ได้งานดีต้องมีรีวิว
Super Resume ให้คุณยืนหนึ่ง
ค้นหางานเลย!
ได้งานดีต้องมีรีวิว Super Resume ให้คุณยืนหนึ่ง
hero_title2
ค้นหางานเลย!
พื้นที่ทำงาน
เงินเดือน
สายอาชีพ
เงินเดือน
วุฒิการศึกษา
9
Jobs for

ทั้งหมด

มุมมอง :
บริษัท อัมรินทร์ ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด
วันนี้
บริษัท อัมรินทร์ ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด
เงินเดือน
12,000 - 20,000 บาท/เดือน
ปีประสบการณ์
1 - 2 ปี
ที่อยู่
กรุงเทพและปริมณฑล
วุฒิการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
วันนี้
บริษัท อัมรินทร์ ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด
03/10/2023
บริษัท อัมรินทร์ ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด
เงินเดือน
30,000 - 40,000 บาท/เดือน + Commission
ปีประสบการณ์
1 - 5 ปี
ที่อยู่
นนทบุรี
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
03/10/2023
บริษัท อัมรินทร์ ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด
03/10/2023
บริษัท อัมรินทร์ ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด
เงินเดือน
30,000 - 40,000 บาท/เดือน + Commission
ปีประสบการณ์
1 - 5 ปี
ที่อยู่
นนทบุรี
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
03/10/2023
บริษัท อัมรินทร์ ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด
02/10/2023
บริษัท อัมรินทร์ ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด
เงินเดือน
12,000 - 15,000 บาท/เดือน
ปีประสบการณ์
0 - 3 ปี
ที่อยู่
นนทบุรี
วุฒิการศึกษา
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
02/10/2023
บริษัท อัมรินทร์ ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด
02/10/2023
บริษัท อัมรินทร์ ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด
เงินเดือน
10,000 - 12,000 บาท/เดือน
ปีประสบการณ์
0 - 3 ปี
ที่อยู่
กรุงเทพและปริมณฑล
วุฒิการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
02/10/2023
บริษัท อัมรินทร์ ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด
02/10/2023
บริษัท อัมรินทร์ ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด
เงินเดือน
10,000 - 12,000 บาท/เดือน
ปีประสบการณ์
0 - 3 ปี
ที่อยู่
กรุงเทพและปริมณฑล
วุฒิการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
02/10/2023
บริษัท อัมรินทร์ ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด
02/10/2023
บริษัท อัมรินทร์ ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด
เงินเดือน
10,000 - 12,000 บาท/เดือน
ปีประสบการณ์
0 - 3 ปี
ที่อยู่
กรุงเทพและปริมณฑล
วุฒิการศึกษา
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
02/10/2023
บริษัท อัมรินทร์ ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด
27/09/2023
บริษัท อัมรินทร์ ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด
เงินเดือน
20,000 - 30,000 บาท/เดือน + Commission
ปีประสบการณ์
0 - 3 ปี
ที่อยู่
นนทบุรี
วุฒิการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
27/09/2023
บริษัท อัมรินทร์ ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด
27/09/2023
บริษัท อัมรินทร์ ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด
เงินเดือน
สามารถเจรจาต่อรองได้
ปีประสบการณ์
3 - 5 ปี
ที่อยู่
นนทบุรี
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
27/09/2023
กำลังค้นหางาน...
opened-post
รับอีเมลแจ้งเตือนงาน
สำหรับการค้นหานี้