Back

CG Story Creator

EMWORK GROUP Co.,Ltd.
07/08/2022
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
07/08/2022
Basic Requirements
Part Time, Freelance, Internship, Seasonal, Full Time, Contract/Temp
0 - 10 Year
Bangkok and its Vicinity
Bachelor's Degree or Higher
Depend on qualifications and experience

Responsibilities
 • ผลิต Content รูปแบบ Motion Graphic หรือ Infographic เพื่อสื่อสารผ่าน Social Media ในช่องทางต่างๆ
 • นำเสนอ Concept ผ่าน Storyboard / Script / Story Line นำเสนอไอเดียสร้างสรรค์ Content รูปแบบใหม่ๆ เพื่อสื่อสารให้น่าสนใจ
 • ออกแบบภาพ/Graphic ประกอบ Content และงานออกแบบอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • มีทักษะการคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลและคิดนอกกรอบ
 • ชอบการเขียน คิด วิเคราะห์ และนําเสนอ Content เพื่อทํางานร่วมกับทีม
 • มีความสามารถในการผลิต Content อย่างสร้างสรรค์ ผ่านทาง Social Media ต่างๆ และ Website
 • เขียน Content บน Social Media ให้เป็นกระแส ผู้คนสนใจ และทำการค้นหา
 • สร้างสรรค์ผลงานเพื่อส่งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆ
 • ดูแล ควบคุมสื่อ Social Media ต่างๆ ของบริษัท
 • วางแผนเพื่อนำเสนอหรือขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชา พร้อมทั้งติดตามและรายงานผล
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Requirements
 • ทำงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ (End Results) เพื่อความสำเร็จร่วมกันของทุกฝ่าย
 • ไม่จำกัดสาขาวิชา เกรด และวุฒิการศึกษา หากสูงกว่าระดับปริญญาตรี หรืออยู่ในสาย IT / Computer Science / Engineer / Architect / Mass Communication / Management / Marketing จะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับแรก
 • สามารถใช้โปรแกรม illustrator , Photoshop หรือโปรแกรมงานออกแบบอย่างใดอย่างหนึ่งได้ในระดับดี
 • สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อ หรือ Application ได้ตามความถนัด และสามารถใช้งานได้คล่อง
 • สามารถใช้โปรแกรม Adobe Premiere / After Effects และพื้นฐาน Motion Graphic
 • มีความสามารถในการถ่ายรูปและถ่ายวิดีโอเพื่อการใช้งานได้
 • สามารถคิด Content ของรายการสินค้า และเนื้อหาต่าง ๆ ได้
 • อัพเดทข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม และโครงการต่าง ๆ ของบริษัทลงบนสื่อออนไลน์ อย่างสร้างสรรค์และทันสมัยต่อเหตุการณ์
 • มีความรู้ ความชำนาญ ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ทันสมัย ในการถ่าย VDO และสามารถทำงานร่วมกับทีมได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานเป็นทีม และสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานได้ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และสนุกกับการคิดนอกกรอบ
 • หากมีผลงานในระดับ "ดีมาก" และสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานของบริษัท ฯ รวมถึงมีผลงานทางการบริหารจัดการ (Management Skill) เป็นที่พอใจตามที่บริษัท ฯ กำหนด บริษัท ฯ จะพิจารณาผลตอบแทน (เงินเพิ่มพิเศษ) และ/หรือสวัสดิการเพิ่มเติม โดยบริษัท ฯ จะพิจารณาให้เป็นรายบุคคลไป
 • บริษัท ฯ ยินดีรับข้อเสนอในรูปแบบใหม่ ๆ จากพนักงาน เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นของทั้งบริษัท ฯ และพนักงานของเรา

Welfare and Benefits
- ประกันสังคม และ/หรือสวัสดิการในรูปแบบอื่น ๆ
- เงินเพิ่มเติมพิเศษตามความสามารถในการทำผลงานตามนโยบายบริษัท
- เดินทางท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศตามวาระโอกาส

EMWORK GROUP Co.,Ltd.
EMWORK GROUP Co.,Ltd.
About Company

About EMWORK

Be assured of EMWORK’s software engineering process standard which has been affirmed a certification of TQS (Thailand Quality Software) since 2008 with the 100% scores (Fully Achieved), constantly with the international standard of software development and project management ISO/IEC 29110 since 2011 to present. Furthermore, our achievement was registration approved and advanced to consultancy in A level by Thai Consultant Database Center, Ministry of Finance Our customers including government agency, education sector, state enterprise, private sector , special government project and sector


EMWORK GROUP Co.,Ltd.
Location
99 Soi Phum Urai, Sam Sen Nok, Huai Khwang, Bangkok 10310
Contact person
Khun Nuttapon - General Manager
Telephone
0-2276-3699 Fax 0-2275-4699
Other Openings at this Company
See all
EMWORK GROUP Co.,Ltd.
Content Creator
EMWORK GROUP Co.,Ltd.
Bangkok and its Vicinity
Depend on qualifications and experience
EMWORK GROUP Co.,Ltd.
Software Engineer
EMWORK GROUP Co.,Ltd.
Bangkok and its Vicinity
Depend on qualifications and experience
EMWORK GROUP Co.,Ltd.
Web Developer
EMWORK GROUP Co.,Ltd.
Bangkok and its Vicinity
Depend on qualifications and experience
EMWORK GROUP Co.,Ltd.
UX/UI Creator
EMWORK GROUP Co.,Ltd.
Bangkok and its Vicinity
Depend on qualifications and experience
EMWORK GROUP Co.,Ltd.
Software Service Support
EMWORK GROUP Co.,Ltd.
Bangkok and its Vicinity
Depend on qualifications and experience