Back

หัวหน้าแผนกสรรหาและคัดเลือก (ประจำสุราษฎร์ธานี)

Raja Ferry Port Public Company Limited.
29/11/2023
Job Description
About Company
29/11/2023
Basic Requirements
Full Time
3 - 5 Year
Surathani
Bachelor's Degree or Higher
Depend on qualifications and experience

Responsibilities

1.บริหารและจัดการงานสรรหาในเชิงรุก ให้เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด เพื่อสนับสนุนตามนโยบายของบริษัทฯ

2.สรรหาพนักงานอัตราใหม่ หรือ อัตราทดแทนให้กับฝ่าย/แผนกต่างๆของบริษัทฯ 

3.ร่วมวางแผน ควบคุม และจัดสรร งานสรรหาให้สอดคล้อง ตามใบขออัตรากำลังคน

4.พัฒนาบุคคลากรในทีมสรรหา พร้อมให้แนวทางการสรรหา และติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

5.นำเสนอแนวทางงานสรรหาในรูปแบบใหม่ๆให้กับฝ่ายบริหาร

6.จัดทำรายงาน สรุปสถิติในงานสรรหาประจำวัน และประจำเดือน

7.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


Requirements

1.สามารถขับรถได้ทั้งเกียร์กระปุก ออร์โต้ มีใบขับขี่

2.มีการวางแผนงาน และการตัดสินใจที่ดี สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

3.มีทักษะในการเจรจา โน้มน้าว มีบุคลิกภาพดี 

4.มีทักษะในการใช้ Social Media เป็นอย่างดี

5.รักในการเรียนรู้ ค้นหาสิ่งใหม่ๆ พัฒนาตนเองตลอดเวลา

6.มีทักษะในการสัมภาษณ์งาน และวิเคราะห์ผู้สมัคร

7. ประจำที่ จ. สุราษฎร์ธานี ( ดอนสัก )


Welfare and Benefits
- Provident Fund
- Staff training and development
- Accommodation allowance (in other provinces)
- Fuel/transportation fees
- Per diem
- Telephone bill allowance
- Social security
- Employee's uniform
- Funeral payment support
- Annual trip or party
- Performance/results-based bonus
- Annual bonus

Raja Ferry Port Public Company Limited.
Raja Ferry Port Public Company Limited.
About Company
  • บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินธุรกิจท่าเรือและธุรกิจเดินเรือเฟอร์รี่เพื่อโดยสารและขนส่งรายใหญ่ที่สุดในภาคใต้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 บริษัทให้บริการเรือโดยสารข้ามฟากกับประชาชนและนักท่องเที่ยว รวมถึงขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคและยานพาหนะข้ามฟากระหว่างดอนสัก เกาะสมุย และเกาะพะงัน ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 35 ปี

    บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงด้วยวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้นำในกิจการขนส่งและการเดินเรือทางทะเลในระดับภูมิภาคในอนาคตด้วยการบริการที่เป็นมาตรฐานสากล รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชนของเกาะสมุยและเกาะพะงัน บริษัทจึงมีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะเติบโตและเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัท
Raja Ferry Port Public Company Limited.
Location
281 ซอยสุทธิพงศ์ 1 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
Contact person
คุณโจ้
Telephone
064-0170363 Fax 0-2277-8521