Back
Since 24 Co.,Ltd.
งาน หางาน สมัครงาน
prev_arrow
next_arrow

Project Manager : ผู้จัดการโครงการ (ตกแต่งภายในและงานระบบ)

Since 24 Co.,Ltd.
Urgently Required!
Construction/Furnishings, Furniture
24/06/2022
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
Construction/Furnishings, Furniture
24/06/2022
Basic Requirements
Full Time
5 - 10 Year
Bangkok (Pathumwan)
Bachelor's Degree or Higher
30,000 - 50,000 baht/month

Responsibilities

Duties & Responsibilities

• บริหารและจัดการ ความคืบหน้า โครงการงานตกแต่งภายใน (Interior Construction)

• จัดทำแผนงานในการควบคุมงานโครงการให้ได้คุณภาพ และคืบหน้าตามกำหนดเวลา และงบประมาณ

• กำกับดูแล ทบทวนตรวจสอบ ติดตามผลงานเพื่อการพัฒนาบุคลากรในทีมควบคุมงานตกแต่งภายใน ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

• จัดประชุมประจำสัปดาห์-ประจำเดือนกับผู้ว่าจ้าง,ดำเนินการจัดทำ/ตรวจสอบแผนงานประจำเดือน ประจำไตรมาสของโครงการ

• วางแผน กำหนดการจัดวัสดุอุปกรณ์ และกำลังคนแรงงานที่ต้องใช้ในโครงการ

• จัดทำและบริหารงบประมาณและประเมินต้นทุนโครงการ

• ตรวจสอบ ติดตามและจัดทำรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้าง

• วางแผน เจรจาจัดจ้างผู้รับเหมาช่วง • ตรวจสอบ และ ติดตามการทำงานของ ผู้รับเหมา ให้ได้มาตรฐาน ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง และมีคุณสมบัติเพียงพอในการทำงาน

• ควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย

• จัดสรรและจัดการทรัพยากรต่างๆ ให้มีความพร้อมในการทำงานในโครงการ

• ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

• ประสานงานและติดตามงานกับเจ้าของโครงการ

• ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา
Requirements
• อายุ 28 ปีขึ้นไป
• มีประสบการณ์ตรงในสายงานการตกแต่งภายใน การก่อสร้างและอยู่ในระดับหัวหน้างาน อย่างน้อย 5 ปี
• วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรม สถาปัตยกรรม การก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีทักษะในการนำเสนองานเพื่อรายงานผลงานและความคืบหน้าของโครงการผ่าน Microsoft Project
• สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี
• สามารถทำงานเป็นทีมภายในเวลาที่กำหนดได้ มีความคล่องตัวและมีความอดทนต่อแรงกดดันได้
• มีความรับผิดชอบและจริยธรรมในการทำงานสูง
• พัฒนาตนเองให้มีความรู้ใหม่ตลอดเวลา
• มีความคิดสร้างสรรค์และทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและเพื่อนร่วมงาน
• รายงานแผนและความคืบหน้าของงานต่อผู้บริหารทุกสัปดาห์

Welfare and Benefits
- Accident Insurance
- Annual bonus
- Attendance bonus or other special compensation
- Health Insurance
- Health insurance
- Performance/results-based bonus
- Social security
- พักร้อนต่อเนื่องเทศกาลใหญ่

Since 24 Co.,Ltd.
Since 24 Co.,Ltd.
About Company

“Since24 Company Limited” Since24 is the leading Interior construction in Thailand with various projects in Bangkok included the most desirable location, such as hospital, hotel, shopping mall or even office building. We provide professional services to our clients to reach their satisfaction most effectively.We are now seeking an outstanding candidate to join our team and fulfill our growth and business expansion as a team. The details of vacant positions are shown as follow :
Interested candidate please apply at HR@since24.com or apply your resume in apply now.
Since 24 Co.,Ltd.
Location
4, 4/5 CENTRAL TOWER@CENTRAL WORLD Unit 1507, 15th Floor, Rajdamri Road, Patumwan, Bangkok, Thailand 10330
Contact person
คุณเพลินพิศ รานุรักษ์
Telephone
064-404-2655
Other Openings at this Company
See all
Since 24 Co.,Ltd.
Executive Secretary
Since 24 Co.,Ltd.
Bangkok (Pathumwan)
25,000 - 40,000 baht/month
Since 24 Co.,Ltd.
Assistant Sales and Marketing Manager
Since 24 Co.,Ltd.
Bangkok
30,000 - 40,000 baht/month + Commission
Since 24 Co.,Ltd.
เจ้าหน้าที่ประมาณราคา (งานระบบ M&E)
Since 24 Co.,Ltd.
Bangkok (Pathumwan)
25,000 - 30,000 baht/month
Since 24 Co.,Ltd.
ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชีและการเงิน
Since 24 Co.,Ltd.
Bangkok (Bangkhen)
20,000 - 30,000 baht/month
Tag:
Construction/Furnishings jobs, Furniture jobs, Bangkok jobs, Interior Design jobs, Agricultural Engineer jobs, Automotive Engineer jobs, Chemical / Petrochemical / Energy Engineer jobs, Civil Engineer jobs, Computer and Systems Engineer jobs, Electrical / Electronic Engineer jobs, Engineer jobs, Environmental Engineer jobs, Mechanical and Maintenance engineer jobs, Production Engineer / Industrial Engineer jobs, Project Engineer jobs, Telecommunication Engineer jobs, 3d Modelling jobs, Architect jobs, Architecture jobs, Auto Cad jobs, Autodesk jobs, Bom jobs, Building Construction jobs, Built-in jobs, Cad jobs, Cash Flow jobs, Construction jobs, Construction Drawings jobs, Construction Management jobs, Construction Process jobs, Cost Controller jobs, Furniture Layout Plan jobs, Interior Decoration jobs, Ms Project jobs, Project Control jobs, Site Architect jobs, Site Control jobs, Structure Design jobs, กระบวนการทำงานก่อสร้าง jobs, การก่อสร้าง jobs, การจัดการโครงการ jobs, ก่อสร้าง jobs, ก่อสร้างตกแต่ง jobs, ควบคุม Cost jobs, ควบคุมงาน jobs, ควบคุมงานโครงการ jobs, ควบคุมต้นทุน jobs, คุมโครงการ jobs, คุมไซต์งาน jobs, งานก่อสร้าง jobs, งานโครงสร้าง jobs, จัดการโครงการ jobs, ตกแต่ง jobs, ตกแต่งบ้าน jobs, ตกแต่งอาคาร jobs, ตรวจสอบผู้รับเหมา jobs, ถอดแบบก่อสร้าง jobs, บริหารก่อสร้าง jobs, บริหารงานโครงการ jobs, บริหารโครงการก่อสร้าง jobs, ประสานงานโครงการ jobs, มัณฑนศิลป์ jobs, รับเหมาก่อสร้าง jobs, วางแผนการก่อสร้าง jobs, วางแผนงานก่อสร้าง jobs, วางแผนโครงการ jobs, สถาปนิก jobs, สัญญาก่อสร้าง jobs, ออกแบบ jobs, ออกแบบก่อสร้าง jobs, ออกแบบตกแต่งบ้าน jobs, ออกแบบภายใน jobs, ออกแบบสถาปัตยกรรม jobs, ออกแบบโยธา jobs, เขียนแบบงานก่อสร้าง jobs, เฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน jobs, โครงการก่อสร้าง jobs, โยธา jobs, Since 24 Co.,Ltd. jobs
JTG_Logo_allnews.png
Copyright ©2020 Super Resume Co., Ltd.
All Rights Reserved.
Terms and Conditions
Privacy Policy
User Agreement
Download Application
JOBTOPGUN
btn-apple
btn-google
Popular job searches by Location
All jobs  |