ได้งานดีเพราะมีรีวิว
Super Resume ให้คุณยืนหนึ่ง
ค้นหางานเลย!
ได้งานดีเพราะมีรีวิว Super Resume ให้คุณยืนหนึ่ง
hero_title2
ค้นหางานเลย!
พื้นที่ทำงาน
เงินเดือน
สายอาชีพ
เงินเดือน
วุฒิการศึกษา
8
Jobs for

ทั้งหมด

มุมมอง :
บริษัทเจริญไชยสุรินทร์คลังเหล็ก จำกัด
27/05/2023
บริษัทเจริญไชยสุรินทร์คลังเหล็ก จำกัด
เงินเดือน
15,000 - 25,000 บาท/เดือน
ปีประสบการณ์
1 - 10 ปี
ที่อยู่
สุรินทร์
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
27/05/2023
บริษัทเจริญไชยสุรินทร์คลังเหล็ก จำกัด
27/05/2023
บริษัทเจริญไชยสุรินทร์คลังเหล็ก จำกัด
เงินเดือน
12,000 - 15,000 บาท/เดือน + Commission
ปีประสบการณ์
0 - 5 ปี
ที่อยู่
สุรินทร์
วุฒิการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
27/05/2023
บริษัทเจริญไชยสุรินทร์คลังเหล็ก จำกัด
27/05/2023
บริษัทเจริญไชยสุรินทร์คลังเหล็ก จำกัด
เงินเดือน
15,000 - 25,000 บาท/เดือน
ปีประสบการณ์
2 - 5 ปี
ที่อยู่
สุรินทร์
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
27/05/2023
บริษัทเจริญไชยสุรินทร์คลังเหล็ก จำกัด
27/05/2023
บริษัทเจริญไชยสุรินทร์คลังเหล็ก จำกัด
เงินเดือน
25,000 - 40,000 บาท/เดือน
ปีประสบการณ์
1 - 5 ปี
ที่อยู่
สุรินทร์
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
27/05/2023
บริษัทเจริญไชยสุรินทร์คลังเหล็ก จำกัด
27/05/2023
บริษัทเจริญไชยสุรินทร์คลังเหล็ก จำกัด
เงินเดือน
15,000 - 25,000 บาท/เดือน
ปีประสบการณ์
1 - 5 ปี
ที่อยู่
สุรินทร์
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
27/05/2023
บริษัทเจริญไชยสุรินทร์คลังเหล็ก จำกัด
27/05/2023
บริษัทเจริญไชยสุรินทร์คลังเหล็ก จำกัด
เงินเดือน
15,000 - 20,000 บาท/เดือน
ปีประสบการณ์
1 - 5 ปี
ที่อยู่
สุรินทร์
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
27/05/2023
บริษัทเจริญไชยสุรินทร์คลังเหล็ก จำกัด
27/05/2023
บริษัทเจริญไชยสุรินทร์คลังเหล็ก จำกัด
เงินเดือน
15,000 - 25,000 บาท/เดือน
ปีประสบการณ์
2 - 5 ปี
ที่อยู่
สุรินทร์
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
27/05/2023
บริษัทเจริญไชยสุรินทร์คลังเหล็ก จำกัด
27/05/2023
บริษัทเจริญไชยสุรินทร์คลังเหล็ก จำกัด
เงินเดือน
25,000 - 50,000 บาท/เดือน + Commission
ปีประสบการณ์
3 - 10 ปี
ที่อยู่
สุรินทร์
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
27/05/2023
กำลังค้นหางาน...
opened-post
รับอีเมลแจ้งเตือนงาน
สำหรับการค้นหานี้