Back
LPP PROPERTY MANAGEMENT

เจ้าหน้าที่นิติบุคคล (ภาษาจีน/อังกฤษ)

Real Estate
30/09/2023
Job Description
Review
About Company
Real Estate
30/09/2023
Basic Requirements
Full Time
1 - 2 Year
Bangkok and its Vicinity
Bachelor's Degree
Depend on qualifications and experience

Responsibilities

- สนับสนุนงานด้านเอกสาร และการประสานงานระหว่างบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้กับผู้จัดการฝ่ายบริหารชุมชน รวมถึงพนักงานที่เกี่ยวข้องภายในฝ่าย

- ดูแล/รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า

- รับชำระค่าน้ำ,ค่าไฟ,ค่าส่วนกลาง 

- จัดเตรียมเอกสารการประชุมของนิติฯ

- แปลเอกสาร สื่อประชาสัมพันธ์ภาษาจีน/อังกฤษ ให้กับลูกค้าต่างชาติ


Requirements
- เพศหญิง/ชาย
- อายุ 22-30 ปี
- วุฒิปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษหรือจีนในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
- สามารถใช้ Ms office ได้เป็นอย่างดี
- บุคลิกภาพดี , มีใจรักงานบริการ (Service Mind)
- หากมีประสบการณ์ด้านนิติบุคคลอาคารชุดจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ประจำโครงการ โซนพระราม9-อโศก / สุขุมวิท
- ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์

Welfare and Benefits
- Staff training and development
- Marriage gift
- Social security
- Health insurance
- Accident Insurance
- Employee's uniform
- Funeral payment support
- Annual trip or party
- Performance/results-based bonus
- Annual bonus

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 9 รีวิว
flower of heart

4.5

Dream Company
ยอดเยี่ยม
4.1
3.6
3.8
3.8
Review

logourl
4.0
Customer Services
>1 years, former
4.0
4.0
5.0
5.0
5.0
Vacation Leave
Easy to take a leave at work
Supports the development of employees' quality of life
4/5
Supports the development of vision and personal lifestyle
4/5
Working hours per day
8
Challenge
5/5
Opportunity to perform important tasks
5/5
Encourages professionalism
5/5
Standard management practice
5/5
Salary increase
2%
Bonus per year
3
Perks and benefits satisfaction
5/5
Pay level
Easiest to take a leave at work
Workplace community
5/5
Politics
Lowest
Colleagues
5/5
Supervision by superiors
5/5
15/10/2021
Vacation Leave
Easy to take a leave at work
Supports the development of employees' quality of life
4/5
Supports the development of vision and personal lifestyle
4/5
Working hours per day
8
Challenge
5/5
Opportunity to perform important tasks
5/5
Encourages professionalism
5/5
Standard management practice
5/5
Salary increase
2%
Bonus per year
3
Perks and benefits satisfaction
5/5
Pay level
Easiest to take a leave at work
15/10/2021
LPP PROPERTY MANAGEMENT
LPP PROPERTY MANAGEMENT
About Company
บริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบคอนโดมิเนียมในเมืองภายใต้แบรนด์ "ลุมพินีสวีท" , "ลุมพินีเพลส" , "ลุมพินีพาร์ค" , "ลุมพินีวิลล์" , "ลุมพินีคอนโดทาวน์" เราต้องการทีมงานที่มีความมุ่งมั่นในงาน กล้าคิดอย่างสร้างสรรค์ พร้อมเปลี่ยนแปลงเพื่อเติบโต เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ

สวัสดิการ
เงินรางวัลประจำปี (โบนัส) 2 ครั้ง/ปี , Incentive , เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ , กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , การตรวจสุขภาพประจำปี , ประกันสุขภาพ , ประกันชีวิต , ประกันอุบัติเหตุ , ประกันทันตกรรม , เครื่องแบบพนักงาน , ท่องเที่ยวประจำปี , กีฬาสี - ปีใหม่ , ชมรมกีฬา , Fitness , สวัสดิการเงินกู้พนักงาน , สวัสดิการเยี่ยมไข้ , สวัสดิการเยี่ยมคลอด , เงินของขวัญงานสมรส , เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต , ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน

LPP PROPERTY MANAGEMENT
Location
1168/109 ลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 36 ถนนพระราม4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Contact person
ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
Telephone
0-2285-5011-16 Fax 0-2285-5017