Back

เจ้าหน้าที่ขายบ้าน (บางกะดี่-พระราม 2)

Chaopraya Mahanakorn Public Co., Ltd.
Financial/Banking/Securities, Hotel/Resort, Real Estate
26/02/2024
Job Description
Review
About Company
Financial/Banking/Securities, Hotel/Resort, Real Estate
26/02/2024
Basic Requirements
Full Time
1 - 5 Year
Bangkok and its Vicinity
Bachelor's Degree or Higher
Depend on qualifications and experience + Commission

Responsibilities
 • ดูแลงานขาย เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำรายละเอียดข้อมูลโครงการกับลูกค้า
 • พาลูกค้าเยี่ยมชมโครงการ และห้องตัวอย่าง แนะนำ Concept ให้กับลูกค้า
 • ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาการยื่นกู้ และรายละเอียดการยื่นกู้กับลูกค้า
 • งานด้านการจองทำสัญญา สัญญาจะซื้อจะขาย/เอกสารในการยื่นกู้สินเชื่อให้กับลูกค้า
 • ติดต่อประสานงานหน่วนงานที่เกี่ยวข้อง บัญชี/การเงิน, นิติกรรมสัญญา, ฝ่ายก่อสร้าง เพื่อให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ดูแลความเรียบร้อยในโครงการ เพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกกค้า
 • Call หาลูกค้า เพื่อเชิญเยี่ยมชมโครงการ และนำเสนอโปรโมชั่นให้กับลูกค้า
 • บันทึกข้อมูลลูกค้าในการเยี่ยมชมโครงการ และ Report ที่เกี่ยวข้อง
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Requirements
 1. อายุ 24 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขี้นไป
 3. มีประสบการณ์งานขายด้านอสังหาริมทรัพย์/ทาวน์โฮมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. บุคลิกภาพดี มี Service Mind และ Active
 5. มีสามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS. Office ได้เป็นอย่างดี
 6. สามารถเพิ่ม/สร้าง channel การขายทาง Social Media ได้
 7. สามารถปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ (หยุดวันธรรมดา 1 วัน)
 8. มียานพาหนะส่วนตัวสามารถเดินทางไปประจำที่โครงการได้

Welfare and Benefits
- Incentive/Commission (บางตำแหน่ง)
- Notebook (สำหรับการปฏิบัติงาน)
- Sim Card (สำหรับโทรและใช้งาน Internet)
- Tablet PC Smart Phone (เฉพาะบางตำแหน่ง)
- กระเช้าเยี่ยมไข้พนักงาน
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (นายจ้างสมทบมากกว่า 1%)
- ค่าทันตกรรม (ตามตำแหน่ง)
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี หรือ ท่องเที่ยวประจำปี
- ชุด Uniform พนักงาน
- ประกันกลุ่ม
- Social security
- ประจำโครงการทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน
- วันลาพักร้อน (ตามอายุงาน 7 - 18 วันต่อปี)
- สวัสดิการซื้อบ้านโครงการของบริษัทฯ ในราคาพนักงาน
- อบรมเสริมความรู้ (ภายใน,ภายนอก)
- เงินกู้สำหรับซื้อคอมพิวเตอร์
- เงินช่วยเหลือกรณีงานบวช
- เงินช่วยเหลือกรณีงานศพ
- เงินช่วยเหลือกรณีงานแต่งงาน
- เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร
- เบี้ยขยันประจำเดือน (800 บาท/เดือน)
- โบนัส (ตามผลงานและผลประกอบการ)

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 5 รีวิว
flower of heart

4.0

Dream Company
ยอดเยี่ยม
3.6
3.6
2.7
3.5
Why Join Us

Review

logourl
4.6
IT/Computer
>1 years, former
4.6
4.6
5.0
4.5
4.7
งานท้าทาย หัวหน้าและนายให้โอกาสอยู่เสมอ เพื่อนร่วมงานดีมาก
ทุกคนที่ทำงานที่นี่เป็นกันเอง และผู้บริหารเข้าถึงพนักงานทุกคนได้ง่าย ทำให้พนักงาน กล้าบอกปัญหา กล้ามาปรึกษาในเรื่องที่ต้องการความช่วยเหลือ อีกทั้งบริษัทยังห่วงใย พนักงานทุกคน
Vacation Leave
Easiest to take a leave at work
Supports the development of employees' quality of life
4/5
Supports the development of vision and personal lifestyle
5/5
Working hours per day
9
Challenge
5/5
Opportunity to perform important tasks
5/5
Encourages professionalism
5/5
Standard management practice
5/5
Salary increase
2%
Bonus per year
2
Perks and benefits satisfaction
5/5
Pay level
Group of companies with slightly higher-than-average salaries
Workplace community
5/5
Politics
Low
Colleagues
5/5
Supervision by superiors
5/5
17/02/2022
Vacation Leave
Easiest to take a leave at work
Supports the development of employees' quality of life
4/5
Supports the development of vision and personal lifestyle
5/5
Working hours per day
9
Challenge
5/5
Opportunity to perform important tasks
5/5
Encourages professionalism
5/5
Standard management practice
5/5
Salary increase
2%
Bonus per year
2
Perks and benefits satisfaction
5/5
Pay level
Group of companies with slightly higher-than-average salaries
17/02/2022
Chaopraya Mahanakorn Public Co., Ltd.
Chaopraya Mahanakorn Public Co., Ltd.
About Company
“เราจะมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศแห่งการเป็นผู้พัฒนาการอยู่อาศัย”
“We will be the Excellent LIVING Development Provider”
บริษัทเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2537 ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท โดยกลุ่มครอบครัวแพทยานันท์ ภายใต้การบริหารองค์กรโดยนายวิเชียร แพทยานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2552 และเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ Mai เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000,000 บาท และ CMC ยกระดับการลงทุน ย้ายหุ้นเข้าตลาด SET และเดินหน้าขยายพันธมิตร แตกไลน์ธุรกิจใหม่ หนุนรายได้โตอย่างยั่งยืน ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 สำหรับปัจจุบัน บริษัทฯ และบริษัทย่อยทั้งหมดจำนวน 7 บริษัท คือบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) (“CMC”) ดำเนินธุรกิจกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย ดังนี้
1. บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) (“CMC”) ดำเนินธุรกิจกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย
2. บริษัท พระยาพาณิชย์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (“PPP”) ดำเนินธุรกิจกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย
3. บริษัท สยามนคร จำกัด (“SNC”) ดำเนินธุรกิจกลุ่มให้เช่าอาคารสำนักงาน นายหน้าอสังหาฯ บริหารนิติฯ
4. บริษัท ไทยสยามนคร จำกัด (“TSN”) ดำเนินธุรกิจกลุ่มรับเหมาก่อสร้างและโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์และผนัง
5. บริษัท ซีทูเอช จำกัด (“C2H”) ดำเนินธุรกิจกลุ่มบริหารจัดการที่พัก (Chain Hospitality)
6. บริษัท เทเลด็อก จำกัด (“TELEDOC”) ดำเนินธุรกิจกลุ่มด้านการแพทย์_โรงพยาบาล
7. บริษัท ซีเมดิเทค จำกัด (“CMEDITECH”) ดำเนินธุรกิจกลุ่มด้านการแพทย์_เวชภัณฑ์สมุนไพร
Chaopraya Mahanakorn Public Co., Ltd.
Location
909/1 CMC Tower 6th Floor, Unit 601-602 Somdejprachaotaksin Road, Daokanong,Thonburi,Bangkok 10600
Telephone
1172 ต่อ 2999 Fax 0-2468-9000 # 8590