ตำแหน่ง Electrical Technician (Located at Bang Pa-In plant)-Saint-Gobain (Thailand) Co.,Ltd. ได้หยุดประกาศรับสมัครงานเรียบร้อยแล้ว
คุณสามารถไปที่ www.JOBTOPGUN.com เพื่อค้นหางานและสมัครงานค่ะ