Back

Sales Executive (Loose Furniture)

GERMAN STANDARD CO., LTD.
30/01/2023
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
30/01/2023
Basic Requirements
Full Time
3 - 5 Year
Bangkok and its Vicinity
Bachelor's Degree
Negotiable + Commission

Responsibilities
 • Build strong business relationships with specifiers, such as real estates developers, agents, architects, interior designers, hospitality players and contractors, by providing an excellent personal service and becoming a preferred supplier.
 • Maintain up-to-date clients database of architects, interior designers, home builders, and contractors.
 • Conduct market research on the competition to make sure we maintain a leading position in the market.
 • Assist the management to determine and implement sales plan and marketing strategies; and analyzing trends and results.
 • Assist the management to establish sales objectives of loose furniture by forecasting and developing annual sales quotas and projecting expected sales volume for existing and new products.Implements sales programs by developing sales action plans.
 • Assist the management to maintain product mix, and selling price by keeping current with supply and demand, changing trends, economic indicators, and competitors.
 • Assist the management to establish and adjust selling prices by monitoring costs, competition, and supply and demand
 • Meet Sales targets as agreed with Management


 • สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่แน่นแฟ้นเฉพาะกลุ่ม เช่น นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ตัวแทน สถาปนิก นักออกแบบตกแต่งภายใน hospitality players และผู้รับเหมา โดยให้บริการส่วนบุคคลที่ยอดเยี่ยม เพื่อให้เราเป็นซัพพลายเออร์ที่ทุกคนต้องการ
 • รักษาฐานข้อมูลลูกค้าปัจจุบัน กลุ่มสถาปนิก นักออกแบบตกแต่งภายใน ผู้สร้างบ้าน และผู้รับเหมา
 • ดําเนินการวิจัยตลาดเกี่ยวกับการแข่งขันเพื่อให้แน่ใจว่าเราเป็นผู้นำในตลาด
 • ช่วยกําหนดและใช้แผนการขายและกลยุทธ์ทางการตลาด และวิเคราะห์แนวโน้มและผลลัพธ์
 • ช่วยกําหนดวัตถุประสงค์การขายของเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวโดยการคาดการณ์และพัฒนาการขายประจําปี และคาดการณ์ปริมาณการขายที่คาดหวังสําหรับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่และผลิตภัณฑ์ใหม่ 
 • ช่วยตั้งและปรับราคาขายโดยดูจากต้นทุน การแข่งขัน และอุปสงค์และอุปทาน
 • บรรลุเป้าหมายการขายตามที่ตกลงกับฝ่ายบริหาร

Requirements
 • Fluent in written and spoken English
 • Bachelor degree in interior design, and/ or marketing / sales management
 • At least 3 years previous sales experience in loose furniture, lifestyle products, with showroom sales or interior design background preferred
 • Proven established client base with developers, architects, designers, main-contractors and home-builders
 • Excellent interpersonal skills required and need to be comfortable working with our prestigious clients.
 • Must be flexible to travel to client sites in Thailand


 • เขียนและพูดภาษาอังกฤษได้คล่อง
 • ปริญญาตรีสาขาการออกแบบตกแต่งภายใน และ/หรือการตลาด/การจัดการการขาย
 • ประสบการณ์การขายเฟอร์นิเจอร์หลวม ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ อย่างน้อย 3 ปีก่อนหน้า หรือเคยสัมผัสการขายในโชว์รูมหรือการตกแต่งภายในจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีฐานลูกค้าที่กลุ่มนักพัฒนาอสังหาริมทรพย์ สถาปนิก นักออกแบบ ผู้รับเหมาหลัก และผู้สร้างบ้าน
 • ต้องมีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยม และต้องคุ้นเคยกับการทํางานกับลูกค้าคนพิเศษ
 • ต้องมีความยืดหยุ่นในการเดินทางไปยังไซต์ของลูกค้าในประเทศไทย

Welfare and Benefits
- Staff training and development
- 5-day work week
- Social security
- Accident Insurance

GERMAN STANDARD CO., LTD.
GERMAN STANDARD CO., LTD.
About Company
German Standard was founded in 1993 and has grown to become the largest importer, distributor and retailer of wooden flooring products in Thailand. We install and service the finest Wooden Parquets, Doors, Ceilings and Exclusive Luxury and Lifestyle Kitchen, Living room, Bedroom and Bathroom furniture from Italy. German Standard operates its own showroom in Bangkok in Major Tower, Thonglor Soi 10. We set our vision firmly on the future, with the goal of evolving into a truly world-class company and strengthen our position as a market leader.
GERMAN STANDARD CO., LTD.
Location
33/95-96 Wall Street Tower 19th Floor, Surawong Road, Bangrak Bangkok 10500
Contact person
Human Resources
Telephone
0-2632-6888 Fax 0-2632-8912