    1.9 ประมวลผลจ่ายเงินค่าอ้อยขั้นสุดท้าย
2. ประมวลผลจ่ายเงินค่ายกยำอ้อย (ผู้รับเหมาภายนอก)
    2.1 วางแผนการดำเนินงานยกยำ ประมวลผลรายได้และจ่ายเงิน
    2.2 บันทึกบัญชีผ่านระบบ ERP เพื่อทำจ่ายเงินและกระทบยอดGL
3. สรุปรายงานลูกหนี้ /กระทบยอด
    3.1 ตรวจสอบรายการตั้งหนี้ลูกหนี้ชาวไร่
    3.2 ตรวจสอบรายการเพิ่ม - ลดหนี้ /รายการปรับปรงลูกหนี้ ผ่านระบบ ERP
    3.3 ตรวจสอบรายการหักนี้ได้จากค่าอ้อย , ชำระเงินสด , ชำระจากรายการอื่นๆ
    3.4 ปรับปรุงและบันทึกลูกหนี้ผ่านระบบ ERP
    3.5 กระทบยอดบัญชีลุกหนี้ประจำเดือน (GL)
    3.6 จัดทำ Aging ลูกหนี้
4. ควบคุมวางแผน /ตรวจสอบขายปุ๋ย-ขายยาปราบศัตรูพืช
    4.1 ติดตามการขายปุ๋ยยา ประจำเดือน
    4.2 ตรวจสอบรายการตั้งหนี้และตัด Stock ในระบบ ERP
    4.3 ตรวจสอบต้นทุน รายได้ขายปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืชประจำเดือน
5. ควบคุมวางแผน /ตรวจสอบขายน้ำมัน
    5.1 ตรวจสอบการเบิกจ่าย ขายน้ำมันให้ชาวไร่ ผู้รับเหมาภายนอกและบริษัทในเครือ
    5.2 ตรวจสอบรายการตั้งหนี้และตัด Stock น้ำมันในระบบ ERP
    5.3 ตรวจสอบใบแจ้งหนี้
6. มีภาวะผู้นำ สามารถควบคุมดูแลการทำงานของพนักงานในฝ่ายบัญชีให้มีประสิทธิภาพ จัดทำบัญชีและตรวจสอบความถูกต้องให้ทันตามกำหนด
7.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาRequirements
1. เพศชาย - หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี สาขาการเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในด้านงานบัญชี 5 ปีขึ้นไป (ในระดับหัวหน้าหรือผู้จัดการ)
4. มีความรู้ด้านบัญชีขั้นสูงและสามารถปิดบัญชีได้
5. มีภาวะผู้นำ สามารถคิดวางแผนบริหารจัดการและตัดสินใจเองได้ ดูแลควบคุมทีมงานได้เป็นอย่างดี
6. มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
7. มีความละเอียดรอบคอบ พร้อมเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
8. มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี


Welfare and Benefits
- Provident Fund
- Staff training and development
- Scholarship/ education allowance
- Marriage gift
- 5-day work week
- ทุนการศึกษาต่อ
- Social security
- Health insurance
- ประกันสุขภาพ/ประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุ/ตรวจสุขภาพประจำปี
- Accident Insurance
- Ordination leave
- Employee's uniform
- Funeral payment support
- Performance/results-based bonus


รีวิวที่น่าสนใจ

logourl
Agricultural And Natural Resources
>1 years, Current
แนะนำ
Agricultural And Natural Resources
>1 years, Current
แนะนำ
อยากกลับไปร่วมงานอีกครั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม
ดูแลพนักงานดี
Vacation Leave
Easiest to take a leave at work
Supports the development of employees' quality of life
5/5
Supports the development of vision and personal lifestyle
5/5
Working hours per day
10
Challenge
5/5
Opportunity to perform important tasks
5/5
Encourages professionalism
5/5
Standard management practice
5/5
Salary increase
2%
Bonus per year
2
Perks and benefits satisfaction
5/5
Pay level
Easiest to take a leave at work
Workplace community
5/5
Politics
Lowest
Colleagues
5/5
Supervision by superiors
5/5
18/06/2021
Vacation Leave
Easiest to take a leave at work
Supports the development of employees' quality of life
5/5
Supports the development of vision and personal lifestyle
5/5
Working hours per day
10
Challenge
5/5
Opportunity to perform important tasks
5/5
Encourages professionalism
5/5
Standard management practice
5/5
Salary increase
2%
Bonus per year
2
Perks and benefits satisfaction
5/5
Pay level
Easiest to take a leave at work
18/06/2021
กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง (Thai Roong Ruang Industry Co., Ltd.)
กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง (Thai Roong Ruang Industry Co., Ltd.)
About Company
กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง เริ่มต้นจากหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศไทยเกิดวิกฤติการณ์น้ำตาลขาดแคลน รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนเอกชนให้ก่อตั้งโรงงานน้ำตาล แต่ก็ประสบปัญหา ในเรื่องเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งมีราคาสูงมาก เพราะต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ คุณสุรีย์ อัษฎาธร หรือที่รู้จักกันดีในนาม “เถ้าแก่หลิ่น” ผู้มีความสามารถในเชิงช่าง ได้ใช้ความรู้ความชำนาญทาง ช่างกลึงเหล็ก คิดประดิษฐ์ชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ ที่หายากและมีราคาแพง สำหรับผลิตน้ำตาลทรายขึ้นมาใช้เอง โดยมิได้มีการสั่งซื้อเครื่องจักรจากต่างประเทศแต่อย่างใด จนสามารถฝ่าฟันอุปสรรคเป็นผลสำเร็จ จัดตั้ง บริษัท ร่วมกำลาภ จำกัด ขึ้นเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2489 ที่ซอยพร้อมพงษ์ ริมคลองแสนแสบ กรุงเทพฯ

โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง ได้ค้นคว้า ประดิษฐ์ ดัดแปลง และปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ในการผลิตน้ำตาล เพื่อให้มีประสิทธิภาพที่สูงยิ่งขึ้น และนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงงานน้ำตาลแห่งแรก จวบจนวันนี้ กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรืองถือเป็นผู้ผลิตและส่งออกน้ำตาลรายใหญ่ของประเทศ ทำธุรกิจเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลมายาวนานที่สุด ด้วยสายการผลิตของโรงงานกว่า 7 แห่งทั่วประเทศ และด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของผู้บริหาร ทำให้วันนี้เราเติบโตก้าวหน้าอย่างมั่นคง และมีมาตรฐานการดำเนินงาน ในระดับมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับและยกย่องทั้งในและต่างประเทศ

และด้วยความวิริยะอุตสาหะและพากเพียรในการประกอบกิจการงาน ด้วยการเรียนรู้ ริเริ่ม และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ทำให้กิจการของกลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง มีความก้าวหน้ามั่นคง และเติบโตขยาย ออกไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

อันประกอบด้วย 7 กลุ่มธุรกิจ คือ

1. ธุรกิจน้ำตาล
2. ธุรกิจโมลาส
3. ธุรกิจเอทานอล
4. ธุรกิจไฟฟ้า
5. ธุรกิจเครื่องจักร
6. ธุรกิจคลังสินค้า
7. ธุรกิจงานวิจัยและพัฒนา

สวัสดิการที่จะได้รับ ดังนี้
• โบนัสตามผลประกอบการและผลการปฎิบัติงาน
• ปรับเงินเดือนประจำปี
• ประกันชีวิต และประกันสุขภาพแบบกลุ่ม
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• เครื่องแบบพนักงาน
• ทุนการศึกษา
• สวัสดิการเงินกู้ตามความจำเป็น
• เงินช่วยเหลืองานบวช / งานแต่งงาน / การร่วมเป็นเจ้าภาพงานศพ
• งานเลี้ยงสรรค์ประจำปี
• สำหรับทำงานประจำที่โรงงาน มีที่พัก มีอาหาร มีค่าล่วงเวลา
• การฝึกอบรม
• ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง(โรงงาน)
• บริการจ่ายสำหรับที่อยู่อาศัย(โรงงาน)
• บริการรถรับส่งพนักงาน(โรงงาน)
กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง (Thai Roong Ruang Industry Co., Ltd.)
Location
238 อาคารไทยรุ่งเรือง ถนนนราธิวาสฯ (ปากซอย 28) แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
Contact person
K.Ampika Kaewduangjit
Telephone
0-2294-5588 ต่อ 1536, 091-575-2022
Company's information
Name of Company :
กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
Primary Industries :
Number of Employee :
0
Registration :
งาน หางาน สมัครงาน กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง

กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง เริ่มต้นจากหลังสงครามโลกครั้งที่ 2  ประเทศไทยเกิดวิกฤติการณ์น้ำตาลขาดแคลน รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนเอกชนให้ก่อตั้งโรงงานน้ำตาล แต่ก็ประสบปัญหา ในเรื่องเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งมีราคาสูงมาก เพราะต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ  คุณสุรีย์ อัษฎาธร  หรือที่รู้จักกันดีในนาม “เถ้าแก่หลิ่น” ผู้มีความสามารถในเชิงช่าง ได้ใช้ความรู้ความชำนาญทาง ช่างกลึงเหล็ก คิดประดิษฐ์ชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ ที่หายากและมีราคาแพง สำหรับผลิตน้ำตาลทรายขึ้นมาใช้เอง โดยมิได้มีการสั่งซื้อเครื่องจักรจากต่างประเทศแต่อย่างใด จนสามารถฝ่าฟันอุปสรรคเป็นผลสำเร็จ จัดตั้ง บริษัท ร่วมกำลาภ จำกัด   ขึ้นเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2489 ที่ ซอยพร้อมพงษ์ ริมคลองแสนแสบ กรุงเทพฯ

โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง ได้ค้นคว้า ประดิษฐ์ ดัดแปลง และปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ในการผลิตน้ำตาล เพื่อให้มีประสิทธิภาพที่สูงยิ่งขึ้น  และนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงงานน้ำตาลแห่งแรก  จวบจนวันนี้ กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรืองถือเป็นผู้ผลิตและส่งออกน้ำตาลรายใหญ่ของประเทศ ทำธุรกิจเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลมายาวนานที่สุด ด้วยสายการผลิตของโรงงานกว่า 7 แห่งทั่วประเทศ และด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของผู้บริหาร  ทำให้วันนี้เราเติบโตก้าวหน้าอย่างมั่นคง  และมีมาตรฐานการดำเนินงาน ในระดับมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับและยกย่องทั้งในและต่างประเทศ

และด้วย ความวิริยะอุตสาหะและพากเพียรในการประกอบกิจการงาน ด้วยการเรียนรู้  ริเริ่ม และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง   ทำให้กิจการของกลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง มีความก้าวหน้ามั่นคง และเติบโตขยาย ออกไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

อันประกอบด้วย 7 กลุ่มธุรกิจคือ 
 
1.ธุรกิจน้ำตาล

2.ธุรกิจโมลาส

3.ธุรกิจเอทานอล

4.ธุรกิจไฟฟ้า

5.ธุรกิจเครื่องจักร

6.ธุรกิจคลังสินค้า

7.ธุรกิจงานวิจัยและพัฒนา
 

Company's mission
งาน หางาน สมัครงาน กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง (Thai Roong Ruang Industry Co., Ltd.)
Human Resources Policy
งาน หางาน สมัครงาน กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง (Thai Roong Ruang Industry Co., Ltd.)
Other Openings at this Company
See all
กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง (Thai Roong Ruang Industry Co., Ltd.)
ผู้อำนวยการโรงงาน (โรงงานไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร)
กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง (Thai Roong Ruang Industry Co., Ltd.)
Sakhonnakhon
Negotiable
กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง (Thai Roong Ruang Industry Co., Ltd.)
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย (ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม สำนักงานใหญ่)
กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง (Thai Roong Ruang Industry Co., Ltd.)
Bangkok (Yannawa)
Negotiable
กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง (Thai Roong Ruang Industry Co., Ltd.)
เจ้าหน้าที่บัญชี(จ่าย) (น้ำตาลพิษณุโลก สำนักงานใหญ่) ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง (Thai Roong Ruang Industry Co., Ltd.)
Bangkok (Yannawa)
Negotiable
กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง (Thai Roong Ruang Industry Co., Ltd.)
เจ้าหน้าที่ Support ERP D365 F&O (ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม สำนักงานใหญ่)
กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง (Thai Roong Ruang Industry Co., Ltd.)
Bangkok (Yannawa)
Negotiable