Back

Accounting Manager (ผู้จัดการฝ่ายบัญชี / เจ้าหน้าที่สมุห์บัญชี)

Easy Golf Co., Ltd.
Urgently Required!
24/01/2023
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
24/01/2023
Basic Requirements
Full Time
10 - 15 Year
Bangkok (Wangthonglang)
Bachelor's Degree
40,000 - 60,000 baht/month

Responsibilities
  • ดูแลงานบัญชีทั้งระบบ จัดทำบัญชีทั่วไปที่นอกเหนือจากงาน AP และ AR และดูแลบัญชีในภาพรวม
  • ตรวจสอบและจัดเรียงใบกำกับภาษีซื้อและภาษีขาย
  • จัดทำรายงานภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 ภ.ง.ด.54 ภพ.30 ภพ.36 และนำส่งรายงานให้กรมสรรพากรในแต่ละเดือน
  • กระทบยอดรายงานภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 ภ.ง.ด.54 ภพ.30 ภพ.36 กับบัญชีคุม (general ledger) ในแต่ละเดือน
  • ตรวจสอบเอกสารการรับเงินและจ่ายเงิน เทียบกับรายการในระบบ SYSTEMPRO (ERP)
  • ตรวจสอบการคำนวณค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์
  • ปิดงบการเงินประจำเดือน และประจำปี พร้อมกับเซ็นรับรองงบการเงินในฐานะผู้ทำบัญชี
  • จัดทำรายงานทางการเงินต่างๆ เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร และงบประมาณบริษัท (BUDGETING)
  • ติดต่อประสานงานกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาติ และบุคคลภายนอก ตลอดจนปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Requirements

• เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี
• มีประสบการณ์ในการนำจัดทำรายงานภ.ง.ด. 50 ภ.ง.ด. 51  ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53, ภ.ง.ด.54, ภพ.30 และ ภพ.36
• มีความสามารถปิดบัญชีบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด (จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)
• มีความรู้ในด้านของบัญชีและกฏหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี
• มีประสบการณ์ทำงานด้านงานบัญชีบริการ (จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)
• สามารถใช้โปรแกรม MS.Office ได้เป็นอย่างดี
• สามารถใช้ระบบบัญชี Express ได้เป็นอย่างดี
• สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป หรือระบบงาน ERP ได้ (จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)
• มีความสามารถด้านอังกฤษพอใช้ (จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ )
• มีความเป็นผู้นำ มีทัศนคติเชิงบวก กระตือรือร้น สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

สถานที่ (Location): สำนักงาน บริษัท อีซี่กอล์ฟ จำกัด, เขต วังทองหลาง กรุงเทพฯ

เงินเดือน (Salary): พิจารณาตามความสามารถและประสบการณ์


สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ


สถานที่สมัครและสัมภาษณ์ บริษัท อีซี่กอล์ฟ จำกัด

518/8 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

Walk-in สมัครได้ทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9:00 – 16:00น.

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน:

1. Resume ประวัติส่วนตัวและการศึกษา
2. Transcript สำเนาใบรายงานผลการศึกษา
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว 1 รูป


Welfare and Benefits
- Accommodation allowance (in other provinces)
- Per diem
- 5-day work week
- Social security
- ประกันอุบัติเหตุ
- Employee's uniform
- Performance/results-based bonus


รีวิวที่น่าสนใจ

logourl
Marketing
>1 years, former
แนะนำ
Marketing
>1 years, former
แนะนำ
ต้องรับผิดชอบงานในหลายๆด้านและช่วยเหลือกัน
Vacation Leave
Easiest to take a leave at work
Supports the development of employees' quality of life
3/5
Supports the development of vision and personal lifestyle
3/5
Working hours per day
8
Challenge
4/5
Opportunity to perform important tasks
4/5
Encourages professionalism
3/5
Standard management practice
3/5
Salary increase
5%
Bonus per year
1
Perks and benefits satisfaction
3/5
Pay level
Group of companies with average salaries
Workplace community
3/5
Politics
Neutral
Colleagues
5/5
Supervision by superiors
3/5
23/07/2022
Vacation Leave
Easiest to take a leave at work
Supports the development of employees' quality of life
3/5
Supports the development of vision and personal lifestyle
3/5
Working hours per day
8
Challenge
4/5
Opportunity to perform important tasks
4/5
Encourages professionalism
3/5
Standard management practice
3/5
Salary increase
5%
Bonus per year
1
Perks and benefits satisfaction
3/5
Pay level
Group of companies with average salaries
23/07/2022
Easy Golf Co., Ltd.
Easy Golf Co., Ltd.
About Company
ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์กอล์ฟภายใต้ลิขสิทธิ์ PING, SWORD และ VOLTIO
Easy Golf Co., Ltd.
Location
514/20 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุเทพฯ 10310
Contact person
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Telephone
0-2158-2744-6 ext.321 Fax 0-2158-2747
Other Openings at this Company
See all
Easy Golf Co., Ltd.
คนขับรถส่งสินค้า
Easy Golf Co., Ltd.
Bangkok
10,000 - 15,000 baht/month