Back

เจ้าหน้าที่บัญชี / เจ้าหน้าที่การเงิน

Meechoke Transport Co., Ltd.
Automobile & Parts, Transportation/Logistic, Production/Manufacturing
24/01/2023
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
Automobile & Parts, Transportation/Logistic, Production/Manufacturing
24/01/2023
Basic Requirements
Full Time
1 - 3 Year
Nakhonratchasima
Diploma of Vocational Education or higher
Negotiable

Responsibilities

เจ้าหน้าที่บัญชี

 • ตรวจสอบเอกสารและบันทึกข้อมูลรายการประจำวัน บันทึกในโปรแกรม Express และ Winspeed
 • บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท และปรับปรุงบัญชี
 • บันทึกเอกสารเบิก-เคลียร์เงินบัญชีเงินสดย่อยประจำวัน
 • บันทึก-เก็บข้อมูลบัญชีทรัพย์สิน
 • บันทึกและตรวจสอบเอกสารใบกำกับภาษีซื้อ-ภาษีขาย 
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

เจ้าหน้าที่การเงิน

 • คุมชุดจ่ายที่รับจากฝ่ายบัญชี และตรวจชุดจ่าย
 • จัดเตรียมเช็คจ่าย Supplier/ลีสซิ่ง/ประกันภัย
 • ส่งต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน/Statement เกี่ยวกับธนาคารให้กับฝ่ายบัญชีทุกบริษัท
 • ประทับตราจ่าย/ชุดจ่าย/ชุดเงินสดย่อย
 • ตรวจชุดรับกับ Statement ให้ถูกต้องตรงกัน พร้อมประทับตรารับ

Requirements
 • เพศ หญิง
 • อายุ 23-40 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ป.ตรี สาขาบัญชีเท่านั้น
 • มีประสบการณฺเกี่ยวกับบัญชีและการเงิน อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้ และความสามารถในการใช้คอมมพิวเตอร์ โปรแกรม Exprss , Microsoft Office, Winspeed

Welfare and Benefits
- Staff training and development
- Marriage gift
- Telephone bill allowance
- Social security
- Ordination leave
- Employee's uniform
- Funeral payment support
- เยี่ยมไข้ / เยี่ยมคลอด
- Performance/results-based bonus

Meechoke Transport Co., Ltd.
Meechoke Transport Co., Ltd.
About Company
    บริษัท มีโชคขนส่ง จำกัด เป็นบริษัทในเครือมีโชคกรุ๊ป มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจการขนส่งนานกว่า 20 ปี เริ่มจากการบรรทุกผลิตภัณฑ์ จากมันสำปะหลังของบริษัทในเครือฯ คือ บริษัท โคราชมีโชคพืชผล จำกัด (หจก. มีโชคพืชผล ในขณะนั้น) พัฒนามาสู่การจดทะเบียนเป็น บริษัทขนส่งในปี 2536 และด้วยจุดเด่นด้าน ความทุ่มเทในการให้บริการและความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า รวมถึงการพัฒนามาตรฐานการบริการ สู่ความเป็นเลิศ ทำให้ในวันนี้บริษัทมีโชคขนส่ง ก้าวเป็นบริษัทขนส่งชั้นนำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับความเชื่อถือจากลูกค้า จนสามารถขยายการให้บริการไปสู่ภูมิภาคอื่นๆ และประเทศใกล้เคียง
     ปัจจุบัน กิจกรรมด้านการขนส่งและการกระจายสินค้าเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อธุรกิจในทุกอุตสาหกรรม ส่งผลอย่างยิ่งต่อความสามารถ ในการแข่งขัน ต้นทุนคุณภาพและความพึงพอใจของลูกค้าของทุกๆกิจการด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนานความเข้าใจในธุรกิจของลูกค้าเป็นอย่างดี นโยบายคุณภาพในการให้บริการ ที่ต่อเนื่องและชัดเจนอย่าง“ซื่อสัตย์ ประทับใจ ปลอดภัย ตรงเวลารวมไปถึงนโยบายการบริหารงาน ที่เน้นความยุติธรรมและความจริงใจต่อลูกค้าเสมือนพันธมิตรร่วมกิจการค้าและทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ผมเชื่อมั่นเป็น อย่างยิ่งว่ามีโชคขนส่งฯมีความพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ ของท่านอย่างยั่งยืนต่อไป”
Meechoke Transport Co., Ltd.
Location
356 Moo 10 Ratchasima-Chokchai Rd, Chokchai, Nakhonratchasima 30190
Contact person
คุณพิมพ์ณดา นิธิพงศ์เมธากุล
Telephone
088-377-1321 Fax 044-202-449,044-202-450
Other Openings at this Company
See all
Meechoke Transport Co., Ltd.
Safety Officer
Meechoke Transport Co., Ltd.
Nakhonratchasima
15,000 - 30,000 baht/month
Meechoke Transport Co., Ltd.
ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
Meechoke Transport Co., Ltd.
Nakhonratchasima
Negotiable
Meechoke Transport Co., Ltd.
ช่างซ่อมบำรุง
Meechoke Transport Co., Ltd.
Nakhonratchasima
Depend on qualifications and experience
Meechoke Transport Co., Ltd.
Accounting Manager
Meechoke Transport Co., Ltd.
Nakhonratchasima
Negotiable
Meechoke Transport Co., Ltd.
ธุรการเอกสาร
Meechoke Transport Co., Ltd.
Nakhonratchasima
Negotiable
Tag:
Find jobs, Apply jobs, Automobile & Parts jobs, Transportation/Logistic jobs, Production/Manufacturing jobs, Nakhonratchasima jobs, Accounting jobs, Finance&Accounting jobs, Administration jobs, Finance Officer jobs, Acc jobs, Account Payable jobs, Accountant jobs, Accounting jobs, Ap jobs, Ar jobs, Cashflow jobs, Corporate Tax jobs, Fa jobs, Finance jobs, Finance & Accounting jobs, Finance Analysis jobs, Finance&accounting jobs, Financial jobs, General Accounting jobs, Invoices Transaction jobs, Prosoft Winspeed jobs, Tax jobs, Tax Accounting jobs, Taxation jobs, Win Speed jobs, Withholding Tax jobs, การเงิน jobs, การเงินรับ jobs, การเงินและการบัญชี jobs, ข้อมูลงบการเงิน jobs, ควบคุมการเงิน jobs, งบการเงิน jobs, งานบัญชี jobs, ตรวจสอบ Invoice jobs, ตรวจสอบการเงิน jobs, ตรวจสอบงบการเงิน jobs, ตรวจสอบงบประมาณ jobs, ตรวจสอบรายงานการเงิน jobs, ติดตามหนี้ jobs, บัญชีการเงิน jobs, บัญชีและการเงิน jobs, ภ.ง.ด. jobs, ภ.ง.ด.3 jobs, ภ.ง.ด.53 jobs, ภงด. jobs, ภาษีมูลค่าเพิ่ม jobs, ภาษีอากร jobs, รายรับรายจ่าย jobs, วิเคราะห์การเงิน jobs, ออกใบแจ้งหนี้ jobs, เจ้าหนี้ jobs, เบิกจ่าย jobs, Meechoke Transport Co., Ltd. jobs