Back
Asian Stanley International Co., Ltd.

Production Engineer (Injection)

Quality Assurance/Quality Control, Production/Manufacturing
20/09/2023
Job Description
Review
About Company
Quality Assurance/Quality Control, Production/Manufacturing
20/09/2023
Basic Requirements
Full Time
1 - 6 Year
Bangkok and its Vicinity
Bachelor's Degree
20,000 - 30,000 baht/month

Responsibilities

1.ปฏิบัติตามระบบด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 และ ISO9001 และระเบียบปฏิบัติด้านคุณภาพ IATF 16949

2.วางแผน, ควบคุม, วิเคราะห์ปัญหา, จัดทำEqipmentและ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ของNew model

3.วิเคราะห์ปัญหาการซ่อมแม่พิมพ์ New model

4.ปรับตั้งค่าCondition ของ Injection M/C,Painting M/C , Pad M/C , Laser M/C

5.วัดชิ้นงานด้วยเครื่องมือวัด Image Measuremant, iNexiv, CMM

6.ปฏิบัติงานตามคำสั่งหัวหน้าให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้

7.ติดต่อประสานงานระหว่างภายในและภายนอกแผนก

8.ติดต่อสื่อสารและแจ้งข่าวสารต่างๆที่ได้รับไปยังหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน

9.รายงานสภาพผิดปกติหรือปัญหาให้ผู้บังคับบัญชารับทราบอย่างสม่ำเสมอ

10. 4M Change 


Requirements

- อายุ 24-28 ปี

- เพศ ชาย-หญิง

- วุฒิการศึกษา วิศวะเครื่องกล แม่พิมพ์ วัดคุม วัสดุศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- สามารถทำงานล่วงเวลาได้

- พูด,อ่าน,เขียนภาษาอังกฤษได้

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

- มีความรับผิดชอบ

- ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่จำเป็นของหน่วยงาน Production Engineering

- สามารถลงพื้นที่ปฏิบัติงานได้

- สามารถทำงานเป็นทีมได้Welfare and Benefits
- Provident Fund
- Staff training and development
- Overtime
- Fuel/transportation fees
- Marriage gift
- Recreational allowance
- Ordination gift
- Per diem
- Vehicle depreciation allowance
- Telephone bill allowance
- Work from home
- 5-day work week
- Social security
- Health insurance
- Accident Insurance
- ภาษีรายได้ส่วนบุคคลบริษัทจ่ายให้
- Flexible working hours
- Ordination leave
- Employee's uniform
- Funeral payment support
- Annual trip or party
- Attendance bonus or other special compensation
- Performance/results-based bonus
- Annual bonus of 4 month(s)

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 15 รีวิว
flower of heart

4.5

Dream Company
ยอดเยี่ยม
4.2
3.9
3.7
3.5
Why Join Us

Review

logourl
5.0
Production/Manufacturing
>1 years, Current
5.0
5.0
5.0
4.5
4.5
สวัสดิการ
Vacation Leave
Easiest to take a leave at work
Supports the development of employees' quality of life
5/5
Supports the development of vision and personal lifestyle
5/5
Working hours per day
8
Challenge
5/5
Opportunity to perform important tasks
5/5
Encourages professionalism
5/5
Standard management practice
5/5
Salary increase
3%
Bonus per year
3
Perks and benefits satisfaction
5/5
Pay level
Group of companies with slightly higher-than-average salaries
Workplace community
5/5
Politics
Neutral
Colleagues
5/5
Supervision by superiors
5/5
24/06/2020
Vacation Leave
Easiest to take a leave at work
Supports the development of employees' quality of life
5/5
Supports the development of vision and personal lifestyle
5/5
Working hours per day
8
Challenge
5/5
Opportunity to perform important tasks
5/5
Encourages professionalism
5/5
Standard management practice
5/5
Salary increase
3%
Bonus per year
3
Perks and benefits satisfaction
5/5
Pay level
Group of companies with slightly higher-than-average salaries
24/06/2020
Asian Stanley International Co., Ltd.
Asian Stanley International Co., Ltd.
About Company
บริษัท เอเชียน สแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ผลิตและประกอบอุปกรณ์หลอดไฟขนาดเล็ก ผลิตภัณฑ์อิเลคโทรนิกส์ แผงแสดงผลLED , INDICATER LAMP, ไฟแฟลชอิเลคโทรนิกส์ และผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับยานยนต์ เป็นต้น ได้ถือกำเนิดในประเทศไทยเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2531 โดยการร่วมลงทุนระหว่างบริษัทต่างๆ ดังนี้
 
STANLEY ELECTRIC CO.,LTD
STANLEY GROUP
STANLEY ELECTRIC U.S. CO.,INC(USA)
II STANLEY CO.,INC. (USA)
STANLEY TSURUOKA WORKS LTD. (JAPAN)
STANLEY MIYAGI WORKS LTD. (JAPAN)
THAI STANLEY ELECTRIC CO.,LTD.
THE SITIPOL 1919 CO.,LTD.
 
ภายใต้การส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ด้วยเงินลงทุนจดทะเบียน 400 ล้านบาท และได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า “STANLEY” เช่นเดียวกันกับบริษัทสแตนเลย์ ประเทศญี่ปุ่น
ในปัจจุบัน บริษัทมีพนักงานรวมกันทั้งสิ้น2300 คน (ณพฤษภาคม 2559) โดยเฉลี่ยอายุพนักงานหญิงชายอยู่ระหว่าง 28-40 ปี มีพื้นที่ทั้งสิ้น (ที่ใช้งาน ณ เดือนมกราคม 2549) 22,387.20 ตารางเมตรและเริ่มก่อสร้างโรงงานในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2531 ในอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี และบริษัทได้เปิดตัวในธุรกิจประมาณเดือนธันวาคม พ.ศ. 2531 มีฝ่าย / แผนก ที่เริ่มทำการผลิตเช่น SUBMINIATURE LAMP, LED, CHIP-LED และได้เพิ่มกำลังการผลิตที่มากขึ้นในปีต่อมาตามลำดับ
Asian Stanley International Co., Ltd.
Location
48/1 Moo 1, Kukwang, Lardlumkaew, Pathumthani 12140
Contact person
คุณสรวีย์ เหมือนสร้อย (กุ๊ก)
Telephone
0-2599-1260-2 ต่อ 416 Fax 0-2599-1263
Website