Back
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
Financial/Banking/Securities
27/11/2022
Basic Requirements
Full Time
5 - 7 Year
Bangkok
Bachelor's Degree or Higher
Negotiable

Responsibilities
หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ:

• ทบทวนข้อกำหนดความต้องการในการตรวจสอบซึ่งระบุว่าจะตรวจสอบงานประเภทใด เรื่องใด และ ความจำเป็นระดับใด (ในปีแรกๆอาจยังไม่มีข้อมูลที่จะสามารถทบทวนได้โดยตรง อาจต้องประสานงานกับฝ่ายบริหารความเสี่ยง และฝ่ายไอที)
• จัดทำกำหนดเวลา และ พิจารณาว่าจะต้องสัมภาษณ์ใครบ้าง
• จัดทำแผนงานและแนวทางตรวจสอบและเครื่องมือที่จะใช้ในการตรวจสอบ ตามมาตรฐาน IIA และ ISACA กำหนด
• ประเมินความเสี่ยง และความเพียงพอของการควบคุมภายในระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศของบริษัท และกำหนดขอบเขตงานในการตรวจสอบแต่ละเรื่อง
• สำรวจเอกสาร ข้อมูล ระบบงาน ในการทำ Fieldwork audit
• บันทึกสารสนเทศต่าง ๆ ที่ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานที่ตรวจสอบ และ ที่เป็นบันทึกประวัติการทำงานซึ่งช่วยให้เห็นกิจกรรมและข้อค้นพบ
• สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องและทบทวนส่วนประกอบของระบบ
• ทบทวนงานของผู้ให้บริการหรือผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายนอกเท่าที่จำเป็น
• ติดตามประเด็นปัญหา และ ติดตามผลการดำเนินงานหลังการตรวจสอบRequirements
  • Bachelor / Master degree in IT or related field  
  • 5 - 7 years experience from audit firm is highly preferable
  • Audit team leading roles is a plus
  • Internal audit experience in banking or financial industry is a plus
  • Internal audit certification is preferred
  • CPA / CIA or equivalents is preferred
  • Flexible to travel overseas and locally
  • Good reporting writing in Thai/English
  • Potential to move into the business

Welfare and Benefits
- Provident Fund
- ค่าทันตกรรม
- 5-day work week
- ประกันชีวิต
- Social security
- Health insurance
- Accident Insurance
- Performance/results-based bonus


รีวิวที่น่าสนใจ

logourl
>1 years, Current
แนะนำ
>1 years, Current
แนะนำ
สวัสดิการดี
Vacation Leave
Easiest to take a leave at work
Supports the development of employees' quality of life
4/5
Supports the development of vision and personal lifestyle
4/5
Working hours per day
8
Challenge
4/5
Opportunity to perform important tasks
4/5
Encourages professionalism
4/5
Standard management practice
4/5
Salary increase
2%
Bonus per year
1
Perks and benefits satisfaction
5/5
Pay level
Group of companies with slightly higher-than-average salaries
Workplace community
5/5
Politics
Neutral
Colleagues
5/5
Supervision by superiors
4/5
29/03/2022
Vacation Leave
Easiest to take a leave at work
Supports the development of employees' quality of life
4/5
Supports the development of vision and personal lifestyle
4/5
Working hours per day
8
Challenge
4/5
Opportunity to perform important tasks
4/5
Encourages professionalism
4/5
Standard management practice
4/5
Salary increase
2%
Bonus per year
1
Perks and benefits satisfaction
5/5
Pay level
Group of companies with slightly higher-than-average salaries
29/03/2022
บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
About Company
ประกอบธุรกิจหลักด้วยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยลงทุน
ผ่านธุรกิจประกัน และการเงิน รวมถึงขยายการลงทุนไปยังธุรกิจอื่นๆ ที่มีความ
สามารถในการสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคต
บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
Location
315 อาคารอาคเนย์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
Contact person
K Naowarat
Telephone
0-2631-1311 Ext. 5346, 5344 Fax 0-2631-2588
Other Openings at this Company
See all
บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่สถิติผลงาน
บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
Bangkok (Bangrak)
Negotiable
บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
Fleet Manager
บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
Samutprakarn
Negotiable
บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการงานนิติกรรม-สัญญา (AVP Level)
บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
Bangkok
Negotiable
บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่พยาบาลพิจารณาสินไหม (Fax Claim)
บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
Bangkok (Bangrak)
Negotiable
บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตสามัญ
บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
Bangkok (Bangrak)
Negotiable