Back

ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม

Pathawin Public Company Limited
Urgently Required!
Production/Manufacturing
Today
Job Description
About Company
Production/Manufacturing
Today
Basic Requirements
Full Time
5 - 10 Year
Pathumthani
Bachelor's Degree or Higher
Depend on qualifications and experience

Responsibilities
 • งานบำรุงรักษาเครื่องจักร (PM) จัดทำ Equipment List
 • จัดทำแผนบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในงานผลิต และทำแผนเดินสำรวจโครงสร้างพื้นฐานพร้อมบันทึกผล
 • ทำการตรวจเช็คบำรุงรักษาอาคารสถานที่ 
 • วางแผนและควบคุมการซ่อมเครื่องจักร
 • วางแผนและควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักร
 • ให้คำปรึกษาแนะนำช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชา
 • งานระบบ Utility ต่างๆ
 • ควบคุมดูแลพนักงานภายใต้การบังคับบัญชาให้ทำงานด้วยความปลอดภัย
 • ดูแลระบบงานคุณภาพในฝ่ายวิศวกรรม
 • วางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปี
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติงาน จันทร์ - เสาร์

Requirements
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือ วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมไม่ต่ำกว่า 10 ปี
 • มีความรู้ทางด้านระบบ ISO 9001:2015 และระบบงาน GMP 
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกร งานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าหรือเครื่องกล
 • มีความสามารถทางด้านงาน PLC  เขียนแบบ AutoCAD 
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีใจรักการบริการ


Welfare and Benefits
- Provident Fund
- Staff training and development
- Overtime
- Marriage gift
- Ordination gift
- บริการรถรับส่งพนักงาน
- Social security
- Employee's uniform
- Funeral payment support
- Annual trip or party
- Performance/results-based bonus

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 1 รีวิว
Why Join Us

Pathawin Public Company Limited
Pathawin Public Company Limited
About Company
บริษัท ปฐวิน จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจ รับจ้างผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ประเภท Facial Care, Body Care, Hair Care, Spa, Organics Product กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้า ผ้าเย็น, กระดาษเย็น, Baby Wipe, ผ้าเย็นเช็ดทำความสะอาดเครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ให้กับลูกค้าแบรนด์ชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน GMP/HACCP, ISO 9001, JAS, USDA-NOP, Organic EU และให้บริการตรวจวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการ The Central Lab ซึ่งได้รับการรับรองระบบ ISO/IEC 17025:2005 จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

บริษัทฯ มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์ กระตือรือร้นและรักความก้าวหน้า เข้าร่วมงานกับบริษัทฯ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง
Pathawin Public Company Limited
Location
55/1 หมู่ 6 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
Telephone
0-2977-3261-4 Fax 0-2593-1637