ได้งานดีต้องมีรีวิว
Super Resume ให้คุณยืนหนึ่ง
ค้นหางานเลย!
ได้งานดีต้องมีรีวิว Super Resume ให้คุณยืนหนึ่ง
hero_title2
ค้นหางานเลย!
พื้นที่ทำงาน
เงินเดือน
สายอาชีพ
เงินเดือน
วุฒิการศึกษา
10
Jobs for

ทั้งหมด

มุมมอง :
บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด
20/09/2023
บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด
เงินเดือน
30,000 - 40,000 บาท/เดือน
ปีประสบการณ์
5 - 8 ปี
ที่อยู่
สมุทรสาคร
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
20/09/2023
บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด
20/09/2023
บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด
เงินเดือน
12,000 - 15,000 บาท/เดือน
ปีประสบการณ์
0 - 5 ปี
ที่อยู่
สมุทรสาคร
วุฒิการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
20/09/2023
บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด
20/09/2023
บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด
เงินเดือน
40,000 - 50,000 บาท/เดือน
ปีประสบการณ์
5 - 10 ปี
ที่อยู่
สมุทรสาคร
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
20/09/2023
บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด
20/09/2023
บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด
เงินเดือน
30,000 - 40,000 บาท/เดือน
ปีประสบการณ์
5 - 10 ปี
ที่อยู่
สมุทรสาคร
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
20/09/2023
บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด
19/09/2023
บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด
เงินเดือน
สามารถเจรจาต่อรองได้
ปีประสบการณ์
5 - 7 ปี
ที่อยู่
สมุทรสาคร
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
19/09/2023
บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด
19/09/2023
บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด
เงินเดือน
25,000 - 30,000 บาท/เดือน
ปีประสบการณ์
4 - 5 ปี
ที่อยู่
สมุทรสาคร
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
19/09/2023
บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด
18/09/2023
บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด
เงินเดือน
สามารถเจรจาต่อรองได้
ปีประสบการณ์
5 - 7 ปี
ที่อยู่
สมุทรสาคร
วุฒิการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
18/09/2023
บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด
16/09/2023
บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด
เงินเดือน
สามารถเจรจาต่อรองได้
ปีประสบการณ์
3 - 7 ปี
ที่อยู่
กทม. (จอมทอง)
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
16/09/2023
บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด
16/09/2023
บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด
เงินเดือน
สามารถเจรจาต่อรองได้
ปีประสบการณ์
5 - 10 ปี
ที่อยู่
สมุทรสาคร
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
16/09/2023
บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด
16/09/2023
บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด
เงินเดือน
40,000 - 60,000 บาท/เดือน
ปีประสบการณ์
3 - 5 ปี
ที่อยู่
สมุทรสาคร
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
16/09/2023
กำลังค้นหางาน...
opened-post
รับอีเมลแจ้งเตือนงาน
สำหรับการค้นหานี้