Back
Electronic, Production/Manufacturing
07/08/2022
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
Electronic, Production/Manufacturing
07/08/2022
Basic Requirements
Full Time
0 - 3 Year
Chonburi Rayong and East
Bachelor's Degree or Higher
Depend on qualifications and experience

Responsibilities
1.วิเคราะห์ออกแบบระบบเบื้องตัน เพื่อนำไปพัฒนาให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้
2.ทำงานร่วมกับทีม Profect-co และทีม Infra-Stru cture ให้สามารถนำระบบที่พัฒนาขึ้นไป Implement ใช้งาน
ได้จริง
3.พัฒนาโปรแกรม ตามแนวทาง System design
4.ทตสอบระบบเบื้องตัน เพื่อนำไป Implementation system
5.สร้าง Database.สร้าง Table Structure ตามที่ Programmer Office ได้ design ไว้ เพื่อนำไปออกแบบ
Program Interface เบื้องตัน
6.อธิบายโปรแกรมและการใช้งาน Program ทั้งหมด ให้ทีม Project-co นำไปทำคู่มือและสอนผู้ใช้ได้
7.ติดตามตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเมื่อระบบถูกใช้งานจริง เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขระบบ

Requirements
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอ มพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
2. มีทักษะภาษา ASP. A SP.net. PHP. VB. Java Script และทักษะในการจัดการ Database (SAL Senver.
Oracle หรือ MySQU
3. มีความรู้เกี่ยวกับ System Analysis and Design System เบื้องตันได้
4. มีความและทักษะในต้าน Programming and SQL Language
5. มีความรู้ในการออกแบบ Database เบื้องต้นได้
6. มีความรู้ในการออกแบบและอ่าน Workilow Di agram. ER Diagram, AI gorithm เบื้องต้นได้
7. ไม่จำกัดอายุ และไม่จำกัดเพศ

Welfare and Benefits
- Staff training and development
- Overtime
- Fuel/transportation fees
- 5-day work week
- Social security
- Health insurance
- Accident Insurance
- Employee's uniform
- Annual trip or party
- Performance/results-based bonus
- Annual bonus

yousay
รีวิวที่น่าสนใจ

logourl
Administration
>1 years, Current
แนะนำ
Administration
>1 years, Current
แนะนำ
งานท้าทาย
ได้โอกาสทำงานและวางแผน
Vacation Leave
Easy to take a leave at work
Supports the development of employees' quality of life
4/5
Supports the development of vision and personal lifestyle
4/5
Working hours per day
8
Challenge
5/5
Opportunity to perform important tasks
5/5
Encourages professionalism
5/5
Standard management practice
4/5
Salary increase
1%
Bonus per year
2
Perks and benefits satisfaction
4/5
Pay level
Group of companies with slightly higher-than-average salaries
Workplace community
4/5
Politics
Low
Colleagues
4/5
Supervision by superiors
4/5
21/07/2021
Vacation Leave
Easy to take a leave at work
Supports the development of employees' quality of life
4/5
Supports the development of vision and personal lifestyle
4/5
Working hours per day
8
Challenge
5/5
Opportunity to perform important tasks
5/5
Encourages professionalism
5/5
Standard management practice
4/5
Salary increase
1%
Bonus per year
2
Perks and benefits satisfaction
4/5
Pay level
Group of companies with slightly higher-than-average salaries
21/07/2021
EPSON PRECISION (THAILAND) LTD.
EPSON PRECISION (THAILAND) LTD.
About Company
บริษัทเอปสัน พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ( Epson Precision Thailand Ltd. ) เป็นบริษัทในเครือ Seiko - Epson Group ประกอบธุรกิจอยู่ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ Crystal Device มีมาตรฐานการผลิตในระดับสูงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีพนักงานร่วมกันมากกว่า 20,000 คนทั่วโลก
บริษัท เอปสัน พรีซิชั่น(ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นบริษัทที่คำนึงถึงคุณภาพในการผลิตสินค้า ส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีด้วยความปลอดภัย เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจและไว้วางใจ และยังให้ความสำคัญกับพนักงานภายในบริษัททุกระดับ โดยคำนึงถึงระบบความปลอดภัยที่มีผลต่อชีวิตของพนักงานในทุกระดับ ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตในระดับสากล ทั้ง ISO 9001:2008, ISO 14001:2004
EPSON PRECISION (THAILAND) LTD.
Location
239-239/1 Moo 7, Gateway City Industrial Estate, Huasamurong, Plang Yao, Chachoengsao 24190
Telephone
038-579-630#1222 Fax 038-575-438, 038-579-648
Website
-
Other Openings at this Company
See all
EPSON PRECISION (THAILAND) LTD.
เจ้าหน้าที่ BOI
EPSON PRECISION (THAILAND) LTD.
Chachoengsao
Negotiable
EPSON PRECISION (THAILAND) LTD.
วิศวกรรมการผลิต
EPSON PRECISION (THAILAND) LTD.
Chachoengsao
Negotiable
EPSON PRECISION (THAILAND) LTD.
Improvement Engineer
EPSON PRECISION (THAILAND) LTD.
Chachoengsao
Negotiable
EPSON PRECISION (THAILAND) LTD.
ช่างคุมเครื่องฉีดพลาสติก
EPSON PRECISION (THAILAND) LTD.
Chachoengsao
Negotiable
EPSON PRECISION (THAILAND) LTD.
เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต (การฉีดขึ้นรูปพลาสติก)
EPSON PRECISION (THAILAND) LTD.
Chachoengsao
Negotiable