Back
Construction/Furnishings
18/09/2023
Job Description
About Company
Construction/Furnishings
18/09/2023
Basic Requirements
Full Time
8 - 10 Year
Bangkok and its Vicinity
Bachelor's Degree or Higher
Depend on qualifications and experience

Responsibilities
 1.กำกับดูแล ควบคุม และตรวจสอบงานติดตั้งของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรมที่ถูกต้อง ได้คุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัย และอยู่ในงบประมาณ & เวลาที่กำหนด
2.จัดทำเอกสารเสนองานโครงการ และข้อตกลงในการขาย/การให้บริการ ตลอดจนการเลือกซัพพลายเออร์/ ผู้รับเหมา
3.จัดทำแผนการบริหารโครงการโดยละเอียด (Project Schedule) เพื่อใช้กำกับการทำงานให้เป็นไปตามแผน และนำส่งให้ลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
4.จัดการประชุมกับทีมภายใน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานภายนอก เพื่อรายงานความคืบหน้าของงาน หรือปรึกษาเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาในระหว่างปฏิบัติงาน
5.วิเคราะห์หาแนวทางที่ควรใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ หรือการแก้ปัญหาร่วมกับทีมงาน และเจ้าของงานเพื่อให้ได้วิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องรัดกุม
6.ประเมินหน้างานก่อนการติดตั้ง ให้คำแนะนำผู้รับเหมาในการเตรียมพร้อมหน้างาน ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือ/อุปกรณ์พิเศษ และแผนเบิก/สั่งซื้อ/จัดเตรียมล่วงหน้า
7.ตรวจสอบการถอดแบบ ประเมินราคา การจัดทำรายการ Bill Of Quantities (BOQ) และ Material Take Off (MTO) ของวิศวกรควบคุมงานให้มีประสิทธิภาพ
8.ดูแลและแก้ไขปัญหางาน Maintenance Service และระบบ Monitoring System ให้คำปรึกษากับลูกค้า สำหรับโครงการที่ติดตั้งแล้วเสร็จของบริษัท
9.บริหารทีมงานและวางแผนกำลังคนให้เหมาะสมกับงานในแต่ละช่วงเวลาและควบคุมบังคับบัญชาพนักงานภายในแผนกให้ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
10.สามารถให้คำแนะนำในงานวิศวกรรม และงานซ่อมบำรุงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
11.เซ็นรับรองแบบเพื่อใช้ยื่นขออนุญาตในหน่วยงานต่างๆพร้อมใบรับรอง กว
12.ปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย

Requirements

อายุ 35-55 ปี

- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี – ปริญญาโท วิศวกรรมโยธา

- สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ได้
- มีภาวะผู้นำ กล้าตัดสินใจ สามารถควบคุมทีมงานให้ปฏิบัติงานตามสิ่งที่มอบหมายได้อย่างถูกต้องและตรงเวลา
- หากมีประสบการณ์การงานติดตั้งระบบ Solar Cell ทั้ง Solar Rooftop,Solar Farm,Solar Floating  (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร
- มีความกระตือลือล้น และทัศนคติที่ดี ในการทำงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
- มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ ISO 9001 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถบริหารจัดการงานได้ ภายใต้สภาวะกดดันสูง
- สามารถขับรถยนต์ได้และมีรถยนต์ส่วนตัว


Welfare and Benefits
- Staff training and development
- Overtime
- Accommodation allowance (in other provinces)
- Fuel/transportation fees
- Per diem
- 5-day work week
- Social security
- Health insurance
- Flexible working hours
- Ordination leave
- Employee's uniform
- Annual trip or party
- Performance/results-based bonus
- Annual bonus

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก -1 รีวิว
above standard
Why Join Us

JohnSolar Energy Co., Ltd.
JohnSolar Energy Co., Ltd.
About Company
JohnSolar Energy Co. , Ltd.ก่อตั้งขึ้นในปี 2558 เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ที่ให้บริการแบบครบวงจรรวมถึงวิศวกรรมการออกแบบการติดตั้งและการก่อสร้างและการดำเนินงานและการบำรุงรักษา เรามีสำนักงานใหญ่ในกรุงเทพฯประเทศไทยโดยมุ่งเน้นไปที่ Solar PV Rooftop, Solar Farm และ Floating Solar สำหรับกลุ่มลูกค้าทั้งเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม
JohnSolar Energy Co., Ltd.
Location
7/181 The Centro Ramindra, Kanchanapisek Road, Khan Na Yao, Bangkok 10230
Contact person
Bow
Telephone
0922710186
Website