Back

เจ้าหน้าที่บัญชีต่างประเทศ

Super Energy Corporation (Public) Co., Ltd.
Today
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
Today
Basic Requirements
Full Time
2 - 10 Year
Bangkok (Bangna)
Bachelor's Degree
Negotiable

Responsibilities
 • ทำการบันทึกบัญชีทั้งระบบ (Full Accounting)ได้ถูกต้องและทันเวลา
 • ทำการกระทบยอดบัญชีต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน
 • จัดหาข้อมูลเพื่อสนับสนุนข้อมูลให้กับผู้สอบบัญชีแต่ละไตรมาส

Requirements
 • เพศ หญิง / ชาย, อายุ 24 - 30 ปี 
 • การศึกษา ป.ตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในด้านบัญชี AP, AR, GL หรือ ต้นทุน
 • สามารถใช้โปรแกรมบัญชี  และ MS Excel ได้
 • หากผ่านงานบัญชีต่างประเทศมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้ดี
 • สถานที่ทำงาน อาคารคันทรี่ คอมเพล็กซ์ เอ ถนนสรรพาวุธ, บางนา, กทม.
Welfare and Benefits
- Medical insurance
- Dental insurance (สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม)
- Life insurance (ประกันชีวิต)
- Provident Fund
- Staff training and development
- Overtime
- Accommodation allowance (in other provinces)
- Marriage gift
- Ordination gift
- Per diem
- 5-day work week
- Social security
- Health insurance
- Accident Insurance
- Ordination leave
- Employee's uniform
- Funeral payment support
- Annual trip or party
- Performance/results-based bonus

Super Energy Corporation (Public) Co., Ltd.
Super Energy Corporation (Public) Co., Ltd.
About Company
บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
(“บริษัท” หรือ “SUPER”) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2537 ปัจจุบันเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานทดแทน โดยมีนโยบายการให้บริการด้านการปฏิบัติการดูแลบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน (Operation and Maintenance services) ไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ (“Solar Energy”) พลังงานขยะ (“Waste Energy”) และพลังงานลม (“Wind Energy”) ให้แก่บริษัทต่างๆที่บริษัทถือหุ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าและการดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้โรงไฟฟ้าดังกล่าวสามารถผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าได้เต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งการบริการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายชัดเจนที่จะดำเนินธุรกิจด้านการปฏิบัติการดูแลบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าฯทั้งที่เป็นของกลุ่มบริษัท และ/หรือ บริษัทอื่นภายนอกที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และมีวัตถุประสงค์ที่จะขยายขอบเขตธุรกิจไปยังธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและการประมวลผลโรงไฟฟ้าพลัง งานทดแทนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป


Super Energy Corporation (Public) Co., Ltd.
Location
223/61 Country Complex Tower A, 6th Floor, Sunpawut Road, Bankgkok 10260
Contact person
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
Telephone
065-594-9159 Fax 0-2720-7598-9
Other Openings at this Company
See all
Super Energy Corporation (Public) Co., Ltd.
เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (ประจำโรงงาน จ.หนองคาย, จ.สระแก้ว ,พิจิตร
Super Energy Corporation (Public) Co., Ltd.
KhonKean and North-East
Negotiable
Super Energy Corporation (Public) Co., Ltd.
ERP Support
Super Energy Corporation (Public) Co., Ltd.
Bangkok (Bangna)
Negotiable
Super Energy Corporation (Public) Co., Ltd.
ERP Section Chief
Super Energy Corporation (Public) Co., Ltd.
Bangkok (Bangna)
Negotiable
Super Energy Corporation (Public) Co., Ltd.
Senior Network Security Engineer
Super Energy Corporation (Public) Co., Ltd.
Bangkok (Bangna)
Negotiable