Back

Vice President of Product Development

Altitude Development Co.,Ltd
22/01/2023
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
22/01/2023
Basic Requirements
Full Time
15 - 20 Year
Bangkok
Bachelor's Degree or Higher
Negotiable

Responsibilities
1. ตรวจสอบและวางแผนจัดทำแผนงานการออกแบบตั้งแต่ได้รับที่ดินจนถึงประสานงานส่งมอบแบบให้ทางผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับ MASTER SCHEDULE ของบริษัท
2. ร่วมกับฝ่ายพัฒนาธุรกิจตรวจสอบงบประมาณทุกโครงการที่ดูแล และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
3. ตรวจสอบติดตามความถูกต้องแบบให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ความถูกต้องตามกฎหมาย ตามมาตรฐานของบริษัท และประสานงานแบบกับผู้ที่เกี่ยวข้องในกรณีที่แบบขัดแย้งหน้างานให้มีความเรียบร้อยได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด
4. พิจารณากำหนดรูปแบบของวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ให้มีความเหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการ และให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนดไว้
5. พัฒนา ตรวจสอบ และปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) และ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Quality Procedure) ตามมาตรฐาน ISO ของบริษัทอย่างเคร่งครัด
6. เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตาม ตรวจสอบภาพรวมของผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้องครบถ้วน
7. ศึกษาหาความรู้ในเรื่องแบบผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งและวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ในโครงการ รวมถึงสรรหานวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ
8. วางแผนพัฒนาศักยภาพของทีมงาน ให้คำแนะนำ เสนอแนวทาง และแก้ปัญหาให้กับทีมงาน
9. สรรหาผู้รับเหมาหรือ ผู้ออกแบบ ที่ร่วมเป็นพันธมิตรกับบริษัท เพื่อเติบโตไปกับบริษัท
10. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


Requirements
1. อายุ 40 ปีขึ้นไป
2. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
3. มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ TOEIC ≥ 700
4. มีประสบการณ์การทำงานในบริษัทอสังหาฯ ทั้งแนวราบ และอาคารสูง หรือในหน่วยงานก่อสร้าง อย่างน้อย 15 ปี
5. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Project หรือ AutoCAD, excel , Photoshop , Power point ,Sketchup ได้
6. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายอาคารและ กฎหมายจัดสรร / EIA และกฎหมายเบื้องต้นอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
7. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ประสานติดตามงานความก้าวหน้าของงาน ให้คำแนะนำ เสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้กับทีมงานได้
8. มีความเข้าใจใน Product ต่างๆ มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาหน้างานเบื้องต้นได้ และเขียนรายงานส่งให้ผู้บังคับบัญชารับทราบได้ทันเวลา
9. พัฒนา แก้ไข และหาแนวทางป้องกัน การบริหารในภาพรวมของแผนก มุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ที่ทำให้การทำงานถูกต้อง รวมเร็ว และสอดคล้องกับฝ่ายอื่น ๆ ได้
10. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันสูงได้


Welfare and Benefits
- Provident Fund
- กองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคม
- Staff training and development
- ของขวัญคลอดบุตร
- ของเยี่ยมกรณีรักษาตัวในโรงพยาบาล
- Fuel/transportation fees
- Marriage gift
- Ordination gift
- ซื้อสินค้าราคาพิเศษสำหรับพนักงาน
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- 5-day work week
- Social security
- ประกันสุขภาพกลุ่ม
- ปรับค่าจ้างและโบนัสประจำปี
- สวัสดิการแบบยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
- Employee's uniform
- เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย (สวัสดิการไม่มีเงินฝาก)
- Annual trip or party
- Performance/results-based bonus


รีวิวที่น่าสนใจ

logourl
Engineering
>1 years, Current
แนะนำ
Engineering
>1 years, Current
แนะนำ
มีความท้าทาย และเปลี่ยนชีวิตคนให้ก้าวกระโดดได้
สวัสดิการที่ดี กิจกรรมดี มีการสนับสนุนให้พนักงานคิดนอกกรอบ
Vacation Leave
Easiest to take a leave at work
Supports the development of employees' quality of life
4/5
Supports the development of vision and personal lifestyle
4/5
Working hours per day
10
Challenge
4/5
Opportunity to perform important tasks
4/5
Encourages professionalism
4/5
Standard management practice
3/5
Salary increase
More than 10%
Bonus per year
1
Perks and benefits satisfaction
4/5
Pay level
Group of companies with slightly higher-than-average salaries
Workplace community
3/5
Politics
Neutral
Colleagues
4/5
Supervision by superiors
4/5
06/06/2022
Vacation Leave
Easiest to take a leave at work
Supports the development of employees' quality of life
4/5
Supports the development of vision and personal lifestyle
4/5
Working hours per day
10
Challenge
4/5
Opportunity to perform important tasks
4/5
Encourages professionalism
4/5
Standard management practice
3/5
Salary increase
More than 10%
Bonus per year
1
Perks and benefits satisfaction
4/5
Pay level
Group of companies with slightly higher-than-average salaries
06/06/2022
Altitude Development Co.,Ltd
Altitude Development Co.,Ltd
About Company
Join our team
Build your career at Altitude

The successful candidate will be provided a promising career opportunity, nurture talent, develop leaders and reward achievement.

To submit your application, please send your full resume and salary expectation to us.

Altitude Development Co., Ltd.
Altitude Development Co.,Ltd
Location
Sathorn Prime Tower: 26 Floor 16, Naradhiwas Rajanagarindra Rd, Khwaeng Yan Nawa, Khet Sathon, Bangkok 10120
Contact person
คุณพศิน
Telephone
0-2027-8989 Fax 0-2259-1150
Other Openings at this Company
See all
Altitude Development Co.,Ltd
Finance Officer
Altitude Development Co.,Ltd
Bangkok
Negotiable
Altitude Development Co.,Ltd
Credit and Transfer Supervisor
Altitude Development Co.,Ltd
Bangkok
Negotiable
Altitude Development Co.,Ltd
Process Improvement Manager
Altitude Development Co.,Ltd
Bangkok
Negotiable
Altitude Development Co.,Ltd
Event Marketing Executive
Altitude Development Co.,Ltd
Bangkok
Negotiable
Altitude Development Co.,Ltd
Production Media
Altitude Development Co.,Ltd
Bangkok
Negotiable