Back

ผู้จัดการฝึกอบรมด้านสปาและความงาม

Phillip Wain (Thailand) Ltd.
Hospital
05/12/2023
Job Description
About Company
Hospital
05/12/2023
Basic Requirements
Full Time
3 - 5 Year
Bangkok
Bachelor's Degree or Higher
Depend on qualifications and experience

Responsibilities
 • จัดทำหรือสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมด้านเทคนิคและบริการ
 • กำหนดแผนการฝึกอบรมและการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มบริการด้านความงามและสุขภาพที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ให้กับพนักงาน
 • ออกแบบ จัดส่ง และประเมินแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทและแผนธุรกิจ
 • จัดทำคู่มือขั้นตอนทางเทคนิค สื่อการฝึกอบรม และรับผิดชอบการดำเนินการฝึกอบรม การบริหาร รวมถึงการประเมินผลพนักงาน และนำส่งหลักสูตรให้กับฝ่ายบุคคลเพื่อยื่นต่อกรมพัฒน์
 • กำหนดแนวปฏิบัติทางเทคนิคและคู่มือการฝึกอบรมเพื่อให้แน่ใจว่ากิจกรรมการฝึกอบรมที่ดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดขององค์กร ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมเป็นระยะๆ
 • ประสานงาน ให้คำแนะนำเทคนิคและการปฏิบัติ ให้กับพนักงานระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มคุณภาพและยอดขาย
 • จัดหาผลิตภัณฑ์, เครื่องมืออุปกรณ์ใหม่ๆ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และโปรแกรมใหม่ๆ เพื่อกระตุ้นยอดขายในแต่ละไตรมาส
 • ดูแลตรวจสอบยูนิฟอร์ม, การแต่งกาย, การบริการของพนักงานให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์กร
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


Requirements
 • เพศหญิง ไม่จำกัดอายุ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่  สำหรับการให้บริการด้านนวดตัว, ผิวหน้า, ทรีตเม้นท์  หรือสายงานธุรกิจที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3-5 ปี
 • มีทักษะการบริหารจัดการ กล้าตัดสิน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถเขียน/พูดภาษาอังกฤษได้ดี
 • ทำงานเป็นกะได้ 5 วันต่อสัปดาห์ (วันหยุดประจำสัปดาห์ละ 2 วัน)


Welfare and Benefits
- Annual Bonus
- Staff training and development
- งานเลี้ยงสังสรรค์
- 5-day work week
- Social security
- Health insurance
- Accident Insurance
- มีสวัสดิการกรณีเกษียณอายุ
- Flexible working hours
- วันหยุดตามประเพณี 15 วัน/ปี
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี (พักร้อน) 10-14 วัน/ปี (ตามอายุงาน)
- ออกกำลังกายและฟิตเนสสำหรับพนักงาน
- Funeral payment support
- เงินรับขวัญบุตรแรกเกิด
- Annual bonus

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
Why Join Us

Phillip Wain (Thailand) Ltd.
Phillip Wain (Thailand) Ltd.
About Company
บริษัท ฟิลิป เวน (ประเทศไทย)  จำกัด  เปิดให้บริการด้านสุขภาพและความงามครบวงจรเพื่อสุภาพสตรีโดยเฉพาะ   ที่ติดอันดับมาตรฐานโลก  เปิดให้บริการในประเทศไทยมากว่า  46  ปี  เราเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจความงามและสถานออกกำลังกายครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในภาคพื้นเอเชีย แปซิฟิค โดยเน้นความหรูหราและความเป็นส่วนตัวสำหรับสุภาพสตรีโดยเฉพาะ 
โดยนโยบายหลักในการให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านนวัตกรรมใหม่ ๆ พร้อมใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ที่ผ่านการเลือกสรร เพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกในแต่ละช่วงวัยได้อย่างเหมาะสม 
Phillip Wain (Thailand) Ltd.
Location
12A Central Plaza Office bldg. 1693 Phaholyothin Rd., Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900
Contact person
ฝ่ายบุคคล
Telephone
0-2541-1555,095-948-1540 Fax 0-2541-1555-7 #31