Back

หัวหน้า,บริหารทรัพยากรบุคคล ประจำ โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน

Principal Healthcare Co.,Ltd
21/11/2022
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
21/11/2022
Basic Requirements
Full Time
3 - 10 Year
Lamphun
Bachelor's Degree
25,000 - 40,000 baht/month

Responsibilities
1. ทบทวนแผนอัตรากำลังขององค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจและทิศทางขององค์กร
     - วางแผนและออกแบบระบบการสรรหาว่าจ้างพนักงานทุกตำแหน่งงาน ให้มีการประเมินผล, การตรวจสอบคุณวุฒิ, คุณสมบัติต่างๆ ให้ได้ตามใบกำหนดหน้าที่งานและคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่งงาน และตรวจสอบการจัดทำใบกำหนดหน้าที่งานของทุกตำแหน่งงานในองค์กร เพื่อพิจารณาความสอดคล้องของงานและคุณสมบัติ
     - ประเมินและคาดการณ์ความต้องการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคลสื่อสารความต้องการเชิงรุกกับสมาชิกฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการจัดการธุรกิจ 
2. เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำในการบริหารทรัพยากรบุคคลของแต่ละหน่วยงาน
     - เป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการในประเด็นที่เกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลและผลักดันให้เกิดองค์กรที่พนักงานมีความพึงพอใจและเป็นผู้นำหรือกระตุ้นเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
     - วางแผนและพัฒนากระบวนการทำงานของแผนกให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
3. บริหารจัดการเพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ตอบสนองต่อความต้องการขององค์กร
     - วิเคราะห์โปรแกรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อแก้ไขช่องว่างความสามารถ & วางแผนแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับพนักงานแต่ละตำแหน่ง
     - ทบทวนแผนและงบประมาณการฝึกอบรมประจำปีของบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
4. พัฒนาศักยภาพทีมงานของตนเอง
     - พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรได้ดียิ่งขึ้น และพัฒนาคนรุ่นใหม่เพื่อเป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง

Requirements
1. ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์, รัฐศาสตร์, สังคมศาสตร์, จิตวิทยาอุตสาหกรรม
2.อายุระหว่าง 30 - 40 ปี
3. มีประสบการณ์ในงานบริหารทรัพยากรบุคคล อย่างน้อย 5 ปี  
4. มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน 
5. ความรู้ในงานบุคคล การบริหารงาน การสอนงาน รวมไปถึงความรู้ในเรื่องธุรกิจความงามและสุขภาพ
6. สามารถเดินทางตรวจสาขาได้ 

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน
เลขที่ 7 หมู่ที่ 5 ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000 

Welfare and Benefits
- Provident Fund
- 5-day work week
- Social security
- Health insurance
- Accident Insurance
- Employee's uniform
- Funeral payment support
- Performance/results-based bonus


รีวิวที่น่าสนใจ

logourl
Human Resources
<1 years, Current
แนะนำ
Human Resources
<1 years, Current
แนะนำ
สวัสดิการดี งานเป็นระบบดี มีความท้าทาย แผนกอื่นๆให้ความร่วมมือในการทำงานดีมาก
Vacation Leave
Easiest to take a leave at work
Supports the development of employees' quality of life
5/5
Supports the development of vision and personal lifestyle
5/5
Working hours per day
8
Challenge
5/5
Opportunity to perform important tasks
5/5
Encourages professionalism
5/5
Standard management practice
5/5
Salary increase
8%
Bonus per year
2
Perks and benefits satisfaction
5/5
Pay level
Easiest to take a leave at work
Workplace community
5/5
Politics
Lowest
Colleagues
5/5
Supervision by superiors
5/5
23/09/2022
Vacation Leave
Easiest to take a leave at work
Supports the development of employees' quality of life
5/5
Supports the development of vision and personal lifestyle
5/5
Working hours per day
8
Challenge
5/5
Opportunity to perform important tasks
5/5
Encourages professionalism
5/5
Standard management practice
5/5
Salary increase
8%
Bonus per year
2
Perks and benefits satisfaction
5/5
Pay level
Easiest to take a leave at work
23/09/2022
Principal Healthcare Co.,Ltd
Principal Healthcare Co.,Ltd
About Company
บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด
“องค์กรที่สร้างคนที่มีจิตใจของผู้ให้เพื่อช่วยเหลือคน ชุมชน และสังคม”
บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด ภายใต้การดูแลของ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (PRINC)
มุ่งมั่นพัฒนาระบบนิเวศน์ของการให้บริการทางสุขภาพอย่างครบวงจร
การพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านการรักษา ประกอบกับขยายการเข้าถึงการสาธารณสุขที่ดีไปสู่ชุมชน

โรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์
โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 1
โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 2
โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี
โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี
โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน
โรงพยาบาลศิริเวช ลำพูน
โรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก
โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร
โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์
โรงพยาบาลวิรัชศิลป์
โรงพยาบาลพริ้นซ์ สกลนคร (กำลังก่อสร้าง)

คลินิกเวชกรรมในเครือพริ้นซิเพิลเฮลท์แคร์
คลินิกเวชกรรมใกล้บ้านใกล้ใจ

คลินิกเวชกรรม เสริมความงาม
ผิวดี คลินิก

ศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุ
PNKG Recovery Center

สวัสดิการ :
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ประกันสุขภาพ OPD, IPD
  • ประกันค่ารักษาการเจ็บป่วยที่มีค่าใช้จ่ายสูง
  • ประกันชีวิต
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าเดินทาง(กรณีเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด)
  • เงินช่วยเหลืออื่นๆ
  • ชุดยูนิฟอร์ม
  • ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ (หรือหยุดอาทิตย์ละ2วัน)
  • วันหยุดตามประเพณี 15 วันต่อปี

Principal Healthcare Co.,Ltd
Location
29 Bangkok Business Center, 16rd Floor, Sukhumvit 63 Rd., Klongtonnua, Wattana, Bangkok 10110
Telephone
0-2714-1378,0-2714-2173 Fax 0-2714-3478
Other Openings at this Company
See all
Principal Healthcare Co.,Ltd
Medical Sourcing Management (Pharmacy)
Principal Healthcare Co.,Ltd
Samutprakarn
25,000 - 40,000 baht/month
Principal Healthcare Co.,Ltd
เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป (GL) - สมุทรปราการ
Principal Healthcare Co.,Ltd
Bangkok, Samutprakarn
25,000 - 50,000 baht/month
Principal Healthcare Co.,Ltd
IT Application Specialist
Principal Healthcare Co.,Ltd
Samutprakarn
25,000 - 40,000 baht/month
Principal Healthcare Co.,Ltd
เจ้าหน้าที่บัญชี บริหารค่าตอบแทนแพทย์
Principal Healthcare Co.,Ltd
Samutprakarn
20,000 - 40,000 baht/month
Principal Healthcare Co.,Ltd
Business Analyst/ Senior Business Analyst
Principal Healthcare Co.,Ltd
Bangkok (Vadhana)
Negotiable