Back

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล (การตลาด)

Better World Green Public Co.,Ltd
Business Service
Today
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
Business Service
Today
Basic Requirements
Full Time
0 Year
Bangkok and its Vicinity
Diploma of Vocational Education or higher
Negotiable

Responsibilities

-รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาดและการขาย

-รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลต่อผู้จัดการฝ่ายการตลาด

-ประสานงานเกี่ยวกับเอกสารของแผนกการตลาด (Sales) และ แผนกอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- สรุปข้อมูลของแผนกการตลาด (Sales)

- จัดทำโครงการเกี่ยวกับแผนกการตลาด (Sales)


Requirements

- อายุ 21 - 40 ปี

- ปริญญาตรีบริหารการตลาด, ประชาสัมพันธ์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ในด้านการประสานงานอย่างน้อย 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกหรือลูกค้าได้

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี

- มีความรับผิดชอบสูง และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดีWelfare and Benefits
- Provident Fund
- Staff training and development
- ค่าตอบแทนในการมาทำงานสม่ำเสมอ
- Accommodation allowance (in other provinces)
- Fuel/transportation fees
- Per diem
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- Social security
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- Employee's uniform
- เงินช่วยเหลือพนักงาน (งานแต่ง,งานบวช,คลอดบุตร หรือเงินช่วยเหลืองานศพ(บิดา,มารดา,ภรรยา,บุตร และตัวลูกจ้าง)
- Annual bonus

Better World Green Public Co.,Ltd
Better World Green Public Co.,Ltd
About Company
BWG ได้รับการรับรองมาตรฐานดำเนินงานจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) และกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการบริหารและจัดการสิ่งปฏิกูลฯ

BWG เป็นผู้ให้บริการขนส่งและกำจัดกากอุตสาหกรรม ที่มุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า พร้อม ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงพัฒนาระบบคุณภาพและสิ่งแวดล้อมอย่าง ต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตลอดจนการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 และ ISO 14001:2004 จากบริษัท อินเตอร์เทค จำกัด  และยังได้ขยายการลงทุนเพื่องานบริการที่มี ประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีบริษัทในเครือดังนี้

บริษัท เบตเตอร์ เวสท์ แคร์ จำกัด ประกอบธุรกิจบำบัดน้ำเสีย

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ ทรานสปอร์ต จำกัด เป็นผู้ให้บริการขนส่งสิ่งปฏิกูลฯ ด้วยรถขนส่งและภาชนะที่ได้มาตรฐาน

บริษัท เอิร์ท เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า (โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนจากขยะอุตสาหกรรมไม่อันตราย)

บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) ศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) นิคมฯ บางปู จ.สมุทรปราการ ให้บริการกำจัดสิ่งปฏิกูลฯ โดยวิธีการเผาทำลาย

Better World Green Public Co.,Ltd
Location
488 Soi Ladprao 130 (Mahatthai 2), Ladprao Road, Khlong Chan, Bang Kapi, Bangkok 10240
Telephone
0-2012-7888 Fax 0-2012-7889
Other Openings at this Company
See all
Better World Green Public Co.,Ltd
ผู้จัดการโรงงาน
Better World Green Public Co.,Ltd
Phranakhonsriayutthaya
Depend on qualifications and experience
Better World Green Public Co.,Ltd
หัวหน้าแผนกลูกค้าสัมพันธ์
Better World Green Public Co.,Ltd
Bangkok and its Vicinity
Negotiable
Better World Green Public Co.,Ltd
เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล
Better World Green Public Co.,Ltd
Bangkok and its Vicinity
Negotiable
Better World Green Public Co.,Ltd
เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
Better World Green Public Co.,Ltd
Bangkok and its Vicinity
Negotiable