Back

ผู้จัดการแผนกการตลาด

Sunpeeps Beverage Co.,Ltd.
Urgently Required!
Consumer Product
04/12/2023
Job Description
About Company
Consumer Product
04/12/2023
Basic Requirements
Full Time
3 - 5 Year
Bangkok (Lardkrabang)
Bachelor's Degree or Higher
18,000 - 35,000 ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์ หรือสามารถเจรจาต่อรองได้ + Commission

Responsibilities

ผู้จัดการแผนกการตลาด

รายละเอียดหน้าที่หลัก (Responsibilities)

บริหารงานด้านการตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อสนับสนุนการขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่องค์กรกำหนด ตลอดจนวางแผนเปิดตัวสินค้าใหม่และจัดทำกิจกรรมงานอีเว้นท์เพื่อส่งเสริมการตลาดในรูปแบบต่างๆทำให้แบรนด์-สินค้าเป็นที่รู้จักและอยู่ในใจของผู้บริโภค สามารถวิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มตลาด,พฤติกรรมลูกค้า, คู่แข่งในอุตสาหกรรม ตลอดจนมองหาโอกาสและปัจจัยต่างๆ เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนงานด้านการตลาดเป็นรายเดือน-ไตรมาสและประจำปี สามารถใช้ข้อมูลทางการตลาดเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมยอดขายของสินค้าแต่ละแบรนด์ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่องค์กรกำหนดRequirements
  • มีประสบการณ์ทางด้าน Marketing อย่างน้อย 3-5 ปี มีความเข้าใจและสามารถทำในงานด้าน Marketing Strategy ได้เป็นอย่างดี มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคและวางแผนการตลาด
  • ร่วมวางแผน/นำเสนอแผนหลัก เพื่อจัดทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ทั้งทาง Online & Of มีทักษะในการนำเสนอและสรุปผล
  • สามารถทำงานแบบ Collaborative กับทีม Agency ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • สามารถใช้แอปพลิเคชั่น AI + ChatGPT
  • ทำงานร่วมกับแผนกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การขาย การเงิน การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างกลยุทธ์การตลาดและติดตามผล ฯลฯ
  • มีทักษะในการเล่าเรื่อง Storytelling ผ่าน Video Content หรือTikTok
  • สามารถวางกลยุทธ์การทำ Marketing ให้ทันต่อโลกยุคปัจจุบันได้
  • มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคและวางแผนการตลาด
  • มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนะคติที่ดี มีความยืดหยุ่นในการทำงาน กระตือรือร้น รักการเรียนรู้ และมนุษย์สัมพันธ์ดี

Welfare and Benefits
- Accommodation allowance (in other provinces)
- Fuel/transportation fees
- Per diem
- Telephone bill allowance
- Work from home
- Social security
- Flexible working hours
- Attendance bonus or other special compensation
- Performance/results-based bonus
- Annual bonus

Sunpeeps Beverage Co.,Ltd.
Sunpeeps Beverage Co.,Ltd.
About Company

"Ever tried Ever failed No matter. Try again. Fail again. Fail better."

- Samuel Beckett

การทดลองสิ่งใหม่ๆที่น่าท้าทาย มักเต็มไปด้วยความเสี่ยงอยู่ด้วยเสมอ


เพราะมีบางอย่าง…ที่อาจต้องเปลี่ยนแปลง

ก็ถ้ามันไม่ดีขึ้นกว่าเดิม

เราจะทำไปเพื่ออะไร...?

ยิ่งถ้ามันเหมือนเดิมมานานแล้ว นั่นก็หมายความว่า

ยังคงมีบางอย่างที่รอให้เราแก้ไข
และปรับปรุงให้ดีขึ้นยิ่งกว่าเดิมได้อีกเย็นดริ๊งค์-ไทเกอร์คอฟ-เมาน์เท่นดริป

เครื่องดื่มทางเลือก

เพื่อประสบการณ์ที่ดีกว่า
"ดื่มอร่อย ย่อยง่าย ดีต่อใจ ได้ประโยชน์"

เกิดจากความตั้งใจที่อยากจะส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มาจากผลิตผลของเกษตรกรท้องถิ่นภาคเหนือ ผ่านการรังสรรค์ขึ้นมาอย่างใส่ใจและพิถีพิถัน

ในทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อให้ได้เครื่องดื่มที่มีเอกลักษณ์ รสชาติกลมกล่อม

ดื่มอร่อย ย่อยง่าย ทั้งดีต่อใจและได้ประโยชน์


YENDRINK-TIGER COFF-MOUNTIAN DRIP


The alternative drink for better experience.

Delicious to drink, easy digestion, good for the soul, beneficial to health.

Originated from the intention to deliver quality raw materials from the produce of local farmers in the Northern part of Thailand through products that have been created with care and meticulousness in every production process to produce a drink that is mellow, delicious, easy to digest, both good for the soul and beneficial for health.บริษัท ซันพี๊พส์ เบฟเวอเรจ จำกัด

(Sunpeeps Beverage co.,Ltd)


บริษัทคนไทย ภายใต้การบริหารงานร่วมทุนระหว่างไทย-ญี่ปุ่น


Sunpeeps Beverage Co.,Ltd.
Location
1087/4 ถนน เคหะร่มเกล้า แขวง คลองสองต้นนุ่น เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Telephone
0-2116-6551