Back

Business Development Manager

ONE Origin Co.,Ltd.
Hotel/Resort, Real Estate, Retail/Wholesale
12/08/2022
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
Hotel/Resort, Real Estate, Retail/Wholesale
12/08/2022
Basic Requirements
Full Time
5 - 10 Year
Bangkok and its Vicinity
Bachelor's Degree or Higher
Negotiable

Responsibilities
ขอบเขตความรับผิดชอบ
    รับผิดชอบในการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน โครงการต่างๆที่ได้รับมอบหมายทั้งในด้านการเงิน การตลาด ข้อจำกัดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนทำแบบบ้างเพื่อนำมาประเมินความเป็นไปได้ทางการเงินเบื้องต้นและมีส่วนร่วมในการนำมาพัฒนาโครงการ

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
 • การสรรหาที่ดินเพื่อนำมาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ
 • ศึกษาศักยภาพของที่ดิน พร้อมที่วิเคราะห์ทำเลที่ตั้ง ในแง่ของผังเมือง กฎหมายการก่อสร้างอาคารเบื้องต้น เพื่อสรุปความเป็นไปได้ในการซื้อที่ดิน
 • ศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดวิเคราะห์คู่แข่ง ตลาด และรูปแบบของโครงการ เพื่อการตั้งราคาที่เหมาะสมต่อ product
 • ตรวจสอบผังโครงการเบื้องต้นผังห้องในแง่ของฟังก์ชันการใช้งานและความเหมาะสมเพื่อสอดข้องกับ product
 • ตรวจสอบสรุปค่าตัวเลขต่างๆเพื่อนำมาประเมิน feasirity เช่น จำนวนห้อง ขนาดห้อง จำนวนที่จอดรถ พื้นที่สีเขียว ส่วนกลางต่างๆ
 • การกำหนด project concept โครงการเพื่อประสานงานต่อผู้ออกแบบและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 • การวาง budget โครงการเบื้องต้นเพื่อประเมินการต้นทุนร่วมกับฝ่ายก่อสร้าง
 • Support ข้อมูลต่างๆให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องตลอดจนประสานงานจนโครงการดำเนินการพัฒนา
 • จัดทำรายงานการวิเคราะห์โรงเเรม, service apartment, สำนักงาน, พื้นที่เช่า และ mix-use business
 • จัดทำ business model และ ประเมินความเป็นไปได้ทางการเงินผ่าน financial model
 • ศึกษาวิเคราะห์โอกาสของธุรกิจใหม่ วิเคราะห์การพัฒนากลยุทธ์ ในรูปแบบต่าง ๆ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Requirements
คุณสมบัติ
 • เพศ ชายหรือหญิง อายุ 28-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ , การเงิน , เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานในสายงานพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • มีภาวะผู้นำ / กล้าตัดสินใจ บนเหตุและผล / ความคิดสร้างสรรค์ / และทักษะการนำเสนอต่อรอง
 • สามารถทำงานในสภาวะกดดัน และเร่งด่วนได้ / มีมนุษยสัมพันธ์ดี / กระตือรือร้น / มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมเรียนรู้อยู่เสมอ / มีความรับผิดชอบสูง และต้องการการเติบโตในอนาคต
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

Welfare and Benefits
- Provident Fund
- Staff training and development
- Scholarship/ education allowance
- Marriage gift
- Ordination gift
- Telephone bill allowance
- 5-day work week
- Social security
- Health insurance
- Accident Insurance
- Ordination leave
- Funeral payment support
- Annual trip or party
- Performance/results-based bonus

ONE Origin Co.,Ltd.
ONE Origin Co.,Ltd.
About Company
บริษัท วัน ออริจิ้น จำกัด บริษัทในเครือ ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ONE VISION

To become Thailand’s leading total service developer with sustainable growth through customer centric mindset.

ONE MISSION
Strive to deliver highest level of satisfaction to customer through insightful product & services with creative design & development and align interests of all our stakeholders.

ONE VALUE
Agile
Dynamic
Assertive
Professional
Think Forward
ONE Origin Co.,Ltd.
Location
496 หมู่ที่ 9 ซอยแบริ่ง 16 ถนนสุขุมวิท 107 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Contact person
คุณปัณฑารีย์
Telephone
062-595-3883 Fax Email : pantaree.t@oneorigin.co.th