Back

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

JUTHAI GROUP CO.,LTD.
Construction/Furnishings
26/02/2024
Job Description
About Company
Construction/Furnishings
26/02/2024
Basic Requirements
Seasonal, Full Time, Contract/Temp
1 - 5 Year
Pathumthani
Bachelor's Degree
15,000 - 25,000 baht/month

Responsibilities
1. วางแผนการจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบ และวัสดุก่อสร้างต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของไซต์งานก่อสร้าง (งานด้านโครงสร้างของไซต์งานก่อสร้าง, งานจัดซื้อด้านระบบไฟฟ้า ประปา)
2. กำหนดวิธีการ และกระบวนการในการจัดซือจัดจ้าง และควบคุมดูแลการจัดซื้อของไซต์งานก่อสร้าง
3. ร่วมกับผู้ใช้งานในการกำหนดคุณลักษณะ และมาตราฐานของผลิตภัณฑ์ และบริการที่ต้องการ
4. เจรจาต่อรองกับผู้ขาย ในด้านราคา คุณลักษณะของสินค้าที่เหมาะสม
5. ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
6. สรรหาเปรียบเทียบราคา / คุณสมบัติ supplier
7. จัดซื้อจัดจ้าง ตามที่ทางหน่วยงานร้องขอให้ได้ตามเป้าหมาย
8. จัดทำเอกสารงานจัดซื้จัดหาตามกระบวนการ
9. ประเมิน Supplier ตามรอบที่กำหนดเพื่อแนะนำปรับปรุงการทำงานร่วมกัน
10. ติดตามการ ส่งสินค้า และเช็ค spec จำนวนให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อ
11. เจรจาต่อรองการขอ credit term และราาที่เหมาะสม กับ supplier
12. ประสานงานกับฝ่ายบัญชี และการเงิน ในการชำระค่าสินค้า และบริการ ตามข้อตกลง
13. ขอคนที่มีประสบการณ์ด้านจัดซือวัสดุก่อสร้าง เท่านั้น

Requirements
1. เพศ ชาย หญิง อายุ 25-40 ปี
2. การศึกษา ป.ตรี 
3. มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ไฟฟ้า ประปา อย่างน้อย 1 ปี
4. มีความสามารถเฉพาะทางจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีความรับผิดชอบ
6. มีจรรยาบรรณ ในสายงาน
7. ประโยชน์บริษัทต้องมาก่อนประโยชน์ส่วนตน
8. มีวินัย สามารถทำงานเป็นระบบ
9. มีทักษะในการแก้ปัญหา และการตัดสินใจ
10. ถ้าเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
11. เน้นขอประสบการณ์ด้านจัดซือ วัสดุก่อสร้าง จริงๆค่ะ

Welfare and Benefits
- O.T.วันหยุด
- Staff training and development
- Overtime
- ที่พักในไซต์งาน
- Social security
- เงินช่วยเหลือต่างๆ
- เงินปรับเมื่อผ่านทดลองงาน
- เงินเบิกกลางเดือน
- Performance/results-based bonus
- Annual bonus

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
Why Join Us

JUTHAI GROUP CO.,LTD.
JUTHAI GROUP CO.,LTD.
About Company
1. ค่าทำงานล่วงเวลา
2. โบนัส (ตามผลประกอบการ)
3. การฝึกอบรมพัฒนา
4. ประกันสังคม
5. ทำงาน จันทร์-เสาร์
6. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
7. ตรวจสุขภาพประจำปี
8. กิจกรรม/งานเลี้ยงประจำปี
9. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
10.เงินช่วยเหลือต่างๆ


JUTHAI GROUP CO.,LTD.
Location
99/9,99/1 หมู่ที่5 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
Contact person
เจ้าหน้าที่บุคคล
Telephone
086-317-5221