Back

เจ้าหน้าที่คลังสินค้าและโลจิสติกส์

Eternal Resin Co., Ltd
Chemicals/Petrochemicals, Trading/Import/Export
24/01/2023
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
Chemicals/Petrochemicals, Trading/Import/Export
24/01/2023
Basic Requirements
Full Time
0 - 5 Year
Samutprakarn
Bachelor's Degree
Depend on qualifications and experience

Responsibilities
ลักษณะงาน
    1.ดูแลและมอบหมายงานด้านคลังสินค้า ให้กับพนักงานในสายงาน ติดตามผลรวมถึงรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา
    2.ปฏิบัติงานตามขั้นตอน เรื่องของรับ-เก็บ-จ่ายวัตถุดิบ
    3.ปฏิบัติงานตามขั้นตอน เรื่องของควบคุมดูแลพนักงานรับ-จ่ายวัตถุดิบ ดำเนินการตรวจสภาพ-ลงบันทึก-คัดแยกวัสดุบรรจุภัณฑ์ของ       วัตถุดิบที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
    4.ตรวจสอบสต็อกวัตถุดิบให้ถูกต้องตรงตามระบบบัญชี
    5.ตรวจเช็คอุปกรณ์ เครื่องมือ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาและไม่ชำรุดเสียหาย รายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย

Requirements
  • เพศชาย อายุ 22-35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขา บริหารการจัดการสาขาโลจิสติกส์ /วิทยาศาสตร์สาขาเคมี วิศวอุตสาหกรรม /การจัดการอุตสาหกรรม
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับคลังสินค้าในอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าเคมีหรือใกล้เคียง ประสบการณ์อย่างน้อย 0-3ปี 
  • มีประสบการณ์ในระบบ Warehouse Management, Inventory Management, Logistic Management
  • มีความรู้ในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน การเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตรายตามกฎหมายกำหนด
  • สุขภาพแข็งแรง / สามารถทำงานกับสารเคมีได้ / ผ่านการเกณฑ์ทหาร / ตาไม่บอดสี   

Welfare and Benefits
- Provident Fund
- Staff training and development
- Telephone bill allowance
- Social security
- Health insurance
- Accident Insurance
- รถรับส่งพนักงาน
- Ordination leave
- Employee's uniform
- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
- Funeral payment support
- Annual bonus


รีวิวที่น่าสนใจ

logourl
Purchasing
>1 years, Current
แนะนำ
Purchasing
>1 years, Current
แนะนำ
ให้ความรู้
Vacation Leave
Easiest to take a leave at work
Supports the development of employees' quality of life
3/5
Supports the development of vision and personal lifestyle
4/5
Working hours per day
8
Challenge
5/5
Opportunity to perform important tasks
4/5
Encourages professionalism
4/5
Standard management practice
3/5
Salary increase
2%
Bonus per year
1
Perks and benefits satisfaction
4/5
Pay level
Easiest to take a leave at work
Workplace community
4/5
Politics
Neutral
Colleagues
4/5
Supervision by superiors
4/5
15/06/2021
Vacation Leave
Easiest to take a leave at work
Supports the development of employees' quality of life
3/5
Supports the development of vision and personal lifestyle
4/5
Working hours per day
8
Challenge
5/5
Opportunity to perform important tasks
4/5
Encourages professionalism
4/5
Standard management practice
3/5
Salary increase
2%
Bonus per year
1
Perks and benefits satisfaction
4/5
Pay level
Easiest to take a leave at work
15/06/2021
Eternal Resin Co., Ltd
Eternal Resin Co., Ltd
About Company

          บริษัท อีเทอนัล เรซิ่น จำกัด เริ่มก่อตั้งและดำเนินการตั้งแต่ปี 2518 โดยช่วงแรกนั้น บริษัทฯมุ่งเน้นที่จะดำเนินการผลิต “เรซิ่น” เพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบเคมีภัณฑ์ชั้นกลางที่สำคัญในการรองรับภาคอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมการก่อสร้าง, อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์, อุตสาหกรรมสี เป็นต้น ด้วยการวางแผนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้บริษัทฯสามารถผลิต “เรซิ่น” ที่มีคุณภาพเทียบได้กับต่างประเทศและยังสามารถผลิตได้เพียงพอกับปริมาณความต้องการใช้ภายในประเทศ ซึ่งมีการขยายตัวในอัตราที่สูง ส่งผลให้ประเทศไทยสามารถลดการนำเข้าสินค้าเคมีภัณฑ์ชั้นกลางได้เป็นจำนวนมาก

เมื่ออุตสาหกรรมในประเทศมีการขยายตัวจนเกิดมีอุตสาหกรรมใหม่ๆแตกแขนงออกมา บริษัทฯจึงขานรับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยกำหนดนโยบายเพิ่มการผลิตสินค้าเคมีภัณฑ์ใหม่ๆ อีกหลายประเภทเพื่อตอบสนองความต้องการในภาคอุตสาหกรรมเหล่านั้น

ปัจจุบันบริษัทฯได้ขยายการดำเนินงานโดยมีจำนวนพนักงานกว่า300คนและได้ขยายบริษัทในเครืออีกหลายแห่ง  จนสามารถผลิตสินค้าเคมีภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความหลากหลาย สามารถนำไปใช้เป็นวัตถุดิบรองรับการผลิตและการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ

ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี่ที่ผ่านมา ทุกก้าวแห่งการเติบโตของบริษัทฯ จะเป็นก้าวที่มั่นคงและเป็นรากฐานสำคัญในการรองรับการเติบโตและพัฒนาไปพร้อมกับภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ของประเทศได้เป็นอย่างดี นับจากนี้ไป บริษัท อีเทอนัล เรซิ่น จำกัด จะเป็นอีกหน้าหนึ่งที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ

Eternal Resin Co., Ltd
Location
179/90-92 Bangkok City Tower, 19th Floor, South Sathorn Raod, Sathorn, Bangkok 10120
Contact person
Human Resources Department
Telephone
0-2287-2000 Ext. 10601 Fax 0-2287-3810
Other Openings at this Company
See all
Eternal Resin Co., Ltd
IT Support
Eternal Resin Co., Ltd
Bangkok (Sathorn)
Depend on qualifications
Eternal Resin Co., Ltd
วิศวกรบริการด้านเทคนิค
Eternal Resin Co., Ltd
Samutprakarn
Negotiable
Eternal Resin Co., Ltd
ERP Programmer
Eternal Resin Co., Ltd
Bangkok (Sathorn)
Depend on qualifications and experience
Eternal Resin Co., Ltd
วิศวกรซ่อมบำรุง
Eternal Resin Co., Ltd
Samutprakarn
Depend on qualifications