Back
JohnSolar Energy Co., Ltd.

Lead Engineer/ Senior Engineer (Electrical)

Petroleum/Energy/Mining, Construction/Furnishings, Business Service
18/09/2023
Job Description
About Company
Petroleum/Energy/Mining, Construction/Furnishings, Business Service
18/09/2023
Basic Requirements
Full Time
8 - 10 Year
Bangkok and its Vicinity
Bachelor's Degree or Higher
Depend on qualifications and experience

Responsibilities
1.กำกับดูแล ควบคุม และตรวจสอบงานติดตั้งของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรมที่ถูกต้อง ได้คุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัย และอยู่ในงบประมาณ & เวลาที่กำหนด
2.วางแผน และกำหนดวิธีการควบคุมงานในการควบคุมให้ผู้รับจ้างดำเนินการให้เป็นไปตามข้อผูกผันในสัญญา รูปแบบ และข้อกำหนดได้
3.จัดทำเอกสารข้อตกลงการให้บริการ ตลอดจนการเลือกซัพพลายเออร์/ ผู้รับเหมา (Sourcing and Recommendation)
4.จัดทำตารางการบริหารโครงการโดยละเอียด (Project Schedule) เพื่อใช้กำกับการทำงานให้เป็นไปตามแผน และนำส่งให้ลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
5.จัดการประชุมกับทีมภายใน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานภายนอก เพื่อรายงานความคืบหน้าของงาน หรือปรึกษาเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาในระหว่างปฏิบัติงาน
6.ประเมินหน้างานก่อนการติดตั้ง ให้คำแนะนำผู้รับเหมาในการเตรียมพร้อมหน้างาน ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือ/อุปกรณ์พิเศษ และแผนเบิก/สั่งซื้อ/จัดเตรียมล่วงหน้า
7.ตรวจสอบการถอดแบบ ประเมินราคา การจัดทำรายการ Bill Of Quantities (BOQ) และ Material Take Off (MTO) ของวิศวกรควบคุมงานให้มีประสิทธิภาพ
8.ดูแลและแก้ไขปัญหางาน Maintenance Service และระบบ Monitoring System ให้คำปรึกษากับลูกค้า สำหรับโครงการที่ติดตั้งแล้วเสร็จของบริษัท
9.บริหารทีมงานและวางแผนกำลังคนให้เหมาะสมกับงานในแต่ละช่วงเวลาและควบคุมบังคับบัญชาพนักงานภายในแผนกให้ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
10.สามารถให้คำแนะนำในงานวิศวกรรม และงานซ่อมบำรุงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
11.เซ็นรับรองแบบเพื่อใช้ยื่นขออนุญาตในหน่วยงานต่างๆพร้อมใบรับรอง กว
12.ปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย


Requirements

- อายุ 30-45 ปี

- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี – ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า/พลังงาน และสาขาที่เกี่ยวข้อง)

- สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ได้

- มีภาวะผู้นำ กล้าตัดสินใจ สามารถควบคุมทีมงานให้ปฏิบัติงานตามสิ่งที่มอบหมายได้อย่างถูกต้องและตรงเวลา

- มีประสบการณ์การงานติดตั้งระบบ Solar Cell ทั้ง Solar Rooftop,Solar Farm,Solar Floating อย่างน้อย 3 ปี (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระดับสามัญวิศวกรจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)

- มีความกระตือลือล้น และทัศนคติที่ดี ในการทำงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น

- มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ ISO 9001 จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถบริหารจัดการงานได้ ภายใต้สภาวะกดดันสูง

- สามารถขับรถยนต์ได้และมีรถยนต์ส่วนตัว


Welfare and Benefits
- Staff training and development
- Accommodation allowance (in other provinces)
- Fuel/transportation fees
- Per diem
- Telephone bill allowance
- 5-day work week
- Social security
- Health insurance
- Flexible working hours
- Ordination leave
- Employee's uniform
- Annual trip or party
- Attendance bonus or other special compensation
- Performance/results-based bonus
- Annual bonus

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก -1 รีวิว
above standard
Why Join Us

JohnSolar Energy Co., Ltd.
JohnSolar Energy Co., Ltd.
About Company
JohnSolar Energy Co. , Ltd.ก่อตั้งขึ้นในปี 2558 เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ที่ให้บริการแบบครบวงจรรวมถึงวิศวกรรมการออกแบบการติดตั้งและการก่อสร้างและการดำเนินงานและการบำรุงรักษา เรามีสำนักงานใหญ่ในกรุงเทพฯประเทศไทยโดยมุ่งเน้นไปที่ Solar PV Rooftop, Solar Farm และ Floating Solar สำหรับกลุ่มลูกค้าทั้งเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม
JohnSolar Energy Co., Ltd.
Location
7/181 The Centro Ramindra, Kanchanapisek Road, Khan Na Yao, Bangkok 10230
Contact person
Bow
Telephone
0922710186
Website