ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์-Sahaviriya Steel Industries Public Co.,Ltd.(SSI) ได้หยุดประกาศรับสมัครงานเรียบร้อยแล้ว
คุณสามารถไปที่ www.JOBTOPGUN.com เพื่อค้นหางานและสมัครงานค่ะ