Back

เจ้าหน้าที่ประสานงานขายและบริการลูกค้า (สัญญาจ้างรายปี และประจำ)

Navakij Insurance Public Company Limited
Insurance
24/01/2023
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
Insurance
24/01/2023
Basic Requirements
Full Time, Contract/Temp
0 - 5 Year
Bangkok (Bangrak)
Diploma of Vocational Education or higher
Depend on qualifications and experience

Responsibilities

1. เป็นผู้ประสานงานและให้บริการที่ดีเพื่อจูงใจให้เพิ่มผลผลิตทางด้านการตลาด

2. ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของคู่ค้าและภาวะแวดล้อมทางด้านการตลาด

3. ติดตามงานใหม่และงานต่ออายุของคู่ค้า

4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์

5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคู่ค้า

6. จัดทำรายงานประเภทต่างๆ ภายในเพื่อใช้ในการกำกับควบคุมงานที่ได้รับมอบหมาย


Requirements

1. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

2. วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปวส. ขึ้นไป สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียงกัน

3. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ MS Excel เป็นอย่างดี

4. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่


Welfare and Benefits
- 5-day work week
- Social security


รีวิวที่น่าสนใจ

logourl
Customer Services
>1 years, Current
แนะนำ
Customer Services
>1 years, Current
แนะนำ
สวัสดีการดีมาก
Vacation Leave
Easiest to take a leave at work
Supports the development of employees' quality of life
5/5
Supports the development of vision and personal lifestyle
5/5
Working hours per day
9
Challenge
5/5
Opportunity to perform important tasks
5/5
Encourages professionalism
5/5
Standard management practice
5/5
Salary increase
1%
Bonus per year
1
Perks and benefits satisfaction
5/5
Pay level
Group of companies with slightly higher-than-average salaries
Workplace community
5/5
Politics
Lowest
Colleagues
5/5
Supervision by superiors
5/5
24/10/2022
Vacation Leave
Easiest to take a leave at work
Supports the development of employees' quality of life
5/5
Supports the development of vision and personal lifestyle
5/5
Working hours per day
9
Challenge
5/5
Opportunity to perform important tasks
5/5
Encourages professionalism
5/5
Standard management practice
5/5
Salary increase
1%
Bonus per year
1
Perks and benefits satisfaction
5/5
Pay level
Group of companies with slightly higher-than-average salaries
24/10/2022
Navakij Insurance Public Company Limited
Navakij Insurance Public Company Limited
About Company

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทประกันวินาศภัยชั้นแนวหน้าที่มั่นคง ก่อตั้งมานานกว่า 79 ปี  เป็นบริษัทมหาชนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  ด้วยทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาทและสินทรัพย์รวมกว่า 3,200 ล้าน บริษัทได้รับการคัดเลือกเป็นบรรษัทภิบาลดีเด่น (Good Corporate Governance) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่ได้รับการสนับสนุนจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  (SET) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ Q-MARK ประเภทการรับรองมาตรฐาน คุณภาพภาคการค้าและบริหาร  จากสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอเอสโอ (สรอ.) โดยเครื่องหมายดังกล่าว เป็นเครื่องหมายรับรองที่ได้รับการอนุญาตจดทะเบียนและเป็นเจัาของร่วมโดยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทย

Navakij Insurance Public Company Limited
Location
27th Floor, Sathorn Nakorn Tower, 100/48-55 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Contact person
Human Resources Department
Telephone
0-2664-7777 ต่อ 1720/ 1734/ 1735 Fax 0-2636-7999
Other Openings at this Company
See all
Navakij Insurance Public Company Limited
Claim Service Call Center ประจำสำนักงานใหญ่ (พนักงานประจำ ไม่ต้องทำงานเป็นกะ)
Navakij Insurance Public Company Limited
Bangkok (Bangrak)
Negotiable
Navakij Insurance Public Company Limited
VP - Accounting & Finance
Navakij Insurance Public Company Limited
Bangkok (Bangrak)
Depend on qualifications and experience
Navakij Insurance Public Company Limited
เจ้าหน้าที่บริหารภาษีและรายงานทางการเงิน (IFRS 17)
Navakij Insurance Public Company Limited
Bangkok (Sathorn)
Depend on qualifications and experience
Navakij Insurance Public Company Limited
เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง
Navakij Insurance Public Company Limited
Bangkok (Bangrak)
Depend on qualifications and experience
Navakij Insurance Public Company Limited
เจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุ (Call Center) ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน
Navakij Insurance Public Company Limited
Bangkok (Bangrak)
Depend on qualifications and experience