Back

เจ้าหน้าที่การตลาด(การขาย)

Siamrajathanee Public Company Limited
Human Resources, I.T. - Software/Telecommunication, Business Service
25/11/2023
Job Description
Review
About Company
Human Resources, I.T. - Software/Telecommunication, Business Service
25/11/2023
Basic Requirements
Full Time
0 - 5 Year
Samutprakarn
Bachelor's Degree
25,000 - 40,000 baht/month

Responsibilities
1.ขยายฐานลูกค้ารายใหม่
2.รักษาฐานลูกค้าเดิม และเพิ่มยอดขาย
3.นำเสนอการบริการของบริษัทในเชิงที่ปรึกษา
4.หาข้อมูล เพื่อทำเสนอราคา
5.เซ็นสัญญา
6.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
7.คิด และวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับการบริการบริการของบริษัทฯ
8.สร้างยอดรายได้ให้เป็นไปตาม KPI ที่กำหด
9.สำรวจทิศทางการตลาด นำข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อขยายฐานลูกค้าใหม่
10.นำเสนอการบริการของบริษัทฯ ทางโทรศัพท์ และเข้าพบลูกค้าตามความเหมาะสม
11.สำรวจข้อมูลคู่แข่ง และลูกค้า เพื่อวิเคราะห์ทิศทางการตลาด
12.จัดทำใบเสนอราคา
13.จัดทำสัญญาจ้างระหว่างบริษัทฯ และลูกค้า
14.กำหนดมาตรฐานระบบงาน และแนวทางการบริการให้กับลูกค้า และผู้เกี่ยวข้องภายในองค์กรหลังการขาย
15.ทำเอกสารภายในองค์ที่เกี่ยวข้องตามระบบงาน ISO ที่กำหนด

Requirements
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุ  22- 40 ปี
  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
  • ขี้สงสัยช่างถาม สืบค้น เป็นผู้ฟังที่ดี 
  • มีวินัยและความรับผิดชอบ กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา
  • บุคลิกดีภาพดี สามารถสร้างความน่าเชื่อถือได้ 
  • มีมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารที่ดี 
  • ใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องใช้สำนักงานได้มี มีทักษะในการเจรจาสื่อสาร ชอบพบปะพูดคุยกับผู้อื่น
  • ไม่จำเป็นต้องมีรถยนต์หรือขับรถได้ (หากมีรถยนต์ หรือเคยเป็น Sale จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)


Welfare and Benefits
- รถรับ - ส่ง (สนญ.)
- เงินเดือน
- กองทุนบุตรเรียนดี (สนญ.)
- Provident Fund
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (สนญ.)
- กองทุนเงินทดแทน
- Staff training and development
- กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี (สนญ.)
- ของเยี่ยมพนักงานคลอดบุตร และเจ็บป่วย (สนญ.)
- Overtime
- Fuel/transportation fees
- ค่าน้ำมันรถยนต์ (กรณีใช้รถส่วนตัวปฎิบัติงาน) สนญ.
- Marriage gift
- ค่ารักษาพยาบาลประจำปี (สนญ.)
- Telephone bill allowance
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี (สนญ.)
- 5-day work week
- Social security
- Accident Insurance
- Ordination leave
- วันหยุดนักขัตฤกษ์มากกว่า 13 วัน (สนญ.)
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6 - 15 วัน (สนญ.)
- Employee's uniform
- เงินกู้สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย (ธนาคารอาคารสงเคราะห์) สนญ.
- เงินช่วยเหลือกรณีสมรส (สนญ.)
- เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต
- Funeral payment support
- Annual trip or party
- เบี้ยเลี้ยงค้างคืน
- Annual bonus
- โบนัสประจำปี (สนญ.)

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 7 รีวิว
flower of heart

4.5

Dream Company
ยอดเยี่ยม
4.0
4.0
2.5
3.8
Why Join Us

Review

logourl
5.0
>1 years, Current
5.0
5.0
5.0
3.5
4.2
ดีมาก
Vacation Leave
Easiest to take a leave at work
Supports the development of employees' quality of life
5/5
Supports the development of vision and personal lifestyle
5/5
Working hours per day
8
Challenge
5/5
Opportunity to perform important tasks
5/5
Encourages professionalism
5/5
Standard management practice
5/5
Salary increase
3%
Bonus per year
No bonus
Perks and benefits satisfaction
3/5
Pay level
Group of companies with slightly higher-than-average salaries
Workplace community
5/5
Politics
Low
Colleagues
4/5
Supervision by superiors
4/5
12/05/2020
Vacation Leave
Easiest to take a leave at work
Supports the development of employees' quality of life
5/5
Supports the development of vision and personal lifestyle
5/5
Working hours per day
8
Challenge
5/5
Opportunity to perform important tasks
5/5
Encourages professionalism
5/5
Standard management practice
5/5
Salary increase
3%
Bonus per year
No bonus
Perks and benefits satisfaction
3/5
Pay level
Group of companies with slightly higher-than-average salaries
12/05/2020
Siamrajathanee Public Company Limited
Siamrajathanee Public Company Limited
About Company
กลุ่มบริษัทในเครือ สยามราชธานี จำกัด(มหาชน)
เป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจการให้บริการ (Outsourcing Services) มากกว่า 40 ปี ด้วยทุนจดทะเบียน 440,000,000 บาท และกำลังดำเนินการจัดเข้าเป็นบริษัทมหาชน รายได้ต่อปีกว่า 1,000 ล้านบาท ปัจจุบัน บริษัทมีพนักงานกว่า 9,000 คน ให้บริการแก่ลูกค้าที่มีชื่อเสียงกว่า 500 รายทั่วประเทศ
บริษัทประกอบธุรกิจหลักดังนี้
- ธุรกิจรถเช่า (SO WHEEL)
- ธุรกิจบริการให้คำปรึกษาและบริหารด้านบุคลากร (SO PEOPLE)
- ธุรกิจบริการและระบบการจัดการด้านข้อมูล (SO NEXT)
- ธุรกิจให้คำปรึกษาและระบบการจัดการด้านภูมิทัศน์ (SO GREEN)
Siamrajathanee Public Company Limited
Location
329 หมู่ที่ 10 ถนนรถรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
Telephone
0-2363-9300 ต่อ 8103 หรือ 9203 Fax 0-2363-9378