Back
Electronic, Beverages/Food/Restaurant, Retail/Wholesale, Trading/Import/Export
27/09/2022
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
Electronic, Beverages/Food/Restaurant, Retail/Wholesale, Trading/Import/Export
27/09/2022
Basic Requirements
Full Time
3 - 7 Year
Bangkok (Yannawa)
Bachelor's Degree or Higher
Negotiable

Responsibilities

- วางแผนกลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM Strategic Plan) และสร้างกิจกรรมทางการตลาด โดยอ้างอิงการวิเคราะห์ข้อมูลสมาชิก เพื่อเสริมสร้างฐานลูกค้าประจำ และยอดขาย

- วิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อของสมาชิก จำแนกประเภทสมาชิกที่มีพฤติกรรมเหมือนกันอย่างมีนัยยะ สร้างเป็นรายงานและนำเสนอต่อผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม

- ทำการแบ่งประเภทของสมาชิก (Member Segmentation Analysis) แล้วออกแบบโปรแกรมทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ และสัมพันธ์กับแต่ละ ประเภทของสมาชิกเพื่อเสริมสร้างยอดขาย

- วางแผนและขับเคลื่อนโปรแกรมทางการตลาดเพื่อรองรับการสรรหาสมาชิกรายใหม่ๆ (New Member Recruitment)

- จัดทำ Sales Promotion และกิจกรรมทางการตลาดอื่นๆ สำหรับ Member และ Non-Member เพื่อช่วยกระตุ้นและเสริมสร้างยอดขาย

- วิเคราะห์คู่แข่ง (Competitors’ Analysis) และทำการรวบรวมข้อมูลตลาด - บริหารจัดการและควบคุมการใช้งบประมาณด้านลูกค้าสัมพันธ์

- สรุปรายงานยอดขาย และรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกรายเดือน, รายไตรมาส และรายปี

- ทำงานร่วมกับ MKT Manager ในการวางแผนและส่งเสริมการขายเมล็ดกาแฟแบบสมัครสมาชิกรายเดือนและรายปี (Coffee Subscription)

- ทำงานร่วมกับ MKT Communication Manager ในการประสานงานกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อวางแผนโปรแกรมสิทธิประโยชน์รายปี (Privilege Program) ให้กับสมาชิก

- ทำงานร่วมกับ Graphic Designer เพื่อออกแบบสื่อการตลาดสำหรับสมาชิก ทั้งช่องทาง Online และ Offline

- รับแจ้งข้อร้องเรียน และให้ข้อมูลกับสมาชิกทางช่องทางออนไลน์

- ตรวจสอบและติดตามผลกรณีสมาชิก มีการร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ


Requirements
- วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, นิเทศศิลป์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์เกี่ยวกับ ด้านกลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM Strategies), ความรู้ด้าน Specialty Coffee, ความรู้ด้านอาหารและเครื่องดื่ม
- มีทักษะเชิงตรรกะและการวิเคราะห์ (Strong logical and analytical skills) และทักษะการทำรายงานและการนำเสนอ (Reporting and presentation skills)
- มีทักษะในการสื่อสาร สามารถติดต่อประสานงานได้
- มีความรอบคอบสูงและใส่ใจในรายละเอียด
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ให้ความสำคัญในการทำงานเป็นทีมเวิร์ค
- มีความกระตือรือร้น, มีความคิดสร้างสรรค์ และเปิดรับสิ่งใหม่ๆ พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

Welfare and Benefits
- Overtime
- 5-day work week
- Social security
- Health insurance
- Accident Insurance
- Annual bonus

Business Professional Solutions Recruitment Co.,Ltd.
Business Professional Solutions Recruitment Co.,Ltd.
About Company

    Business Professional Solutions Recruitment Co., Ltd. (BPS), one of the companies of PTT Group, was established on June 21,2017.

    We provide services, all levels of candidates recruitment and outsourcing mid to high skilled staff, and specialists. Initially, BPS supports PTT Finance and Accounting Shared Service Center by outsourcing Financial Officers and Accountants to be responsible for its duties. BPS provides variously experienced staff with an adequate performance and high-level specialists to work with the client, for instance Accountant, Financial Officer, Tax Officer, System Analyst, Assistant Researcher, System Developer, Graphic Designer, Physical Therapist, Legal Officer, Auditor, Engineer, Chemist, and other specialists in terms of CVC (Corporate Venture Capital) / Digital Marketing /Visual Communication/ Blockchain /Pharmaceutical / Food and Nutrition.

    Furthermore; we are able to to cover all levels of candidates recruitment which sourcing jobs for job seekers or the right employees for the right employers to respond customers’ needs and we set the target as the center of recruitment and outsourcing for PTT Group and other companies, as well.

Business Professional Solutions Recruitment Co.,Ltd.
Location
555/1 Energy Complex Building A 10th Floor, Vibhavadi-Rangsit Rd. Chatuchak, Chatuchak, Bangkok 10900
Contact person
HR
Telephone
0-2140-3158-60, 0-2140-3191-92
Website
Other Openings at this Company
See all
Business Professional Solutions Recruitment Co.,Ltd.
นักบัญชี (เกรดเฉลี่ย 2.80 ขึ้นไป, TOEIC= 550 ขึ้นไป) ด่วนมาก!!
Business Professional Solutions Recruitment Co.,Ltd.
Bangkok (Chatuchak)
Depend on qualifications and experience
Business Professional Solutions Recruitment Co.,Ltd.
Legal Senior - Manager
Business Professional Solutions Recruitment Co.,Ltd.
Bangkok
Negotiable
Business Professional Solutions Recruitment Co.,Ltd.
Accounting And Finance Officer
Business Professional Solutions Recruitment Co.,Ltd.
Bangkok
Negotiable