Back

พนักงานเขียนแบบ (เครื่องกล ปรับอากาศ)

EMC Public Company Limited
Construction/Furnishings
25/01/2023
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
Construction/Furnishings
25/01/2023
Basic Requirements
Full Time
5 - 20 Year
Ayutthaya and Central Region
Bachelor's Degree or Higher
Negotiable

Responsibilities

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose):

เขียนแบบตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งแก้ไข ปรับปรุงแบบหากเกิดข้อผิดพลาดตามที่ผู้จัดการโครงการมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Key Responsibilities/Key Activities):

1 ประสานงานกับวิศวกรโครงการในการจัดทำแผนการจัดทำ Shop Drawing เพื่อส่งขออนุมัติให้ทันเวลาก่อนขึ้นหน้างาน
2 รวบรวมและบันทึกหมายเลขแบบทั้งหมดที่ต้องจัดทำทั้ง Shop Drawing และแบบที่ใช้อ้างอิงเช่น แบบก่อสร้าง,แบบสถาปัตย์ เป็นต้น
3 ร่วมศึกษาแบบกับวิศวกรโครงการ และประสานงานกับโฟร์แมนเพื่อเคลียร์แบบหน้างานแต่ละระบบให้สอดคล้องกับที่ลูกค้ากำหนด
4 จัดทำ Shop Drawing ตามแผนงานและแก้ไขตามที่ comment จากผู้ควบคุมงานให้เสร็จทันเวลาใช้งาน
5 ตรวจสอบความเกี่ยวข้องกัน (Combine) และความขัดแย้งของแบบโครงสร้าง,สถาปัตย์
6 แก้ไขปรับปรุงหากแบบเกิดมีข้อผิดพลาดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
7 กำหนดผู้รับแบบที่แน่นอน เพื่อควบคุมการแจกจ่ายให้ทั่วถึง ทันสมัยล่าสุดเพื่อการใช้งานเสมอ และควบคุมการทำลายเอกสารให้ทั่วถึง
8 จัดทำแบบ AS Built Drawing ให้ถูกต้องตามการติดตั้งงานจริงและทำสำเนาแบบ As-Built Drawing ตามจำนวนที่ส่งมอบให้กับลูกค้า
9 จัดทำ CD Back up Shop Drawing ทุกระบบอย่างน้อยเดือนละครั้ง เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล
10 จัดทำ CD Back up As-Built Drawing ทุกระบบก่อนปิดโครงการ และนำส่งให้เจ้าหน้าที่อำนวยการกลางจัดเก็บไว้เมื่อจบโครงการแล้ว
11 อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

อำนาจในการตัดสินใจ (Authority):

เขียนแบบตามที่ได้รับมอบหมาย, รับผิดชอบงานแบบทั้งหมด


Requirements

วุฒิการศึกษา (Education Background):

วุฒิ ปวช.ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences):

ประสบการณ์ด้านการเขียนแบบเครื่องกล  สุขาภิบาล  อย่างน้อย 3-7  ปีขึ้นไป

ความสามารถประจำตำแหน่ง (Key Competency):

1 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office Autocad ได้ดีและใช้จดหมายโต้ตอบ E-Mail ได้คล่องแคล่ว
2 รู้และเข้าใจถึงปัญหางานก่อสร้างและงานระบบประกอบอาคารรวมทั้งรู้จักการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี
3 สามารถเขียนแบบด้วยโปรแกรม Autocad ได้อย่างชำนาญ
4 มีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ


วันทำงาน: ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์Welfare and Benefits
- Provident Fund
- Overtime
- Accommodation allowance (in other provinces)
- Per diem
- ประกันชีวิต
- Social security
- Health insurance
- ประกันสุขภาพ
- Accident Insurance
- Employee's uniform
- Funeral payment support
- Annual trip or party
- Performance/results-based bonus

logoHR.png
dream2
ทำไมต้องร่วมงานกับเรา


รีวิวที่น่าสนใจ

logourl
Human Resources
<1 years, Current
แนะนำ
Human Resources
<1 years, Current
แนะนำ
เงินดี สวัสดิการครบ
สังคมดี
Vacation Leave
Easiest to take a leave at work
Supports the development of employees' quality of life
4/5
Supports the development of vision and personal lifestyle
5/5
Working hours per day
8
Challenge
5/5
Opportunity to perform important tasks
5/5
Encourages professionalism
5/5
Standard management practice
5/5
Salary increase
More than 10%
Bonus per year
3
Perks and benefits satisfaction
5/5
Pay level
-
Workplace community
5/5
Politics
Lowest
Colleagues
5/5
Supervision by superiors
5/5
24/04/2019
Vacation Leave
Easiest to take a leave at work
Supports the development of employees' quality of life
4/5
Supports the development of vision and personal lifestyle
5/5
Working hours per day
8
Challenge
5/5
Opportunity to perform important tasks
5/5
Encourages professionalism
5/5
Standard management practice
5/5
Salary increase
More than 10%
Bonus per year
3
Perks and benefits satisfaction
5/5
Pay level
-
24/04/2019
EMC Public Company Limited
EMC Public Company Limited
About Company

ผลิตผลงานที่มีคุณภาพ ตรงเวลา
เพื่อผลักดันให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคง
และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคลากร


บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจทางด้านการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง ครบวงจรและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยแบ่งสายงานหลักออกเป็น

1. งานวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลและอสังหาริมทรัพย์ เป็นธุรกิจด้านการออกแบบรับเหมาระบบไฟฟ้า ประปา และสุขาภิบาล
2. งานวิศวกรรมก่อสร้างทั่วไป

บริษัทฯ ของเราดำเนินงานมากว่า 20 ปี พร้อมกับอีกความภาคภูมิใจในโครงการของการบินไทย จำกัด (มหาชน) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โครงการริเวอร์ไซด์ การ์เด้นท์มารีน่า, โครงการ Plaza Athenee. โครงการ Emporium และอีกหลายโครงการ บริษัทฯจังต้องการรุ่นใหม่ไฟแรง ที่มีใจรักการทำงาน รักความก้าวหน้า มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กระตือรือร้น ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะพัฒนาและก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับองค์กร ดังนี้

EMC Public Company Limited
Location
28-30 Floor, ITF tower, 140/66-67 Silom Road, Kwang Suriyawong ,Khet Bangrak, Bangkok 10500
Contact person
Ms. Walaikon Boonkerd (Sai)
Telephone
0-2615-6100 Ext.6192 Fax 0-2615-6100 Ext.2003
Other Openings at this Company
See all
EMC Public Company Limited
พนักงานเขียนแบบ ( เครื่องกล, ปรับอากาศ, สุขาภิบาล)
EMC Public Company Limited
Ayutthaya and Central Region
Negotiable
EMC Public Company Limited
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
EMC Public Company Limited
Bangkok (Bangrak)
Negotiable
EMC Public Company Limited
พนักงานเขียนแบบงานระบบ (ไฟฟ้า )
EMC Public Company Limited
Bangkok
Negotiable
EMC Public Company Limited
ผู้อำนวยการโครงการ (ประมูลงานก่อสร้าง) สีลม
EMC Public Company Limited
Bangkok (Bangrak)
Negotiable