Back

เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

Bangkok Life Assurance PCL.
Insurance
31/01/2023
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
Insurance
31/01/2023
Basic Requirements
Full Time
2 - 3 Year
Bangkok (Bangsue), Nakhonpathom, Nonthaburi
Bachelor's Degree or Higher
Negotiable

Responsibilities
  • ประสานงานและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการในกระบวนการทำงาน และเทคโนโลยี เพื่อลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน
  • ประสานงานการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องตามที่กฎหมายประกาศใช้ ตามมาตรฐาน ISO27701
  • ให้คำแนะนำ และปรับปรุงแก้ไข ให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด และ/หรือตามมาตรฐานสากล
  • ประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ/แผนงาน ที่มีอยู่หรือที่จะดำเนินการตามแผนธุรกิจ
  • จัดทำรายงานความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ วิเคราะห์และสรุปผล

Requirements
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหารความเสี่ยง สถิติ สถิติประกันภัย การประกันภัย บริหารธุรกิจ อายุไม่เกิน 30 ปี
  • มีประสบการณ์งานบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการอย่างน้อย 2-3 ปี
  • สามารถใช้งาน MS Excel , Powerpoint ได้
  • หากมีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจประกันชีวิต , ISO27701 หรือมีประสบการณ์งานบริหารความเสี่ยงในธุรกิจประกันชีวิต จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

Welfare and Benefits
- Provident Fund
- Staff training and development
- 5-day work week
- ประกันชีวิต
- Social security
- Health insurance
- Flexible working hours
- สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
- Employee's uniform
- Annual trip or party
- Performance/results-based bonus


รีวิวที่น่าสนใจ

logourl
Administration
>1 years, Current
แนะนำ
Administration
>1 years, Current
แนะนำ
สวัสดิการดี
เป็นบริษัทที่อยู่แบบพี่น้อง ช่วยเหลือกันดีมาก
Vacation Leave
Easiest to take a leave at work
Supports the development of employees' quality of life
5/5
Supports the development of vision and personal lifestyle
5/5
Working hours per day
8
Challenge
5/5
Opportunity to perform important tasks
5/5
Encourages professionalism
5/5
Standard management practice
5/5
Salary increase
5%
Bonus per year
3
Perks and benefits satisfaction
5/5
Pay level
Easiest to take a leave at work
Workplace community
5/5
Politics
Lowest
Colleagues
5/5
Supervision by superiors
5/5
06/07/2019
Vacation Leave
Easiest to take a leave at work
Supports the development of employees' quality of life
5/5
Supports the development of vision and personal lifestyle
5/5
Working hours per day
8
Challenge
5/5
Opportunity to perform important tasks
5/5
Encourages professionalism
5/5
Standard management practice
5/5
Salary increase
5%
Bonus per year
3
Perks and benefits satisfaction
5/5
Pay level
Easiest to take a leave at work
06/07/2019
Bangkok Life Assurance PCL.
Bangkok Life Assurance PCL.
About Company

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ชีวิตที่มีความสุขมากกว่า
          กรุงเทพประกันชีวิต เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2494 จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อปี 2550  เพื่อให้บริษัทมีความโปร่งใสในการบริหารจัดการตรวจสอบได้ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและให้บริการที่ดีแก่ประชาชนเชื่อว่าคนไทยทุกคนสามารถมีชีวิตที่มั่นคงได้ ด้วยการเริ่มวางแผนการเงินอย่างรอบด้าน ทั้งการสร้างหลักประกันควบคู่กับการสร้างฐานะ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่จะทำให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

          บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรบุคคลที่จะร่วมกันสร้างความมั่นคงให้กับองค์กร เพื่อบรรลุภารกิจที่มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ให้บริการที่ประทับใจ และให้พนักงานทุกคนรู้สึกอบอุ่นเมื่ออยู่ในบ้านหลังนี้ โดยบริษัทได้จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับพนักงานเพื่อความมั่นคง และความก้าวหน้าในชีวิต ร่วมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ กรุงเทพประกันชีวิต

Bangkok Life Assurance PCL.
Location
1415 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
Contact person
คุณสุภาภรณ์ คุณจิรกุล และคุณพงษ์เพชร
Telephone
0-2777-8615,0-2777-8622 Fax 0-2777-8899
Other Openings at this Company
See all
Bangkok Life Assurance PCL.
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ
Bangkok Life Assurance PCL.
Bangkok (Bangsue)
Negotiable
Bangkok Life Assurance PCL.
เจ้าหน้าที่พัฒนาแอพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือ
Bangkok Life Assurance PCL.
Bangkok (Bangsue), Nonthaburi
Negotiable
Bangkok Life Assurance PCL.
Call Center (ภาษาอังกฤษ)
Bangkok Life Assurance PCL.
Bangkok (Bangsue)
Negotiable
Bangkok Life Assurance PCL.
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานไอทีเชิงธุรกิจ
Bangkok Life Assurance PCL.
Bangkok, Nonthaburi
Negotiable
Bangkok Life Assurance PCL.
เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ
Bangkok Life Assurance PCL.
Bangkok (Bangsue), Nonthaburi
Depend on qualifications and experience